Tizennégy napirendi pontot tárgyal mai ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat. A tervek szerint sportbázist is akarnak fejleszteni a városban, ehhez koncesszióba adnak bizonyos földterületeket. Olvassanak bele közvetítésünkbe!

8.52

Egyelőre csak Hajdó Csaba tanácsos érkezett meg, de hamarosan benépesül a tanácsterem, kezdődik a márciusi önkormányzati ülés.

8.58

Mire leírom ezeket a sorokat, már meg is érkeznek a képviselők, a polgármester és az alpolgármester férfias kézfogással köszönti a Mihírt (is)...

9.05

Tanácsülés előtt rövid szakbizottsági ülést tartanak, mivel az RMDSZ-frakció bizonyos dokumentumokat kért - és immár meg is kapott. Az ülést egyébként Orbán Balázs vezeti.

9.06

Leoldottuk a kákáról a csomót, mondja Hajdó, folytassuk. Az RMDSZ-frakció meglehetősen foghíjas, hárman is hiányoznak, de a városi szervezet elnöki tisztségére bejelentkező Derzsi László és Sinka Arnold vállt vállvetve dolgozik...

9.09

A sportbázisokat fejlesztő beruházásokról nem szeretnénk ismét lemaradni, szól hozzá Gálfi Árpád polgármester.

9.11

Még mindig szakbizottsági ülésen vagyunk, Benedek Árpád Csaba szerint jobban oda kellene figyelni a határozat-tervezetekre, hiszen a mai ülésre is voltak előterjesztve olyan anyagok, amelyekbe a Számvevőszék minden bizonnyal belekötött volna.

9.13

15 tanácsos van jelen, akik immár rátérnek a tanácsülésre. Kiderül, végül 15 napirendi pontot tárgyalnak, plusz a különféléket.

9.14

Gálfi kap szót, az ülésvezető csendet kér. A polgármester köszönetet mond mindenkinek, akik hozzájárultak a március 15-ei rendezvény megszervezéséhez.

9.15

A városvezető felrója: a dísztanácsülésen csak Lőrincz Zsuzsanna volt jelen a tulipánosok közül, amikor a Csanády György emlékparkról, illetve a Nyirő József városi könyvtár elnevezéséről kellett dönteni. Gálfi kitér arra is, április 8-án menjünk el szavazni, de figyeljünk, hogy helyesen töltsük ki a papírokat.

9.18

"A közpénzt megfelelőképpen és kellő folyamatában kell elkölteni" - hogy egy Gálfi idézettel kedveskedjünk olvasóinknak...

9.19

Egy korábbi zetelaki polgármester kijelentése ugrik be hirtelen, amikor a költségvetésről szólva azt mondta: "Gondoltunk egy összegre, s azt kiviteleztük egészképpen."

9.21

Első napirendi pont: 1. Határozattervezet az Adótörvénykönyvre vonatkozó 2015./227-es törvény 470. cikkelyének 3-as bekezdésében meghatározott személyek hibrid közlekedési eszközök utáni fizetendő adója csökkentésének jóváhagyásáról. A városvezetők támogatják a kevésbé környezetszennyező autók vásárlását. 

9.23

2. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi önkormányzati képviselőinek a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár vezetőtanácsába történő kijelöléséről. Orbán Balázsra esik a választás. Az RMDSZ tartózkodik, mivel egyetlen képviselőjük sem kapott helyet a művelődési intézmények vezetőtanácsaiban. Hajdó megjegyzi, bezzeg az Urbana vezetőtanácsában nem kívántak dolgozni, ezért is hagyták ki őket most a buliból.

9.25

3. HatározattervezetSzékelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi önkormányzati képviselőinek a Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum vezetőtanácsába történő kijelöléséről. Biró Edithre esik a választás.

9.26

4. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi önkormányzati képviselőinek a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház vezetőtanácsába történő kijelöléséről. Ketesdi Imrét szavazzák meg.

9.27

5. Határozattervezet azIpari csarnok építése Székelyudvarhelyen, a Szombatfalvi utcában projekt zonális rendezési tervének jóváhagyásáról. A tanácsosok zöld utat adnak a Memorex Kft. beruházásának.

9.27

6. Határozattervezet a 2017/146-os helyi tanácshatározat módosításáról,  amely  A szennyvíztisztító állomás rehabilitálása és korszerűsítése Székelyudvarhelyen, Hargita megyeelnevezésűberuházási projekt tárgyának Székelyudvarhely köztulajdonába történő átvételéről szól (az 1. cikkely módosítása, illetve a 2. cikkely bevezetése). Formai okok miatt ki kell javítani egy tavalyi tanácshatározatot. Kijavítják.

9.29

7. Határozattervezet a Széldombon található, 58209-es telekkönyvi számú, 1.446,00 m2-es út, közterület, illetve járda rendeltetésű terület Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közvagyon leltárába történő bevételéről. Két magánszemély, Imre Sándor és Imre Anna ad le a közvagyonba egy magánterületet. A városvezetés köszöni szépen, elfogadja. Gálfi Árpád szerint ez nagyon fontos dolog, hiszen csak így lehet további beruházásokat folytatni.

9.31

8. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közterületét képező földterületeknek A Székelyudvarhelyi sportbázis fejlesztése projekt kivitelezésének érdekében történő koncesszióba adására vonatkozó intézkedések megindítására. Fejlesztenék, kiterjesztenék a sportbázist, hangzik el. Benedek azt kérdi, az ISK igazgatója új sportcsarnokról, a városvezetés műgyepes focipályáról beszélt, akkor most mi is van? Hajdó Csaba azt mondja, ezen ő is meglepődött, de ha valaki csarnokot akar építeni, akkor azt szívesen fogadják... Csak remélni tudjuk, a székelyudvarhelyi sportfejlesztési stratégia azért ennél komolyabb elképzeléseken, terveken nyugszik...

9.38

Lapozunk: 9. Határozattervezetaz Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra nemzetközi tantárgyverseny XI. kiadásának megszervezéséről Székelyudvarhelyen, a 2018. április 19-22. közötti időszakban, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség partnerségében. A város 5 ezer lejjel támogatja a nívós eseményt.

9.39

A sportra visszatérve: a csarnok melletti műgyepes focipályát az NSKI pályázatán újítják fel.

9.41

10. Határozattervezet a 2018. április 1–május 31. közötti időszakban Székelyudvarhelyen rendezendő társadalmi-kulturális-oktatási tevékenységek programjának jóváhagyásáról. Egyhangú voks, jöhet a kultúrdömping.

9.42

11. Határozattervezet a közvilágítási rendszer karbantartása és javítása, valamint a székelyudvarhelyi városi díszkivilágítást szolgáló díszítőelemek ellenőrzési/javítási, felszerelési/elbontási tevékenységei ügyvitelére vonatkozó szerződésnek az EDA Elekes kft. számára történő odaítéléséről. Megszavazzák.

9.46

12. Határozattervezet a Cekend sétányon található, 9 m2 lakható felületű lakások elosztása érdekében összeállított prioritási lista jóváhagyásáról. Négy személy kap lakást az említett negyedben.

9.47

13. Határozattervezeta Tábor utca 3/A és 3/B alatt található, nyugdíjasoknak szánt szociális lakások meghatározása (egy szoba és mellékhelyiségek) megállapításának jóváhagyásáról. Hárman költözhetnek be. Még van hét üres lakás, lehet azokra is jelentkezni.

9.48

14. Határozattervezet az otthoni gondozásban részesülő idősek hozzájárulásának megállapításáról. Tulajdonképpen a törvény által megszabott "tarifákat" fogadták el.

9.49

A 15. napirendi pontban városi közvagyonba vesznek 384 négyzetméternyi területet a kerékpárút kiépítése céljából. Egyébként a biciklis projektet tegnap adták le, bíznak az elfogadásában.

9.55

A hivatalos előterjesztések lejártak, jönnek a különfélék. Gálfi Árpád polgármester elmondja, hogy az RMDSZ-esek megkeresésére a prefektus leszögezte: ő nem láttamozhat határozat-tervezeteket, jelen esetben az Udvarhelyi Média Kft. feloszlatására vonatkozót.

9.58

A polgármester ismétli önmagát: az RMDSZ-esek ne akadályozzák tovább a cég feloszlatását. Benedek szerint a törvényesség nem volt betartva ebben az esetben, ezért nem adták áldásukat egy szerintük illegális határozat-tervezetre. Hajdó Csaba szerint egyszerűen csak el akarják odázni a cég felszámolását.

10.04

Gálfi szerint Benedek a "politikusi magatartását" képviseli ebben a kérdésben, pedig "itt nem politikai minőségben kellene dolgozzunk."

10.05

Mike Levente azt kérdezi, mi a helyzet a Szejkefürdőn, ahol 17 hektárral rövidült meg a város területe Boldogfalva javára. Arros Orsolya a Malom utcai fahíd feljavítását sürgeti, Berde Zoltán a Cipészek utca 6-8. szám előtti járdaszakasz, valamint a közvilágítás felújítását kéri, illetve tolmácsolja a lakók panaszát. A Tomcsa negyedben sártenger van, pedig ezt a kérdést néhány zsák kaviccsal meg lehetne oldani.

10.11

Sinka Arnold azt rója fel, hogy a villamossági munkálatok során a kivitelező cég kritikán aluli munkát végzett a tömbházakban, helyenként kárt okozva a lakóknak, s hogy erre máskor jobban figyeljen a városvezetés.

10.13

A szejkefürdői kérdéssel foglalkozunk, hiszen értékes területről van szó, megvizsgáljuk, történt-e törvénytelenség - jelenti ki Gálfi Árpád. A polgármester sorra válaszolja meg a felvetett kérdéseket. Röviden összefoglalva: mindennek utánajárnak, mindent megvizsgálnak, minden problémára igyekeznek megolfást találni.

10.18

"Az Orbán Balázs utcában katasztrofális helyzet állt elő" - ismeri be a polgármester. Szerinte nem az udvarhelyiek a hibásak ezért, hiszen az áthaladó kamionok teszik tönkre az utat azon a szakaszon. Jó hír, hogy ezt a kérdést is megvizsgálják, "mihelyt az idő annyira felenged."

10.24

Mára ennyi, a következő tanácsülést Sinka Arnold vezeti.

10.25

Végezetül üdvözlőlapot kapunk, melyben a polgármester és az alpolgármester áldott húvéti ünnepeket kíván. Viszontkívánjuk!