Novemberi rendes tanácsülését tartja csütörtökön Székelyudvarhely önkormányzata. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó napirend minden kétséget kizáróan a helyi adók és illetékek emelése/nem emelése lesz. Élő, szöveges közvetítésünkből minden kiderül. Tartsanak velünk!

8.52

Nagy tételben fogadni mernénk arra, hogy a helyi adók és illetékek tervezett emelése ellen szavaz majd az RMDSZ-frakció. Egyrészt azért merjük ezt ennyire magabiztosan kijelenteni, mert az ellenzék mindig az adóemelés ellen szavaz, s különben is tegnap közleményükben már tiltakoztak egy sort.

Derzsi László frakcióvezető szerint „egyszerűen nem látszanak azok a fejlesztési tervek és ötletek, amelyek indokolttá tennék a 2019-es adóemeléseket Székelyudvarhelyen.”

8.53

A sarki kocsmában ezt úgy mondanák: „nagy bolondul megemelik az adókat…”

Derzsi úgy véli, akkor lehetne adóemelésekben gondolkodni, ha látszana egy fejlesztési irány a városban, ha lennének konkrét tervek és ügyek. Az RMDSZ frakciója az emelések helyett a jogi személyek gazdasági épületeire kirótt ingatlanadójának csökkentését kéri, a jelenlegi 1,1 %-ról 0,9%-ra.

8.54

A mikrovállalkozókat tömörítő SZMVSZ-nek sem tetszik a tervezett adóemelés, szerintük ez egyenesen „drasztikus és megalapozatlan.” Az SZMVSZ szerint a területadó rendeltetéstől függően 25-35 százalékkal emelkedne, a személygépjárművek után fizetendő adó (az engedélyezett maximális emelés az idei szinthez képest 18-26 százalékkal magasabb, s a termelői igazolványok és füzetek esetében is 50 százalékos emelkedés várható. A parkolódíjak esetében 100 százalékos, a parkolási bérletek esetében pedig akár 58 százalékos emelés is bekövetkezhet.

8.55

A polgármesteri hivatalnál ugyanakkor azt mondják, ne százalékban fejezzük ki az adóemelés mértékét, hiszen „az emelések százalékos emlegetése teljesen más reakciókat válthat ki a lakosságból”, s különben is, „csupán” néhány tíz lejnyi többletteherről van szó.

9.02

Új jegyzője van a városnak: Venczel Attila Szentegyházáról igazolt Székelyudvarhelyre. Az ülést Mike Levente vezeti.

9.05

A jegyző névsort olvas, hogy jobban megismerje a tanácsosokat. "Remélem engem ismer" - jegyzi meg Ványolós István egykori tanár. 27 napirendi pont szerepel terítéken.

9.07

Gálfi Árpád polgármester a napirendi pontokat ismerteti. Egyetért velünk, az mondja: "kétségtelen, hogy a legfontosabb előterjesztés a helyi adók és illetékek meghozatalára vonatkozik." 

9.08

Ellentmond a mikrovállalkozóknak, hiszen szerinte korábban csak szlogen volt a vállalkozók terheinek csökkentése, de ez most valóság.

9.11

A cekendi hulladéklerakó jogi helyzetének tisztázása is terítékre kerül, tudjuk meg, s lesz adventi gyertyagyújtás, illetve karácsonyi vásár is. Na nem most, majd amikor eljön az ideje, Gálfi csak idejében jelezte a dolgot.

9.12

Ványolós István napirend előtti felszólalásában kijelenti: "a tanácsüléseken szószörnyetegek születnek, valóságos időzített nyelvi bombákat dobunk be", ezért arra kéri a tanácsosokat, "beszéljünk szépen, szabatosan, fordítsuk le a határozatokat magyarra", s ne dobálózzunk olyan szavakkal, mint a kod fiszkál, redeverenca, abrogál, a jóváhagyását elfogadjuk, ki kell függeszteni a területet, intenzíven értesítsük a lakosságot, stb., stb. "Idegen szavakat csak akkor használjunk, ha nincs magyar megfelelője" - mondja Ványolós. "Na, ezek után merjen valaki megszólalni" - teszi hozzá Hajdó Csaba.

9.16

Első napirendként elfogadják a korábbi tanácsüléseken született határozatokat. Látható többség.

9.18

2. napirend: Határozattervezet jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások jóváhagyásáról, a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város és az RDE Harghita kft. között lévő szerződéses kapcsolatok tisztázása érdekében, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi tanácsának a 2005/103-as számú határozata alapján és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város hulladékkezelési szolgáltatásainak átruházására vonatkozó 2007. március 9-én kelt 2820-as   koncessziós szerződésnek megfelelően, valamint a 2005. november 14-én létrejött 9843-as társulási szerződés értelmében. Két szerződése is van a városnak az RDE Harghitával, most azt néznék meg, mindkét szerződés érvényben van-e, netán egyik felülírja a másikat.

9.21

Mindkét szerződés tárgya azonos, a szolgáltató azonban hol egyiket, hol másikat használja, attól függően, hol, milyen ügyben jár el. Ölvedi Zsolt névre szóló szavazást kér. Derzsi László szerint ezt a kérdést "picit tovább kell gondolni", halasszák el a napirendet. Derzsi szerint meg kell vizsgálni azt is, milyen következményekkel járhat az, ha a magyar kormány által tulajdonolt céget bepereli az önkormányzat. Ha nincs halasztás, nincs RMDSZ-es voks - teszi hozzá. Gálfi szerint "ebben a lépésben határozottan lépni kell", mivel ezt kívánja a város érdeke.

9.26

"Ez a kérdés tisztázni kívánja a jelenlegi helyzetet, és nem a tulajdonosokkal való perelésről beszélgetünk, csak megállapítjuk, hogy melyik szerződés van érvényben" - fejti ki Gálfi. A jegyző elmagyarázza: ha elfogadják a határozatot, akkor felhatalmazzák a polgármestert, hogy ügyvédet fogadjon az ügy tisztázása érdekében, ha nem fogadják el, akkor is joga van megtenni ezt a lépést.

9.31

Hajdó Csaba is az udvarhelyi polgárok érdekeit emlegeti. Szerinte az a kérdés, hogy mi a legjobb megoldás, és felesleges halasztani a napirendet. Derzsi László úgy véli, nincs meg a szükséges információjuk - legalábbis nekik - ahhoz, hogy most szavazzanak a kérdésről. Mike Levente "privát véleménye", hogy butaság lenne beperelni egy magyar kormány tulajdonában lévő céget. Gálfi visszautasítja, "nem megfelelő hozzásszólásnak" minősíti, hogy ő beperelni szándékszik a magyar kormányt, s különben is a korábbi alpolgármester, Benedek Árpád Csaba, megoldhatta volna a kérdést nyolc év alatt.

9.37

Bíró Jolán úgy látja, "kellemetlen helyzetben vagyunk", hiszen "a mi nyakunkba szakad, hogy erről a dologról döntsünk." "Mindenki érzi, hogy nehéz a helyzet" - toldja meg Mike. A jegyző nagyon aktív, sokadszor szól hozzá a kérdéshez. Emlékeztet, hogy közszolgáltatás biztosításáról van szó, ami az egyik legfontosabb feladata a városvezetésnek.

9.41

Benedek jelzi, hogy csak négy évig volt alpolgármester, s annak is az utolsó évében kapta feladatul a cekendi hulladéklerakó körül kialakult helyzet tisztázását. "Egy év alatt nem sikerült előrejutni ebben a kérdésben, ez tény, viszont a polgámester úr sem jutott sokra az elmúlt két és fél évben" - replikázik.

9.43

A szavazás előtt öt perc szünetet rendel el az ülésvezető.

9.53

Rögtönzött tanácsülés zajlik a folyósón, persze nem hivatalosan. A képviselők mindenesetre kint folytatják a pro és kontra érvek ütköztetését. "Jogom van nem szavazni!", "Kényes kérdés", "Egyszerűen egyszerű többség kell" - hallatszik be kintről.

9.55

Ványolós méltatlankodik, hogy lejárt az öt perc, aztán tölt magának egy korty szénsavmentes ásványvizet. Apropó, a szejkei borvíz nem iható, állapították meg brit, akarom mondani csíki tudósok.

9.58

Lőrincz Zsuzsanna kihasználja az alkalmat, s arról tájékoztatja a sajtót, hogy az Artera Alapítvány januártól akkreditált kézműves tanfolyamot indít a Hagyományok Házával karöltve. Végre egy hírértékű mondat, sóhajthatnak most fel olvasóink...

10.03

"Zárd le az ülést, menjünk a Mokkába" - javasolja Ványolós az ülésvezetőnek. Egyelőre az RMDSZ-esek vannak a teremben, illetve Ketesdi Imre, Péter Balázs és Bíró Jolán. Mike kimegy, hogy behívja a többieket.

10.06

Hosszúra nyúlt az 5 perc, de folytatják, folytatjuk. A jelenlévők egyszerű többségére van szükség, közli a jegyző. Egyébként a mai ülésről csak Orbán Balázs hiányzik. Név szerint szavaznak. Az RMDSZ-esek kijelentik: nem szavaznak. Pontosítják: nem tartózkodnak, hanem nem szavaznak. Ugyanígy tesz a Koalíció részéről Ketesdi Imre, Mike Levente, Péter Balázs és Orbán Árpád is. A jelenlévő 18 tanácsos közül csak 6-on szavaztak a határozat mellett, amelyet tehát így elutasítottak.

10.12

Jöhet a harmadik napirend: Határozattervezet a cekendi Lázon található, 219.828 m2  felületű, 50799-es telekkönyvi számmal beazonosított, belterületként szereplő telek Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonába történő felvételéről, illetve pihentetésének jóváhagyásáról. A hulladéktározó alatti, a város tulajdonában lévő részről van szó, amelynek egy része - amelyen az egyik csurgalékmedence is található - "átlóg" Homoródszentmárton közigazgatási területére. "Ez a hiba valamilyen szinten becsúszott, de ki lehet igazítani" - mondja Gálfi. Ölvedi Zsolt ma sportot űz abból, hogy névre szóló szavazást kérjen, most is ezt teszi. 

10.23

Túlzás lenne azt mondani, hogy nagy az egyetértés, ezt a kérdést is sikerül alaposan elhúzni. A 27 napirendi pontból ez még csak a harmadik. Jelzem, délután négyig vállalom a közvetítést, utána adventi koszorút készítünk a gyerekekkel az iskolában.

10.25

Megérkezett Orbán Balázs, kezdődik a szavazás. Mindenki igennel voksol. Idén ez volt a 269. tanácsi határozat Udvarhelyen.

10.28

4. Határozattervezet egy 684,00 m2 nagyságú, útnak, közterületnek, illetve járdának szánt, 56063-as telekkönyvi számmal beazonosított, 3900-as kataszteri számmal rendelkező, a Lejtő utca – Farcádi utca környékén található földterület átvételéről és annak Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közterületi leltárjegyzékébe történő felvételéről. A tulajdonosok felajánlották, hogy közvagyonba adják a területet, hogy a város fejleszthesse az infrastruktúrát azon a környéken. Rábólintanak.

10.30

5. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közterületi leltárjegyzékére  vonatkozó 2001/1351-es kormányrendelet 3-as mellékletében beazonosított, az Iskola utcában található híd, illetve a DC27-es közúton található két híd műszaki paramétereinek jóváhagyásáról. Ez annak érdekében történik, hogy legyen betelkkönyvezve, tudjunk rá tervezni, jegyzi meg Mike. Megszavazzák.

10.32

6. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város állami vagy magántulajdonát képező, állandó vagy ideiglenes építmények által elfoglalt, más mint lakóhely rendeltetésű célra használt ingatlanok és területek 2019-es érvényes bérleti díjainak megállapításáról. Részleteket nem tudunk meg, de minden kéz magasba lendül. Kivéve az Arrosét és a Szarvasét, ők éppen kiléptek. Mármint a teremből.

10.34

7. Határozattervezet a 2019 évi előfizetési díj megállapításáról és a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város állami vagy magántulajdonát képező, besorolási kategóriák és zónák szerint differenciált  ingatlanok és területek minimális évi koncesszionális előfizetési díjainak jóváhagyásáról. Mike szerint a Google fordítót használhatták. Reméljük értik, mit szavaztak meg...

10.35

8. Határozattervezet az állami lakásállományból épített, az Urbana Rt-től 2018. április 6-án Székelyudvarhely Megyei Jogú Város igazgatásába átvett lakások elosztásának módjára és kritériumaira vonatkozóan. A `89 előtti időszakban állami alapból épült lakásokról van szó. Elfogadják.

10.39

És akkor jöjjön, aminek jönnie kell: 9. Határozattervezet a 2019-es helyi adókról és illetékekről. A lakóépületeknél nem lesz változás, mondja az előterjesztő. Az UKKSZ és az SZMVSZ azt kérte, hogy a gazdasági tevékenységre alkalmazott adókulcsot csökkentsék, de ez nagy kiesést jelentene a büdzséből, ezért nem javasolják, hangzik el.

10.42

Az autók esetében 30 százalékos adóemelés lesz - hangzik el egy másik fontos információ. 

10.46

Nagy György UKKSZ-elnök a szavazás után kíván hozzászólni a témához. "Látták az igényünket, de a kocka úgyis el van vetve", mondja Nagy. Hajdó Csaba populistának nevezi az RMDSZ-eseket. Szerinte azt kellene nézni, mi jó a városlakóknak. Gálfi szerint a városvezetés megfelelő partnere a vállalkozóknak, nem csak szóban, hanem gyakorlatban is. Szerinte nem helyénvaló dobálózni a százalékokkal, hiszen az összegek valójában mást, kevesebb összeget takarnak, mint a drasztikus emelést egyébként valóban alátámasztó százalékok.

10.54

Derzsi László úgy véli, az lenne a minimum, hogy megindokolják, mire költik el az adóemelésből származó plusz bevételt. "A vállalkozók azt mondják a nyilvánosság előtt is, hogy ez a városvezetés nem vállalkozóbarát" - jegyzi meg, majd az általuk elképzelt adócsökkentéssel rukkol elő.

10.58

Egymásnak dobálják a kérdéseket, elhangzik, hogy a vállalkozóknak nem a megemelt ingatlandó jelenti a legnagyobb terhet, s hogy meg kellene vizsgálni azt is, miként lehetne ebből az összegből a vállalkozók számára is visszafordítani valamit.

11.05

Nagy György mégiscsak hozzászól szavazás előtt, hiszen szerinte tisztázni kellene egy-két dolgot. A vállalkozók egyértelműen adócsökkentést szeretnének, mondja, s ezt már két éve is jelezték a városvezetésnek. "Nem a cirkusz a mi szándékunk, viszont mi alaposan feltérképeztük a vállalkozói igényeket, az ők érdekeiket képviseljük" - jelenti ki.

11.09

Orbán Balázs azt mondja, nem a számokkal való dobálózás a lényeg, hanem az irány, amely szerinte jó. Gálfi kikéri magának, hogy nem lenne vállalkozóbarát.

11.11

A befolyó összegek átlátható módon, felelősségteljesen lesznek elköltve - ígéri a polgármester. 

11.12

Derzsi diszkréten jelzi, ő nem saját véleményét tolmácsolta, hanem a vállalkozókét, amikor azt mondta, hogy nem vállalkozóbarát a városvezetés. Mike szerint a vállalkozókkal továbbra is szükség lesz a konstruktív együttműködésre.

11.14

Az RMDSZ azt javasolja, hogy a jogi személyek esetében a nem lakásokként működő ingatlanok esetében az adókulcsot csökkentsék 0,9 százalékra, illetve hogy a többi adókulcs maradjon az idei szinten. Mindkét javaslatot leszavazzák a többségben lévő tanácsosok. Az eredeti előterjesztés mellett csak kilencen szavaznak, ezért elvetik az adók és illetékek módosítását

11.17

10. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának ügyviteli módjára, valamint a menetrend szerinti járatokkal történő helyi személyszállítási közszolgáltatás esetén alkalmazandó tarifákra és kedvezményekre vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról szóló 2018/208-as helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. Ezzel kapcsolatban sok méltatlan vita folyt, mondja Derzsi, majd ismét javasolja, hogy a nyugdíjasok száz százalékos kedvezményben részesüljenek. Ezúttal is elutasítják a kezdeményezést.

11.22

11. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2018-as III. negyedévi költségvetése zárszámadásának jóváhagyásáról. Megszavazzák, akárcsak eztHatározattervezet Székelyudvarhrely Megyei Jogú Város 2018-as bevételi és kiadási költségvetésének kiigazításáról, valamint egyes hitelek átírásáról.

11.26

Felgyorsulnak az események, ezt is megszavazzák, bár egyre többen lépnek ki a mellékhelyiségekbe: 13. Határozattervezet a Tábor utca 3/A szám alatt található 4-es és 5-ös lakrész alatti ingatlan használatának 3 évre kiterjedő ingyenes átengedéséről a Bányai János Műszaki Szakközépisola részére. A szakiskola egy volt munkatársa költözhet be a lakrészbe, akinek létfontosságú, hogy a kórház közelében lakjon, hangzik el.

11.29

A következőkben is lakásügyek vannak terítéken, mindegyiket egyetértésben, zsinórban szavazzák meg: 14. Határozattervezet a Tábor utca 3A és B alatt található, egy szobából és mellékhelyiségből álló, korhatáron belül lévő, valamint bérbevételt igénylő nyugdíjasoknak szánt szociális lakások elosztásának módjára és kritériumaira vonatkozóan. 15. Határozattervezet a Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak, illetve a 35 év alatti fiatal családoknak szánt, megüresedett lakások elosztásáról. 16. Határozattervezet Mihály Tünde Gizella (a Kiss Gergely utca 16/2 számú lakás bérlője) és Orbán Iosif (a Kiss Gergely utca 16/12 számú lakás bérlője) közötti lakáscseréről.

11.32

Nagy a jövés-menés, a jegyző is összezavarodik, nem tudja követni, ki van jelen, ki nincs, ki szavazott, ki nem. "Ketesdi visszajött, Ölvedi kiment" - segít neki Ványolós, aki javasolja, szavazzanak meg valakit, "aki követi a mozgást."

11.35

17. Határozattervezet a székelyudvarhelyi közintézmények (Móra Ferenc Általános Iskola, Bethlen Gábor Általános Iskola – csak csatlakozó, Orbán Balázs Általános Iskola, Csillagvár Ovóda , Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola – Petőfi Sándor utca, Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség és a helyi Személynyilvántartó Közszolgálat – Bethlen Gábor utca 43. szám, Villanytelep Óvoda, Eötvös József Szakközépisola bennlakása) energiahatékony távfűtési rendszerekhez történő csatlakoztatására vonatkozó beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Ezeket a közintézményeket rácsatlakoztatnák a távhőszolgáltatásra. A tanulmány elkészítése 1,7 millió lejbe kerül. Szülőként mondom: a villanytelepi óvodában jó meleg van télen, kiváló a fűtés, kérdés, mi lesz ezután, ha rácsatlakoztatják a távhőszolgálatra???

11.39

A jelenlegi városvezetés ellenzékben még azt hajtogatta folyamatosan, pénzkidobás a távhőszolgáltatást működtetni, fenntartani, mostanra viszont úgy látszik, változott a véleményük, a közintézmények is rá kell csatlakozzanak a hálózatra... Erre mondaná nagyapám: kurva a politika, s nagy úr a pénz...

11.42

Jóváhagyják a következő határozat-tervezeteket is: 18. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Városban 2018. december 1–31. közötti időszakban szervezendő és megindítandó társadalmi-kulurális-oktatás jellegű tevékenységprogram jóváhagyásáról. 19. Határozattervezet Veimberger-Pálfi Noémi Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi tanácsának állandó apparátusába, szerződéses, végrehajtói, pályakezdő szakmai fokozatú szakellenőr beosztásba történő felvételéről. 

11.47

Lazul a fegyelem, néhányan elmentek, de a jelenlévők azért szavaznak. Most például erről: 20. Határozattervezet a Tömbház hőszigetelésének felújítása (POR 2014-2020., 3-as prioritási tengely, 3.1. beruházási prioritás) – Mihai Eminescu utca  2A, 2B szám elnevezésű beruházás aktualizált munkálat-véleményezési dokumentációjának (D.A.L.I.) és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról, valamint a támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról  szóló 2018/14-es helyi tanácshatározat módosításáról. 

11.49

A következő napirend is ugyanerről szól, csak a cím cserélődik: 21. Határozattervezet a Tömbház hőszigetelésének felújítása (POR 2014-2020., 3-as prioritási tengely, 3.1. beruházási prioritás) – Építők utca 1, 3 szám elnevezésű beruházás aktualizált munkálat-véleményezési dokumentációjának (D.A.L.I.) és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról, valamint a támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról szóló 2018/25-ös helyi tanácshatározat módosításáról.

11.52

A prefektúra kifogásokat emelt a korábban elfogadott babakelengye programmal kapcsolatban, így az újszülötteknek biztosítandó támogatásról szóló határozatot most vissza kellene vonni, mivel hiányzik a jogalap, amely lehetőséget teremtene ennek elfogadására. A testület úgy dönt, nem vonják vissza a határozatot. Elhangzik: ha kell, a bíróságon keresik majd az igazukat.

11.58

A következőkben még két határozatot kellene visszavonni, ezeket: 24. Határozattervezet a Székelyudvarhely szervezeti szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 1993/38-as helyi tanácshatározat módosításáról és kigészítéséről szóló 2017/204-es helyi tanácshatározat visszavonásáról. 25. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Városnak az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségéhez történő csatlakozására és a kapcsolódó kiadások jóváhagyására vonatkozó 2017/158-as helyi tanácshatározat visszavonásáról. 

12.01

A tanácsosok fellázadnak a prefektúra ellen, nem vonják vissza ezeket sem.

12.02

Különfélék. Biró Edith szerint egy nyugdíjas sem nehezményezi a városban azt, hogy fizetni kell a személyszállításért, s felhívja a figyelmet, hogy ismét sok a kóbor kutya a városban.

12.05

Lőrincz Edit ismét a Malom utcai fahíd fel nem javítását fájlalja, immár sokadjára kérdezi: mi az akadálya a felújításnak?

12.08

Sinka Arnold post mortem Pro Urbe díjra javasolja Kovács Sándor egykori főesperest, s azt is elmondja, szükség lenne a Szombatfalvi utca egyirányúsítására, illetve a Mező utcát a Sas utca irányába kellene egyirányúsítani.

12.10

"Kóbor kutyák, fahíd, még mindig a nyári problémákról beszélünk..." - kesereg Sinka.

12.11

Orbán Árpád a színháznak és a néptáncműhelynek kíván sok boldog születésnapot, kiemeli, nagyon színvonalas rendezvényekkel rukkoltak elő.

12.12

Mike Levente azt mondja, a Szombatfalvi utca lakóinak kérése jogos, s felrója, hogy az érintettek már két éve kérik az utca egyirányúsítását.

12.13

Mike azt is kifogásolja, hogy a Móricz Zsigmond utcában katasztrófális állapotok uralkodnak, alapozás nélkül aszfaltoztak, emiatt lassan járhatatlan az utca.

12.16

A jegyző ígéri, ezután jobban odafigyelnek a jogi szövegek magyarra történő fordítására, illetve szerinte ideje lenne már elfogadni az önkormányzat működési szabályzatát.

12.19

A kóbor kutyákra sok ugyan a panasz, de folyamatosan foglalkozunk velük - mondja a hivatal részéről Fülöp-Székely István műszaki igazgató. A Malom utcai fahíd esetében a kivitelező tolta el a felújítási munkálatokat jövőre, mondja. A forgalmi átrendezés nem olyan egyszerű, teszi hozzá. Az állami rendőrség megyei forgalmi osztályánál is jelezték a problémát, a remélhetőleg pozitív válasz megérkezése után azonnal egyirányúsítanak.

12.28

A következő ülést Ölvedi Zsolt vezeti.

Mára búcsúzunk, viszlát!