A Szombatfalvi Gyermekekért Egyesület hetedik alkalommal szervezte meg a szombatfalvi tagóvodában azEljött már a víg szüret!hagyományőrző programját, melyen 50 óvodáskorú  gyermek vett részt.

A  program legfontosabb célja a szürethez kapcsolódó, még ma is létező népszokások megőrzése, éltetése, melyeket már korai gyermekkorban el kell kezdeni.

Az óvónők arra törekednek, hogy óvodásaik mihamarabb kapcsolatba kerüljenek a népzene, néptánc, gyermekjáték világával, és az a mindennapi életük részévé váljon.

A  gyermekek  új ismereteket  szereztek  a szőlő termesztéséről, annak felhasználási módjairól, a szüreti szokásokról.

Az óvónők  számos népi gyermekjátékot, népdalt, mondókát tanítottak meg a kicsiknek. Különböző kézműves tevékenységekre is sor került, ahol az apróságok saját maguk készíthették el pártájukat.

A program szüreti bállal fejezúdött be  a szombatfalvi népházban. A gyerekek udvarhelyszéki népviseletben vonultak fel, a program egy részét a Bethlen Gábor Alaptámogatta. Az óvódapedagógusok, közösen a gyerekekkel, szüreti játékokat, táncokat mutattak be, majd elkezdődött a bál.

A táncházban az óvónők népi gyermekjátékokat tanítottak  a kicsiknek, ugyanakkor lehetőséget biztosítottak  a szülőknek a gyermekeikkel való közös táncra is.

A program a Bethlen Gábor Alap támogatásával zajlott.