25 napirendi pontot tárgyal Székelyudvarhely önkormányzata mai ülésén. Olvassanak bele élő, szöveges közvetítésünkbe!

8.58

Érkeznek a tanácsosok, hamarosan kezdődik Székelyudvarhely önkormányzatának januári rendes havi ülése.

9.06

Bíró Jolán az ülésvezető - ma van a születésnapja, de sütit, pálinkát nem hozott, róják fel neki a kollégák. Eddig tart a móka, a kacagás, az ülésvezető 1 perc néma csendet rendel el Verestóy Attila szenátor emlékére. A városházára is kitűzték a fekete gyászlobogót.

9.08

Kerüljük idén is a parttalan vitákat, kéri fel tanácsostársait Bíró. Sinka Arnold napirend előtt szólal fel. Mint mondja, az általános városrendezési tervben változás történt, ő is a sajtóból értesült. Megkérdi Gálfi Árpád polgármestert, miért nem mutatta be ezt a sajtónak, illetve kinek az érdekei szerint hajtották végre a módosítást utólag?

9.12

Gálfi szerint ez is elő volt terjesztve, Sinka közbeszól, hogy nem volt előterjesztve. A szóban forgó terület tulajdonosai, cégek képviselői kérték Gálfit, hogy minősítsék át a területet ipari övezetté, ipari park létrehozása céljából. "Ez így van elfogadtatva a megyénél is, nem volt semmi sumákolás" - magyarázza a polgármester.

9.15

Az RMDSZ-frakció tagjainak még lennének kérdései, de Hajdó Csaba szerint erre majd visszatérnek a különféléknél. Sinka hangoztatja, hogy tövénytelenség utólag módosítani egy már elfogadott határozatot. Benedek Árpád Csaba azt kéri, az urbanisztikai osztállyal beszéljék majd át ezt a kérdést.

9.18

Lapoznak. Gálfi veszi át a szót, azt mondja, az anyaországi támogatásoknak köszönhetően minden eddiginél sikeresebb évet zárhat idén Udvarhely, de a bukaresti pénzeket sem hagyják veszni.

9.19

Visszavonja a tizedik, a strandon történő beruházásról szóló napirendi pontot, mivel "vannak még észrevételek ezzel kapcsolatban."

9.21

Gálfi a napirendi pontokat sorolja - ezekre majd visszatérünk egyenként, szöveghűen idzve az előterjesztéseket, ahogy azt olvasóink többször is kérték tőlünk.

9.22

Az első napirend: Határozattervezet a hiányzó fejlesztési alapok Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi költségvetési többletéből történő végleges fedezésének jóváhagyásáról, valamint a 2017-es költségvetési év lezárását követően eredményezett helyi költségvetési többlet felhasználásának jóváhagyásáról. A megmaradt többletösszegeket, több mint tízmillió lejt beruházásokra fordíthatja a hivatal, miután a tanácsosok áldásukat adták erre.

9.24

2. Határozattervezet a 2018-2019-es iskolai évre hatályos székelyudvarhelyi közoktatási rendszer és iskolai hálózat jóváhagyásáról. A következő tanévtől a Református Kollégiumnak lesz óvodai csoportja is, a Napsugár napközi ezután az iskolához tartozik. Derzsi László szerint három óvoda a törvényes kétszáz fős létszám alatt fog működni, ezért előfordulhat, hogy valamelyik illetékes hatóság megszünteti, összevonja az óvodákat. "Erre vonatkozóan semmilyen elképzelés nem született, ezért nem támogatjuk ezt a határozattervezetet" - jelenti ki Derzsi. Orbán Árpád megnyugtatja, a Villanytelepi napközi nem fog megszűnni, még akkor sem, ha a Napsugár napközit ezután a Refihez "csapják". Derzsi szerint a Csillagvár és a Ficánka is ugyanebben a helyzetben van.

9.31

Jakab Attila városmenedzser szerint 160 a kötelező gyereklétszám, nem kétszáz, nyugodtan megszavazhatja mindenki az előterjesztést. Az RMDSZ-esek tartózkodnak, ettől függetlenül átmegy a határozat.

9.32

3. Határozattervezet az URBANA Rt-vel kötött 7410/1998-as koncessziós szerződés felbontásáról, melynek tárgya Székelyudvarhely Megyei Jogú Város víz- és szennyvíz közszolgáltatásának kezelése, valamint az URBANA Rt. és az AQUA NOVA HARGITA Kft. között létrejött 3320/2006-os szerződés felbontásáról. Kilencven napig továbbra is az Aqua Nova szolgáltat, hívja fel a lakók figyelmét az ülésvezető. Ismert, utána a Harvíz szolgáltat Székelyudvarhelyen. Megszavazzák, csupán Ketesdi Imre tartózkodik.

9.35

4. Határozattervezet a Romsilva Országos Erdőgazdálkodási Vállalattal a Hargita Megyei Erdészeti Igazgatóság által kötendő szerződésről, a Székelyudvarhely köztulajdonát képező erdőalap igazgatása érdekében. Az 1486 hektár erdő adminisztrálására vonatkozó szerződés lejárt, újat kell kötni, de a törvény értelmében ezt csak állami erdészettel lehet megtenni.

9.44

Még mindig az erdőkről beszélnek, Gálfi részletezi, hogy mit tartalmaz a szerződés. Szerinte a legfontosabb, hogy leltárt készítsenek a város erdőiről. A hivatal mezőgazdasági osztályára "komoly szakember" érkezik hamarosan, mondja a városvezető. Rögtönzött szakbizottsági ülést is tartanak.

9.51

Gálfi és Derzsi még mindig pingpongozik a város erdőivel.

9.54

Még mindig az erdők... Megtudjuk, hogy a "hó miánn" most nem lehet leltározni. Öt perc szünet, aztán szavaznak.

10.02

"Megszakértették" a szöveget, a leltárt elkészülte után kérik szépen, mondja Arros Orsolya. Arros nem szavaz, Ketesdi és Sinka tartózkodik, Berde László ellene voksol, a többiek igennel szavaznak.

10.07

5. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármesterének megbízásáról a Székelyudvarhelyi Szászok Tábora villamoshálózatának bővítése című közérdekű beruházási terv megvalósítási dokumentációjának aláírására, valamint ennek társfinanszírozás jóváhagyásáról, az egyéni fogyasztók villamoshálózathoz történő csatlakozása érdekében.  Az Electrica a közel egymillió lejes beruházás csupán húsz százalékát vállalja be, a többi a várost terheli.

10.09

6. Határozattervezet A Rákóczi Ferenc utca szennyvízhálózatának bővítése című beruházás részeként, a TERMOLANG Kft. által 2017 novemberében végzett munkálatok ellenértékének 2018-as helyi költségvetéséből történő kifizetése jóváhagyásáról, mely összeget az MDRAPFE visszafizet a 2018-as év folyamán, az új hitelezési vonalak megnyitását követően. A Kft. kéri az általa beruházott összeg - 152 ezer lej - visszatérítését a várostól. Egyhangú voks, megkaphatják a pénzt.

10.11

7. Határozattervezet a székelyudvarhelyi, Medence utcai víz- és szennyvízhálózat bővítése című beruházási terv megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. 150 méternyi hálózatot építhetnek ki az utcában.

10.13

8. Határozattervezet a székelyudvarhelyi, Varjú utcai víz- és szennyvízhálózat bővítése című beruházási terv megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. A Szejke-patak élővilágát szennyezik az utca lakói, ezt a problémát oldanák meg 99 méter vezeték lefektetésével, igaz, rá is kell bírni a lakókat arra, hogy rácsatlakozzanak a hálózatra. Egyébként a Holló utcáról van szó, az előterjesztésben írt Varjú helyett - a Ciorii valóban varjút jelent...

10.15

9. Határozattervezet a székelyudvarhelyi, A Haáz Rezső Múzeum új épülete körüli területrendezés II. szakasza című beruházási terv frissített műszaki-gazdasági mutatóinak (épületszárny, városi bútorzat, növényzet)  jóváhagyásáról.  A területrendezést folytathatják a múzeumnál, egy 20x20 méteres épületet is felhúznak a tervek szerint.

10.18

10. Határozattervezet a székelyudvarhelyi Műjégpálya című beruházási terv megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Az elképezlés szerint befedik a korcsolyapályát egy 60x30 méteres sátorral, lesznek öltözők is. A beruházás értéke 4 millió lej plusz áfa... A pályát nyáron különböző rendezvények lebonyolítására használnák. Hogy ez mikor válik valóra, az egyelőre a jövő titka.

10.18

11. Határozattervezet a székelyudvarhelyi, Mezőgazdasági és élelmiszerpiac rehabilitációja és átrendezése című beruházási terv műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Fejlesztik a zöldségpiacot, felszámolnák a balkáni hangulatot, eltüntetnék a ponyvákat, napernyőket. Nem ez lesz a végleges megoldás, de mindenképpen rendezettebb lesz a városi piac, hangzik el. Sinka Arnold kijelenti, az RMDSZ az elképzelés ellen szavaz, hiszen ez nem támogatja sem a termelők, sem a városlakók érdekeit. "Sötét helység lesz a piac, ha fémmel beburkoljuk az egész területet. A tervező miért nem kérdezte meg a termelőket? A termékek nyáron megsülnek, télen megfagynak a fémszerkezet alatt! Annakidején készítettünk egy tervet a városi piac rendezésére, nem tudom, miért nem ezt követi a városvezetőség?!" - panaszolja Sinka. A tervet Köllő Miklós és tervezőcsapata készítette, teszi hozzá. A piac kanalizálását is meg kellene oldani, sorolja Sinka, de rászólnak, hogy a szakbizottsági ülésen ezt már mondta...

10.28

"A tanácsos úr egy látványtervet lobogtat, nem egy műszaki tervet, ráadásul a vízügyet is be kellene vonni annak a tervnek a kivitelezéséhez, ami nem biztos, hogy szerencsés dolog" - fűzi hozzá Jakab Attila. A városmenedzser szerint ez csak egy átmeneti megoldás, hiszen a már meglévő asztalokat kell hasznosítani elsősorban. Orbán Árpád alpolgármester szerint a Köllő-féle tervből a jó elképzeléseket igyekeznek megvalósítani.

10.32

Derzsi László szerint egy, a teljes területet rendező tervet kellene elfogadni. Gálfi Árpád úgy véli, a piac "hátsó felét" is kellene rendezni, hiszen "Székelyudvarhelynek az a pontja kész katasztrófa, nem akarom mondani, hogy néz ki." Derzsi szerint tisztában vannak azzal, hogyan néz ki a piac, de ez szerinte csak tűzoltás, felesleges erre most 130 ezer eurót elkölteni. Az RMDSZ-esek a határozat ellen szavaznak, de ez nem oszt, nem szoroz...

10.37

13. Határozattervezet a székelyudvarhelyi Idegenforgalmi infrastruktúra rehabilitáció: Szejkefürdő víz- és szennyvízhálózatának bővítése című beruházási terv 2017. november 15-én frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. A Szejkefürdőre 28 év után kerülhet víz- és szennyvízhálózat. A tervek már évek óta elkészültek, csakhogy az átemelő állomást magánterületre tervezték, újratervezés következett, ezért további százezreket kell beruházni a cél érdekében. Megszavazzák.

10.39

13. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Idegenforgalmi infrastruktúra rehabilitáció: Szejkefürdő víz- és szennyvízhálózatának bővítése című beruházási terve állami költségvetésből, a PNDL által nem finanszírozott kiadásainak helyi költségvetésből történő fedezéséről. Pénzt is tettek a tervek mellé, s ha minden jól megy, idén el is készül a beruházás.

10.40

A következő tervezetek a tömbházszigetelésekről szólnak. Íme: 14. Határozattervezet a frissített DALI és a műszaki-gazdasági mutatókkal ellátott műszaki terv jóváhagyásáról a Tömbházak hőszigetelése POR 2014-2020., 3. elsőbbségi tengely, 3.1/A/2. beruházási elsőbbség  (M. Eminescu 2a, 2b szám) című beruházási terv esetén, illetve a  támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról a POR 2014-2020., 3. elsőbbségi tengely, 3.1/A/2. beruházási elsőbbség keretén belül.

15. Határozattervezet a 78/2017.06.26-os támogatási szerződés módosításáról, a C/HR/2016/3/3.1/46/14.11.2016 számú projekt megvalósítása érdekében (Tömbházak hőszigetelése a POR 2014-2020 keretében, 3. elsőbbségi tengely, 3.1 beruházási elsőbbség – SMIS 117948 kód, M. Kogălniceanu u. 4A, 4B szám).

16. Határozattervezet a frissített DALI és a műszaki-gazdasági mutatókkal ellátott műszaki terv jóváhagyásáról a Tömbházak hőszigetelése POR 2014-2020., 3. elsőbbségi tengely, 3.1/A/2. beruházási elsőbbség  (Függetlenség utca, 10. szám) című beruházási terv esetén, illetve a  támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról a POR 2014-2020., 3. elsőbbségi tengely, 3.1/A/2. beruházási elsőbbség keretén belül.

Mindegyiket egyhangúan megszavazzák.

10.45

17. Határozattervezet Székelyudvarhely köztulajdonát képező javak jegyzékében (1351/2001-es kormányhatározat 3-as melléklete) Székelyudvarhely területén azonosított és található 8 híd műszaki paramétereinek jóváhagyásáról. Tulajdonképpen leltárba vétel történik, magyarázza az ülésvezető.

10.46

18. Határozattervezet a Moldován-Horváth István Ügyvédi Iroda megbízásáról annak érdekében, hogy Székelyudvarhely Megyei Jogú Város érdekeit képviselje a Hargita Megyei Törvényszék napirendjén található 1942/96/2017-es iratcsomóban, alapfokon, amelyben Székelyudvarhely Megyei Jogú Város alperesként van jelen, felperes Kádár Mózes. Megszavazzák.

10.47

19. Határozattervezet a 73/2013-as helyi tanácshatározat módosításáról, melynek tárgya a Taxi és bérlési rendszerben folytatott szállítási tevékenység szervezési és működési szabályzata Székelyudvarhelyen. 2 lej 30 bani helyett 2 lej 49 bani lesz ezután a taxival történő nappali furikázás.

10.48

Ezeket is megszavazták: 

20. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területén, 2018. február 1-28. közötti időszakban szervezett Szociális-kulturális-nevelési tevékenységi program jóváhagyásáról.

21. Határozattervezet területek személyes tulajdonba történő áthelyezésének jóváhagyásáról, az 1998-ban újrahirdetett, 18/1991-es törvény 36. cikkelye előírásainak értelmében.

22. Határozattervezet a helyi érdekű tevékenységek és munkálatok éves tervének és a garantált minimáljövedelmű kedvezményezettek munkaóra-elosztásának jóváhagyásáról, a 2018-as évre vonatkozóan.

Sőt, ezt is:

24. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képező erdőalapból árverésen értékesítendő faanyag kiindulási árának megállapításáról, mely a hivatkozási ár alapján történik, figyelembe véve a fafajta és választék kereslet/kínálat viszonyát.

10.53

Különfélék. Sinka ismét megkérdezi, miért és mikor módosítottak utólag az általános városrendezési terven (PUG), hiszen ez súrolja a törvénytelenség határát. Hajdó Csaba, Péter Balázs és Orbán Balázs közben elhagyja a tanácstermet, Benedek Árpád Csaba már korábban lelépett. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának megbízott főépítésze, Cristina Theer-Bihari románul világosítja fel a tanácsost. Szerinte nem módosítottak semmit, "dar chiar absolut nimic!"

10.57

Mike Levente azt mondja, a technikai bizottság ülésén ő is szóvá tette ugyanezt a dolgot. A hölgy jelzi, hogy csak felét érti a Mike által magyarul elmondottaknak...

10.59

Mike szerint be kellett volna tartani a játékszabályokat, fel kellett volna hívni a tanácsosok figyelmét, hogy módosítások történtek, hiszen hatalmas a dokumentáció, s ő bízott benne, hogy azokról a módosításokról van szó, amiket kézhez kaptak. "Ez egy plusz módosítás volt, érdekes..." - mondja Mike.

11.02

A tanácsos rákérdezett Gálfinál is a miértre, mondja, hiszen "kicsit félre voltunk tájékoztatva ebben az ügyben. A polgármester úr nagyon letolt engem, pedig nem kötekedtem, csak azt akartam, hogy korrektül játszodjunk."

11.04

"Jogilag rendben vagyunk, de erkölcsileg nem" - pontosítanak. Hajdó szerint a kommunikáción lehetne még fejleszteni.

11.09

Gálfi ígéri, javítanak a kommunikáción, de tényleg senkinek sem nézték az érdekeit a módosítás során.

11.11

Arros Orsolya szeretné időben megkapni az idei költségvetés számait, hogy tudjanak felkészülni a büdzsé vitájára. A Dózsa György utcában egy hatalmas lyuk tátong, hívja fel a figyelmet.

11.15

Ölvedi Zsolt felhívja a sajtón keresztül a lakók figyelmét, hogy nem kötelesek fizetni a taxisoknak, amennyiben nem kapnak pénztárszalagot a fuvar díjáról.

11.25

Megszavazzák, hogy a következő ülést Orbán Árpád vezeti, ő pedig - Ványolós Istvánt idézve - enged a csendes erőszaknak.

Véget ért a móka mára, jönne, hogy felmásszunk a fára...

Ezt a szerző jegyzi meg, de valószínűleg több tanácsos is így érez.

Köszönjük figyelmüket.