A simán csak PUG-ként emlegetett általános városrendezési terv, a Székely Támadt-vár, a Cserehát-lakónegyed területrendezése, a csillagvizsgáló újraindítása is terítéken szerepel a csütörtöki tanácsülés 18 napirendi pontja között. A városháza majdani Orbán Balázs tanácsterméből jelentkezünk, délelőtt 9 órától élő szöveges közvetítéssel próbálunk némi színt vinni a hétköznapjukba.

A városrendezési tervvel kapcsolatban tegnap közleményt küldött ki az RMDSZ-frakció, melyben felháborodásuknak adnak hangot, hiszen „a rég elavult városrendezési tervvel folytatja Székelyudvarhely fejlesztését 2019-ig a jelenlegi városvezetés. Az RMDSZ frakció javaslatát, miszerint 2017. december 31-ig hosszabbítsuk meg a jelenleg érvényben levő PUG-ot, leseperte a Koalíció” – panaszolják a tulipánosok.

A jelenlegi Általános Városrendezési Tervről (PUG) nem árt tudni, hogy még 1999-ben fogadta el az akkori önkormányzat, majd 2011-ben meghosszabbították. Az RMDSZ-esek ezért úgy látják, az abban szereplő tervek elavultak, hiszen „egy olyan településfejlesztési koncepcióról beszélünk, amely 18 évvel ezelőtt készült.” Az RMDSZ frakció véleménye az, hogy az új PUG megújítása, az új tervek és elképzelések életbe lépése létfontosságú az egész város számára.

Az Általános Városrendezési Terv fél éven belüli véglegesítése a város ésszerű fejlesztése érdekében” – ez volt a Koalíció egyik sarkalatos választási ígérete, ami 2016 december 31-ig meg kellett volna valósuljon. Ennek ellenére a csütörtöki tanácsülés 7-es számú határozattervezete a jelenlegi Általános Városrendezési Terv érvényességét kitolná 2018 december 31-ig. Tehát nemhogy fél éven belül, de még két és fél éven belül sem fogja véglegesíteni a jelenlegi városvezetés az új PUG-ot, amely az RMDSZ frakció szerint prioritás kellene legyen a város fejlesztése szempontjából” – írják a közleményben.

Két évvel ezelőtt egyébként éppen a mihírnek nyilatkozva mondta volt Mike Levente MPP-s tanácsos: „Minél hamarabb el kell fogadni a PUG-ot, mert Udvarhelynek szüksége van erre, a város urbanisztikai képe ugyanis romlik, és nincs logika a városépítésben.”

A témát tehát a tanácsülés hetedik napirendi pontjában vitatják meg a városvezetők. Reggel 9-től élőben jelentkezünk, tartsanak velünk!

8.53

Megígértük, megcsináljuk! A városházáról jelentkezünk, a tanácsteremben máris gyülekeznek a városatyák, városanyák. Az ülést Ványolós István vezeti.

8.56

Egy híján húsz napirendi pontot vitatnak meg a tanácsosok, feltéve, ha lesznek különfélék is. Az előterjesztésben 18 napirend szerepel.

9.02

Tényleg más szelek fújnak a városházán. Gálfi Árpád olyan lendülettel érkezett fél kilenckor, hogy a folyósón mindenki megperdült a saját tengelye körül, amikor a polgármester elrobogott...

9.05

Ványolós nagy szeretettel köszönti a megjelenteket, kiemelten a hölgyeket, valamint az "érdekszövetség" képviselőit. Ezt a freudi elszólást... Az ülésvezető boldogsághormonokat, csokoládét osztogat. Még meg sem kóstolta senki, de máris vidámabb a hangulat. Bodnár László jegyző meg is kérdezi, mikor lesz még ülésvezető Ványolós...

9.08

Egy napirendi pontot visszavonnak, egy gonddal kevesebb. Bíró Jolán napirend előtt a Szejke rehabilitációjáról beszél, szerinte sok munka, háttéregyeztetés kell egy-egy megvalósítás előtt. Az egykori fürdőnek vissza kell adni a régi patináját, csakhogy jelenleg nincs csatorna- és vízhálózat, de a költségvetésbe belefoglalták, s néhány éven belül a mofettát is működésbe hozzák. Köszöni a polgármesternek a projekt melletti elkötelezettséget.

9.12

Orbán Árpád alpolgármester reméli, három héten belül kormánytámogatást kapnak a terv kivitelezéséhez, Magyarországról szakmai csapat segíti törekvéseiket.

9.13

Gálfi Árpád polgármester az előterjesztések közül kitér a költségvetés-módosításra, mivel a színház büdzséje 30 ezer lejjel gazdagodik egy pályázati támogatás révén. A PUG-ról szólva hangsúlyozza, szakemberek bevonásával megszülettek azok a lépések, melyek eredményeként kijavítják a jelenlegi hibákat. A törvényesség betartása érdekében viszont meg kell hosszabbítani a jelenleg érvényben lévő általános városrendezési tervet, mondja. 

9.16

Bővül a város közvagyona egy 987 négyzetméteres útfelülettel, hangzik el. Kulturális és turisztikai projektekbe vonják be a várost, a várban lesz harangkiállítás, illetve a Legendárium mini Erdély parkját is közszemlére teszik. Három bástyát bocsátanak a múzeum haználatába, felszámolnák az áldatlan állapotokat.

9.18

Az első határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló pénzügyi jelentések jóváhagyásáról. A stílus maga az ember, elnézést, nem én fordítottam le, mentegetőzik Ványolós. A hivatal szakembere ismerteti a sarokszámokat, a tanácsosok kézfelemléssel jelzik, egyetértenek... Kevésbé az RMDSZ-esek, ők tartózkodnak.

9.23

Még egy formai rábólintanivaló: A 2. határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2017-es első negyedévi költségvetése zárszámadásának jóváhagyásáról szól. Az RMDSZ ismét tartózkodik, a többiek nem, vagyis elfogadják a napirendet.

9.25

A harmadik napirend során jóváhagyják a már említett költségvetés-módosítást, 30 ezer lejjel gazdagabb lesz a színház. Az összeggel elősegítik a Káoszt, hangzik el viccesen. Egy előadásról van szó... Nagy Pál igazgatót megdicsérik az alternatív források bevonása miatt.

9.28

4. határozattervezet „Cserehát városrész rendezése, a terület újrakonvertálása és újrafelhasználása, valamint a csillagvizsgáló leromlott épületének újbóli működésbe helyezése” beruházási terv műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Egy régebbi projektről van szó, amit most fel kell frissíteni. Egyhangúan felfrissítik.

9.29

5. határozattervezet a Helyi Tanács 64/2014-es számú határozatának módosításáról és kiegészítéséről, amely azon feltételek megállapítására vonatkozik, amelyekkel hozzáférési jog biztosítható Székelyudvarhely Megyei Jogú Város magán- és közterületeihez, elektronikus kommunikációs infrastruktúra telepítése céljából. A kábelek földbe helyezéséhez szükséges elfogadni ezt a tervezetet. Nem lesz több drót a levegőben, őszre megszűnik ez a fajta káosz is, mondja Orbán Árpád. A tanácsosokon mindenesetre nem múlik semmi, megszavazzák.

9.32

6. határozattervezet a Hargita Business Center Közösségek Közti Fejlesztési Társulás javára 2017-ben fizetndő éves tagsági díj jóváhagyásáról. Megerősítő adminisztratív akta, hangzik el, 193 ezer lejt dob be a város a közösbe.

9.34

7. határozattervezet Székelyudvarhely Általános Városrendezési Terve (PUG) hatálya frissítésének jóváhagyásáról. Az RMDSZ-frakció kivonul tanácskozni, valószínűleg megbeszélik, hogy megbeszélték-e rendesen, amit már megbeszéltek, s amiről már közleményt is küldtek ki - ezt fennebb olvashatják...

9.37

Visszajönnek a tulipánosok, a hivatal román ajkú munkatársa románul ismerteti a tervet. Minél hamarabb el szeretnék fogadni a PUG-ot, de a törvényesség betartásához most meg kell hosszabbítani a jelenlegit. Szabó Gyula RMDSZ-es tanácsos a határidőt nem két és fél, hanem fél évre tolná ki, nem kell húzni az időt, minél hamarabb érvénybe kell léptetni az új rendezési tervet. Mike Levente: jobb lett volna, ha készen kapjuk a PUG-ot, s máris használhatnánk, de ez nem történt meg. Szerinte is minél hamarabb el kellene fogadni az új PUG-ot, örül, hogy ebben egyetértés van, de az operativitás miatt javasolták a törvény által megengedett maximális időpontot. A labda a tervezőnél van, nem nálunk, mondja. 

9.44

Gálfi Árpád hangsúlyozza, betartják a kampányígéreteket, egy sürgős kérdésről van szó, aminek kivitelezéséhez tettek lépéseket. A módosításokat elkészítették, elküldték a tervezőhöz, aki szerdán mondja meg, mikor lehet elfogadni az új PUG-ot. Nem időt akarunk húzni, csak a törvényeket szeretnénk betartani, mondja Gálfi. Szakmai alapokon hoznak döntést, az egyéni érdekek nem fogják megkerülni a közösség érdekét, amire sajnos sok példa volt az elmúlt időszakban Udvarhelyen, emeli fel a hangját a városvezető.

9.47

Az RMDSZ az idei december 31-dikei dátumot erőlteti, nem szavazzák meg a Koalíció tagjai, marad az eredeti változat, vagyis a jelenleg érvényben lévő PUG érvényességét kitolták 2018 december 31-ig.

9.52

Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak leltárát összeállító külön bizottság összetételének aktualizálásáról. Az év végéig muszáj aktualizálni a bizottságot, hangzik el, formaság, egyetértésben megszavazzák.

9.54

 Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak leltárának módosításáról és kiegészítéséről. Pályázathoz, a csillagvizsgáló esetleges újraindításához van szükség erre a lépésre, melyet menetrend szerint megszavaznak.

9.56

Határozattervezet a Székelyudvarhelyen, a Lakatosok utcában található, 60826-os telekkönyvi számú, 987 m2 nagyságú útszakasz műszaki paramétereinek jóváhagyásáról, valamint Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő javak leltárába történő felvételéről. A Napkelet park egyik elválasztó utcája bekerül a város közvagyonába.

9.57

Határozattervezet a Helyi Tanács 99/2013-as számú határozatának módosításáról, amely a Székely Támadt vár falának, illetve a Telegdi toronynak a Haáz Rezső Múzeum javára történő térítésmentes használatba adásáról, valamint a Hajdú, Bánffy és Fóris tornyok használatba adásának kiegészítéséről szól. Egy 2013-as határozatot újítanak fel, a korábbihoz képest további három bástyát adnak a múzeum használatába. A bástyák belterületéről van szó, végre elkezdik kihasználni a vár turisztikai potenciálját, mondja Orbán Balázs. A múzeum szervezi majd a várban a harang- és makettkiállítást, melyet egész nyáron megcsodálhatnak a turisták. Kétharmados döntés kell, de értelemszerűen mindenki megszavazza. Bodnár jegyző: "17 lájkot kapott a tervezet." Hajdó ugyanis hiányzik, Benedek épp kilépett.

10.01

Határozattervezet két épület Székelyudvarhely Megyei Jogú Város magánvagyonából történő kivételének jóváhagyásáról, amelyek a Tompa László utca 12 szám alatt lévő történelmi műemlék (a Székely Támadt vár romjai) területén belül találhatóak, az 1351/2013-as számú kormányhatározat 3-as számú mellékletében nyilvántartva, a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő javak leltára 28. pozícióján, 60213-as telekkönyvi számmal. Kipucolják a várból a használaton kívüli, leromlott melléképületeket.

10.04

Határozattervezet a helyi közösség hozzájárulásának megállapításáról a szociális gondozó központokba elhelyezett személyek ellátásának támogatásához.  Támogatják, akárcsak a következő napirendi pontban a gyermekvédelmi tevékenységeket.

10.12

Határozattervezet egy, a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási stratégiáját értékelő bizottság létrehozásáról. Bizottság jön létre, mely megvizsgálja azt is, honnan hozzák a szemetet a Cekend-tetőre, illetve feladata lesz a hulladéklerakók körüli áldatlan állapotok felszámolása is. Arros: az a kérésünk, hogy a két tanácsos közül az egyik az RMDSZ-frakcióból kerüljön ki. Benedeket nevesíti. Gálfi megfontolja a javaslatot. Az elmúlt nyolc hónapban háromszor járta körül a szeméttelepet gumicsizmában, mondja, fontos, hogy mit hagyunk hátra a jövő nemzedékének, hangoztatja. Öttagú bizottság lesz, elnöke a polgármester, három tagot ő nevesít, kettőt a tanács kellene, de nincs egyetértés. Jakab Attila szerint a szakbizottságban módosították az előterjesztést, az RMDSZ-esek nem emlékeznek erre, kérik a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvben nincs benne a módosítás, Jakab szerint semmi gond, akkor megszavazzák most. Benedek szerint tanácshatározattal kell nevesíteni a két tanácsost, nem a polgármester kell megmondja, ki lehet tagja és ki nem a bizottságnak, az elmúlt években is ez volt a szabály.

10.21

Az RMDSZ nem kíván részt venni ebben a munkában, ha - Ványolóst idézve - erőből döntenek a többségi pártok tagjai. Jakab Attila: szakmai, nem politikai döntések alapján kell nevesíteni a bizottság tagjait. Ványolós szerint akkor semmi értelme a tanácshatározatnak, ha úgyis a polgármester dönt.

10.25

Benedek szerint abszurd, hogy "hozzunk egy tanácshatározatot, hogy a polgármester hozhasson polgármesteri rendeletet." Arros: az RMDSZ részt szeretne venni a munkában. Két tanácsosi helyre hárman pályáznak, ezért a vita. "Komédia ez a tanácsülés", fakad ki Sinka Arnold. Benedek nem érti, miért nem hagyják, hogy az RMDSZ is részt vehessen a munkában. Gálfi: szakmai, ne politikai szempontok alapján nevesítsenek!

10.31

Úgy látszik, alaposan mellélőttünk, nem a PUG, a szemétügy képezi a mai balhé tárgyát. Két perc szünet, kivonulnak a tanácsosok. Sajtós kolléga szerint a csoki elfogyott, a boldogsághormonok elillantak, s máris veszekednek a tanácsosok...

10.35

Folytatják. Berde Zoltán szerint ők kell nevesítsék saját jelöltjüket, ne a polgármester mondja meg, hogy kit nevesítsenek. Gálfi: mind a három frakció nevesítsen egy személyt! Ne játsszunk politikai játszmákat, fakad ki Gálfi. Olyan személyt jelöljön az RMDSZ, akivel együtt tud dolgozni, s ne olyant, aki az elmúlt politikai időszakból érkezik, mert ők nem bizonyítottak az elmúlt nyolc évben... Orbán Balázs javasolja a rendelet visszavonását. Sem Gálfi, sem a Koalíció tagjai nem kívánnak együtt dolgozni Benedekkel, ez tiszta s világos. Közben Ölvedi és Sinka az asztal felett összeszólalkoznak.

10.42

Mindenki sajnálkozik, hogy egy ilyen fontos kérdésben ilyen csúnya vita alakult ki. "Próbálják átértékelni a gondolkodásukat" - szól oda az RMDSZ-eseknek Gálfi, aki visszavonja a határozatot, s majd ő fogja nevesíteni a bizottság tagjait.

10.44

Jönnek a különfélék. Derzsi László: megoldást kell találni arra az esetre, ha az Aqua Novával szerződést bont a város. Az erről szóló napirendi pontot egyébként visszavonta a polgármester, mivel a testületen belül nem volt összhang.

10.50

Nagy Pál megyei tanácsos nem ítéli el a motoros társadalmat, de szerinte megoldást kell találni a hétvégenkénti áldatlan állapotokért, amikor motorzúgástól hangos a város környéke. "Állítsanak fel egy bizottságot", mondja, s ő is, a tanácsosok is kacarásznak ezen. Csak nehogy vita legyen ebből is, hangzik el. Gálfi Árpád elmondja, hogy az udvarhelyszéki polgármesterek találkozóján is kiemelt téma volt ez. Létrejön majd egy munkacsoport, amely igyekszik kezelni ezt a kérdést.

10.56

Biró Edith tulajdonképpen az előző években bevált Nyári esték rendezvénysorozat folytatását kéri, hogy a parkokban hétvégenként bemutatkozhassanak a helyi zenekarok, kultúrcsoportok. Arros Orsolya szerint ez nem anyagi kérdés, csupán némi hozzáállás szükséges.

10.58

Mike Levente arra hívja fel a figyelmet, hogy a kirándulókat elrettentik a pásztorkutyák, ezzel a kérdéssel is kezdeni kellene valamit. Mike parkolót kér az egész Udvarhelyszéket kiszolgáló telekkönyvi hivatal számára.

11.02

Gálfi éppen a tegnap mondta el egy majornak, hogy a belterületeken belül ne legeltessenek. Gálfi egyetért a parkoló létrehozásával.

11.04

A parkolókról Arrosnak eszébe jut, hogy a városháza előtt a hivatali alkalmazottak autói miatt nem lehet parkolni egész nap. "Ők is kell parkoljanak valahol, ez csak egy észrevétel volt", mondja.

11.05

Orbán Árpád javaslatára egy ötperces kisfilmet vetítenek, melyből kiderül, hogy Székelyudvarhelyen bizony alig-alig lehet kerekesszékkel közlekedni, nem beszélve az intézményekbe, például a polgármesteri hivatalba való bejutásról...

11.09

A tanácsosok döbbent csendben nézik a filmet. Reméljük átérzik a súlyát annak, hogy ezek az élet nagy dolgai, nem az, hogy ki melyik bizottságnak lesz a tagja...

11.16

Mai közvetítésünk véget ér, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Vigyázzanak magukra, egymásra.