Hamarosan kezdődik a székelyudvarhelyi bölcsődébe való beiratkozás. A polgármesteri hivatal összegyűjtötte a szükséges információkat. Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy nem veszik figyelembe a nem udvarhelyi lakcímmel rendelkező szülők kérvényét.

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a szülőket, hogy a városi bölcsődébe való iratkozás 2017. július 6. és 14. között történik a bölcsőde székhelyén, (Függetlenség sugárút, 39. szám) 9 és 14 óra között, illetve kedden (július 11-én) 14 és 17 óra között.

A 2017/2018-as tanévre 49 hely áll a kérvényezők rendelkezésére.

Az iratcsomókat tehát július 6. és 14. között veszik át, július 17. és 21. között bírálják el, a névsort pedig július 25-én függesztik ki.

Szükséges dokumentumok

 1.  A gyerek születési bizonyítványának másolata, valamint a kiskorú testvér születési bizonyítványának másolata,
 2.  Mindkét szülő vagy törvényes gyám személyi igazolványának másolata, a házassági bizonylat másolata (vagy más okirat, mely igazolja az élettársi viszonyt), a gyámságot vagy örökbefogadást igazoló bírói végzések másolatai,
 3.   Fizetésigazolás mindkét szülő részére, 6 hónapra visszamenőleg feltüntetve a bruttó jövedelmet, valamint tartalmazva a munkaszerződés érvényességét,
 4.   A gyermeknevelési juttatás jogosultságát igazoló határozat másolata,
 5.   Válási és gyermekelhelyezési határozat, halotti bizonyítvány másolata, stb. – ha egyedülálló a szülő,
 6.    A polgármesteri hivatal által kibocsátott pénzügyi igazolás arról, hogy f.é. június 30-ával bezárólag nincsenek tartozásai (büntetés sem),
 7.    Beiratkozási kérés,
 8.    Dosszié.

Szükséges orvosi papírok (az ehhez szükséges nyomtatványokat a helyszínen biztosítják iratkozáskor)

 1.       Orvosi igazolás,
 2.       Oltási napló + járványtani igazolás a közösségbe való bekerüléshez,
 3.       Garat- és székletvizsgálat (a gyerek bölcsődébe való bekerülésekor).

 

Kizáró jellegű kritériumok

 1.       Nem veszik figyelembe a nem udvarhelyi lakcímmel rendelkező szülő/szülők kérvényét! Az ideiglenes lakcímmel rendelkező szülők egy nyilatkozatot kell kitöltsenek, hogy ténylegesen azon a lakcímen laknak napi rendszerességgel.
 2.       Nem veszik figyelembe orvosi igazolással nem rendelkező gyerekek iratcsomóját!
 3.       Nem veszik figyelembe mindazon jelentkezők kérvényét, akik visszautasítják a beiratkozási iratcsomóhoz szükséges dokumentumok bármelyikének a leadását.

A beiratkozási formanyomtatvány, a beiratkozáshoz szükséges iratok igénybe vehetők a bölcsőde székhelyén, a beiratkozási sorrend döntési kritériumai megtalálhatóak és letölthetőek a www.udvarhely.ro oldalról.

Bővebb információt naponta 8 és 14 óra között a 0788-639 286-os telefonszámon igényelhetnek.

Papíron udvarhelyiek

Az előző önkormányzat 37 lejben lejben határozta volt meg a székelyudvarhelyi állandó lakcímmel nem rendelkező bölcsődések után fizetendő szülői hozzájárulást, ami az udvarhelyi gyerekek után fizetendő díj hatszorosa.

E többletköltség elkerüléséért egyes vidéki családok papíron beköltöztek a városban élő ismerőseikhez.

Tavalyelőtt novemberben az önkormányzat úgy határozott, hogy nem csak udvarhelyi gyerekek járhatnak a bölcsődébe, hanem azon szülők gyerekei is, akik csupán Székelyudvarhelyen dolgoznak. Ezt a határozatot később azzal módosították, hogy azoknak a szülőknek, akik nem rendelkeznek állandó székelyudvarhelyi lakcímmel, egy gyerek után 37 lejes napidíjat kell fizetniük. Erre részben azért volt szükség, hogy biztosítsák a helyet a székelyudvarhelyi gyerekeknek.

A bölcsőde az önkormányzat hatáskörébe tartozik, így a költségek jelentős része a város költségvetését terheli.