Húsz napirendi pontot tárgyal ma Székelyudvarhely önkormányzata. Olvassanak bele élő, szöveges közvetítésünkbe.

8.51

Gyülekeznek a tanácsosok, egyelőre barátságosan tereferélnek, kávézgatnak. Hamarosan kezdünk.

8.58

A folyósón az utolsó egyeztetések zajlanak. "Nem szavazunk", "Hallám mit mondanak ezek", ilyen és ehhez hasonló félmondatokat csípünk el.

9.05

A tanácsosok megjelentek, a polgármester még nem, az ülésvezető Péter Balázs kis türelmet kér.

9.07

Határozatképes a testület, csak Benedek Árpád Csaba hiányzik. Gálfi Árpád időközben megérkezik.

9.09

A városvezető visszavonja a 15-ös napirendi pontot, a 16-ost elhalasztja a következő ülésre. Ezekről van szó, 15-ös: Határozattervezetaz 55990-es telekkönyvi számú, 1, 418 ha nagyságú  terület köztulajdonból történő visszavonásának és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város magántulajdonába történő felvételének jóváhagyásáról, illetve a 16-os: Határozattervezeta Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonának részét képező javak leltári jegyzékét illető módosítások és kiegészítések jóváhagyásáról.

9.11

Gálfi elmondja, hogy 16 millió euró, vissza nem térítendő támogatásra pályázott a város, ezekből pedig 17 utca, valamint járdák, zöldövezetek újulhatnak meg teljes egészében.

9.12

Addig is kátyúzgatnak, foltozgatnak, amennyit megenged a büdzsé. A polgármester a napirendi pontokat ismerteti. Elhangzik: a vár körüli utcahálózat felújítására is pályáznak, s egy új, kisiparosok számára létesítendő inkubátorházra is támogatást igényelnek egy pályázat útján.

9.14

Az önkormányzati testület új munkatársat kap Ambrus Levente személyében, elfogadják a városi sportklub tisztségjegyzékét, de szó lesz majd az idei Udvarhely Napokról is.

9.16

Nem tudjuk, ez ugyanaz-e, mint a tavalyi Udvarhelyi Forgatag, lényeg, hogy lesz jó zene, jó bor, jó társaság, hogy a szüreti bálok plakátjaiból idézzünk.

9.18

Közben javában zajlik a munka, máris elfogadtak két napirendi pontot. Ezeket: HatározattervezetSzékelyudvarhely Megyei Jogú Város 2017-es IV. negyedévi költségvetési zárszámadásának jóváhagyásáról, valamint ezt (a Néptáncműhely 23 ezer lejt nyert egy pályázaton): HatározattervezetSzékelyudvarhely Megyei Jogú Város 2018-as bevételi és kiadási költségvetésének kiigazításáról, valamint egyes hitelek átírásáról. Megjött Benedek is.

9.19

3. Határozattervezeta 2019-es évre vonatkozó, lejben meghatározott összegből álló, vagy bizonyos lejben meghatározott összeg alapján megállapított helyi adó- és illetékszintek magállapításáról, valamint a 2015/227-es, módosított törvény 493. cikkelyének 3-as és 4-es bekezdése által előírt bírságok terjedelmének megállapításáról. Nőnek az adók, de állítólag csak csekély mértékben, az infláció 2,3 százalékos értékével. Egy kétszobás tömbház után az eddigi 154 lej helyett 156-ot kell fizetni.

9.21

HatározattervezetSzékelyudvarhely Megyei Jogú Városnak a 2015-2020-2025. közötti időszakra kiterjedő Integrált, Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról. Azért kell ezt elfogadni, hogy a pályázatoknál legyen mire hivatkozni. A stratégia már régebb elkészült, ezt frissítik most fel.

9.22

5. Határozattervezetaz egyéni fogyasztók villamosenergia-hálózathoz történő csatlakozásához szükséges, A villamosenergia-hálózat kibővítése Székelyudvarhely Megyei Jogú Város- Cserehát nevezetű zónájában elnevezésű beruházás társfinanszírozásának jóváhagyásáról, illetve Székelyudvarhely polgármesterének felhatalmazásáról, a beruházás kivitelezésére vonatkozó dokumentumok aláírására. Megvalósíthatósági tanulmányt készített az Electrica, amely jelentős, 41 százalékos hozzájárulást, százezer lej plusz áfát kér a várostól a beruházás kivitelezésére. Orbán Árpád alpolgármester azt mondja, ez nagyon sok, ő személy szerint még " kardozna egy kicsit", de akkor veszélybe sodorják az új lakások befejezését. 48 szociális lakást adnak át még az idén. Gálfi Árpád polgármester is sokallja az összeget, hiszen megérti, hogy a Szászok táborában sokba került a villamosítást, de a Csereháton már "belakottság van", ezért kicsit körbejárják majd a kérdést. Benedek Árpád Csaba szerint erről előzetesen kellett volna egyeztetni, s nem szabad elfelejteni, hogy az Electricának is érdeke, hogy új szolgáltatók csatlakozzanak a hálózathoz. Péter Balázst idézve keserű szájízzel, de megszavazzák az előterjesztést.

9.29

Lapoznak: Határozattervezet az Ágazati üzleti inkubátor létrehozása Székelyudvarhelyenelnevezésűberuházás megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint a beruházási objektumra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról. Kis manufaktúrák, kézművesek népesítenék be a tervezett létesítményt, amennyiben sikerül pályázati pénzeket nyerni a beruházásra. Derzsi László "ötletgazda" apróbb módosításokat javasol, mindenki kezet emel a tervezetre.

9.35

A következő tervezet egybecseng az előzővel: Határozattervezeta Hargita Megyei Tanáccsal kötött partnerségi megállapodás jóváhagyásáról az Ágazati üzleti inkubátor létrehozása Székelyudvarhelyen elnevezésű projekt végrehajtására vonatkozóan. A projekt negyedét állja a megyei önkormányzat, ennyi értékben tulajdonrészt kér a majdani ingatlanból, de a projekt kifutása után a városé marad az épület, mondja Derzsi. 

9.37

Haladunk: Határozattervezeta székelyudvarhelyi közúti közlekedés fejlesztését elősegítő Közösségi Fejlesztési Egyesület alapító okiratára és szervezeti szabályzatára vonatkozó módosítások jóváhagyásáról. Jakab Attila városmenedzser elmondja, a bicikliutak építése és a közlekedés javítása a célja a létrehozott közösségi fejlesztési társulásnak. 

9.39

Mi a helyzet a zeteváraljai víztározóig kiépülő kerékpárúttal? - teszi fel a kérdést Bíró Jolán. Jakab azt válaszolja,  a bicikliút nem merült feledésbe... A tervezetre mindenesetre rábólintanak.

9.42

A következő tervezetet is magyarul terjesztették elő, idézzük: Határozattervezeta szociális ellátó és gondozó központokba beutalt személyek szociális segélyezésének finanszírozásához történő közösségi hozzájárulás mértékének meghatározásáról. Megszavazzák, reméljük, tudják, hogy mit...

9.44

Következő: Határozattervezet a gyermekvédelmi tevékenységek finanszírozására vonatkozó közösségi hozzájárulás mértékének meghatározásáról. A tavalyi 144 helyett 150 lejt fizetnek egy szociális elhelyezésben lévő gyermek után.

9.45

A következő határozatot a törvény szigora szülte: Határozattervezeta Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képező erdők erdőgazdálkodási alapja létrehozásának jóváhagyásáról. A város számlát nyit, amire állítólag 4-5 ezer fut majd be az erdészettől, s ebből az erdei utakat kellene felújítani. "Tudjuk, hogy ez mire elég", jegyzi meg Péter Balázs.

9.47

Határozattervezeta Székelyudvarhely Megyei Jogú Város, valamint Bethlenfalva és Kadicsfalva Közbirtokossága magántulajdonát képező legelők szilvopasztorális felmérésének jóváhagyásáról. Ezt is elfogadják, bár a szilvopasztorális szó többekben kérdőjeleket szül...

9.48

Újra felleltározzák a város vagyonát, erről szól a következő tervezet: Határozattervezeta Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonának részét képező javak leltári jegyzékét illető módosítások és kiegészítések jóváhagyásáról. Ezt egyrészt kötelező megtenni, másrészt a pályázatokhoz is nélkülözhetetlen. Mindenki bólogat, majd emeli a kezét.

9.51

Határozattervezeta Moldován-Horváth István Ügyvédi Iroda megbízásáról, hogy a Marosvásárhelyi Törvényszék előtt, a fellebbezési szakaszban lévő, 28751/16.06.2017-es megterhelő végzésre és a 41149/31.08.2017-es átiratra vonatkozó közigazgatási lépés visszavonásának tárgyát képező 1942/96/2017-es ügyben Székelyudvarhely Megyei Jogú Város érdekeit jogi szempontból képviselje. Egy magánszemély megtámadta az adóbehajtási jegyzőkönyvet, az ügy ogi síkra terelődött, hiszen nagy összegről, 350 ezer lejről van szó.

9.53

HatározattervezetAmbrus Levente, szerződéses végrehajtói, pályakezdő szakmai fokozatú szakellenőr beosztásba történő felvételéről, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város állandó apparátusába. Kilenc jelentkező volt az állásra, de az írásbelit csak ketten teljesítették, kettejük közül az agrármérnök Ambrus lett a befutó. Reméli, hogy tudja segíteni az önkormányzat munkáját.

9.55

Határozattervezet a Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc – Városi Sport Klub Székelyudvarhely szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról. A decemberben létrehozott városi sportklub három személlyel kezdené meg működését, de ez még csak a folyamat kezdete, mondja Jakab Attila. Benedek szerint kicsit lassú ez a folyamat... Egyelőre csak tisztségek vannak, a jövő titka, hogy kik töltik majd be az állásokat. Elfogadják a tervezetet, Mike Levente és Ketsdi Imre tartózkodik.

9.59

Június 4-10. között rendezik az idei Udvarhely Napokat, amiből értelemszerűen a kereskedők sem szeretnék kimaradni. Bérbe adják majd nekik a területeket, ahol értékesíthetik portékájukat, erről szól a következő napirend: Határozattervezet a Zilele Udvarhely Napok 2018. megszervezésére vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról. "Miért akarunk kiszúrni a helyi termelőkkel, miért hangoztatjuk, hogy támogatjuk őket, amikor egy asztal 160 lejbe fog kerülni a városnapok alatt?" - méltatlankodik Sinka Arnold. Jakab Attila szerint a város 400 ezer lej értékben "fektet be ebbe a projektbe", s a vállalkozó is jelentős bevételt fog "generálni" ebben az időszakban. "Mi egy szolgáltatást biztosítunk, aminek mentén bevételre tesz szert a kereskedő. Különben is nem kötelező erre eljönni. A környező települések sokkal nagyobb összegeket kérnek" - érvel Jakab. Hajdó Csaba szerint erről már a korábbi években is dönteni kellett volna, "mi csak rendet próbálunk tenni a rendetlenségben." Benedek szerint a korábbi években polgármesteri rendelettel döntöttek ezekről az összegekről, a törvény nem kér tanácshatározatot.

10.07

Benedek szerint kiderülhet, hogy ilyen árak mellett megtörténhet, hogy csak az asztalok egynegyedére kerül majd árus, s különben sem szabad példát venni a Szentgyörgy Napokról, hiszen az más kávéház, egy több évtizedes rendezvény.

10.09

Jakab Attila saját bevallása szerint csodálkozik a testület hozzáállásán, hiszen ők csak pénzt akarnak "generálni" a városnak. Gálfi Árpád szerint az sem elhanyagolandó szempont, hogy például akinek tartozása van a város vagy az állam fele, az nem vehet részt a liciten. 

10.13

Sinka örül, hogy feltette ezt a kérdést, mert így legalább kiderült, hogy mennyiből szervezik meg a városnapokat. Gálfi rászól, hogy tájékoztasson hitelesen, nem helyes ez a kommmunikáció. Gyakorlatilag Sinkába fojtják a szót, ezért az RMDSZ-es tanácsos sértődötten kivonul.

10.15

Derzsi azt kéri, hallgassák végig egymást, Péter azt mondja, ezt akkor mindkét frakció vegye figyelembe. Szavazás előtt az RMDSZ öt perc szünetet kér.

10.26

Elfogadják a tervezetet, licit lesz az asztalokra. Sinka nem jött vissza.

10.27

A város pályázna a vár felújítására, ahol kulturális központot hoznának létre. A pályázat értéke áfával együtt 21 millió lej. Erről szól a következő napirend: HatározattervezetSzékelyudvarhely Megyei Jogú Városnak A Székelyudvarhelyi Székely Támadt-Vár Integrált fejlesztése – A szabadidős és kulturális központ megvalósítása (Tompa László utca 12. –  G-G-3/2018-as projekt)elnevezésűberuházás műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint a támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról. Mindenki támogatja.

10.29

A következő tervezet kapcsolódik az előzőhöz, itt az áfás érték 255 ezer lej lenne. HatározattervezetSzékelyudvarhely Megyei Jogú Városnak A Székelyudvarhelyi Székely Támadt-Vár Integrált fejlesztése – Az utcai infrastruktúra rehabilitálása elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint a beruházásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról. "Ezt ne úgy vegyük, hogy egyből megvalósulnak, de erőfeszítéseket teszünk, hogy ezt a pályázatot is minél hamarabb letegyük" - teszi hozzá Orbán Árpád. Ezt is mindenki támogatja.

10.31

Jönnek a különfélék. Biró Edith arra kéri a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a szemétszállító vállalattal, hiszen a nyár közeledtével egyre szagosabbak a szeméttárolók, s a szelektíven gyűjtött szemetet lehetőség szerint szelektíven vigyék el.

10.33

Az üzletesek is a lakók szeméttárolójába viszik a szemetet, rója fel továbbá Biró.

10.35

Benedek meglepődött, hogy a Kossuth utca 20. szám alatti irodákba máris beköltöztek a civilszervezetek. Azt mondja, a szerződések megkötése előtt az önkormányzat kellett volna döntsön a kérdésről, nem érti, milyen jogi alapja volt ennek.

10.37

A városi majálison könnyítsenek a biciklisek regisztrációján, ne várakozzanak annyit a bringások, amennyi idő alatt kitekernek a Szejkére, kéri Arros Orsolya. Szabó Gyula lakossági kérést tolmácsol: a Lidl parkolóból a lakónegyedbe vezető lépcsőt is újítsák fel. Lőrincz Zsuzsanna az Eötvös utca "autórongáló" állapotát kifogásolja.

10.40

Derzsi László azt mondja, a Homoród utcai fahídnál sokan nem tartják be a súlykorlátozást, ráadásul a GPS a Homoród utcán vezeti keresztül az autósokat, ami szerinte akár tragédiához is vezethet a pünkösdkor megnövekedő autós forgalomkor.

10.45

Gálfi Árpád válaszol. A szeméttárolók ügyében már vannak előrelépések, mondja. "Próbálunk megoldásokat találni, nem csak a szeméttárolók mellé letett dolgokra, hanem azok tisztán tartására is. A kérdéssel konkrétan jómagam is foglalkozom."

10.47

A városvezető azt javasolja, hogy töltsék le az Udvarhely Ma telefonos applikációt, s ott jelentsék a problémákat a hivatalnak. Hasznos dolog, tesszük hozzá, ráadásul a nyilvános Facebookot sem árasztják el a panaszok...

10.52

Megragadnak minden lehetőséget, megnézik, mit lehet tenni, igyekeznek orvosolni a problémát, azon vannak, hogy megoldják, megpróbálnak előrelépéseket eszközölni - röviden így summázhatók a kérdésekre érkező városvezetői válaszok. Ja, s használják a telefonos applikációt a tanácsosok is.

10.57

Berde Zoltán szót fogad, jelzi, hogy ő már le is töltötte az applikációt. Jakab Attila hozzáteszi, későn, már nem vehet részt a nyereményjátékban.

10.58

A kóbor kutyák ismét elszaporodtak, panaszolja valaki. Gálfi tud a problémáról, azt mondja, ő is látott egyet, kettőt...

11.00

Metörténhet, hogy Pünkösdre lezárják a Homoród utcát.

11.01

Forgalom-módosításokra is van kilátás, de ezekről előbb egyeztetni kell a rendőrséggel.

11.02

Mike kérdezte korábban, hogyan került át 17 hektár szejkei terület Boldogfalva tulajdonába. "A tisztánlátás fontos minden tekintetben, folytatjuk az egyeztetéseket erről a kérdésről", válaszolja Gálfi, s megtudjuk, a Szászok táborában is járt: "A helyszínen is meglátogattam az ottani helyzetet."

11.10

Mára ennyi, a következő ülést Sinka Arnold vezette volna egy korábbi javaslat alapján, de Ölvedi Zsolt szerint az RMDSZ-es tanácsos ma nem viselkedett úgy, mint aki el akarja vállalni. "Ne minősítsünk senkit!" - szól rá Szarvas Zsuzsa. Végül Szabó Gyulára esik a választás, ő vezetheti a következő tanácsülést.

Addig is vigyázzanak magukra.