Márciusi rendes havi ülését tartja Székelyudvarhely önkormányzata, terítéken a szeméttelep és a könyvtár elnevezésének kérdése is. Olvassanak bele élő, szöveges közvetítésünkbe!

8.55

Egyelőre csak a kamerákat szerelték fel az Orbán Balázs tanácsteremben, a városatyák állítólag a Szent István díszteremben melegítenek. A félreértések elkerülése végett: nem bedobnak egy felest, hanem még egyszer átbeszéli a mai napirendek sarkalatos pontjait.

9.06

Az egyik ilyen, sőt, a "legilyenebb" minden kétséget kizáróan az lesz, hogy Székelyudvarhely csatlakozna a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, vagyis a Cekend helyett a későbbiekben a gyergyóremetei szeméttárolóba kerülne az udvarhelyi szemét.

9.08

S ha már szemét és szeméttelep: az RDE Hargita Kft-nek új igazgatója van: Koszta Attilát Körösfőy Sándor váltja a tisztségben. Az új igazgató állítólag arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a cekendi szeméttárolóba immár egyetlen más megyéből sem fogadnak be hulladékot.

9.12

Az "akadémiai" negyedóra elteltével megérkeztek a tanácsosok, természetesen jelen van a polgármester és az alpolgámester is. Mondjuk ez nem mindig volt magától értetődő... Mindegy, spongyát a múltra, kezdünk.

9.13

Az ülést Péter Balázs vezeti, egészségügyi okok miatt csupán Hajdó Csaba hiánycikk. Hiányzik.

9.14

Napirend előtti felszólalások következnek. Mike Levente elmondja, a Magyar Polgári Párt nagyon aktívan dolgozik, hogy "a magyarság megmaradjon". A Dan Tanasa elleni bűnügyi panaszról beszél, amit aláírásainkkal is megerősíthetünk a helyi MPP irodában. Mike megdöbbenve látta, hogy március 15-én az összmagyarság zászlóját, "amit tisztelnünk kellene", felszabdalva haszálták díszítés címszó alatt. "Ezt nem tudom szó nélkül hagyni", mondja Mike, s szerinte ennek fényében az ünnepi beszédek is veszítettek érvényükből. "A magyar zászló nem alku tárgya!" - fakad ki a tanácsos. "Sajnálom, hogy ez megtörtént, sajnálom, hogy ehhez a városvezetéshez kötődik ez a szégyenteljes dolog!"- teszi hozzá.

9.18

Péter Balázs is úgy gondolja, hogy "vállalnunk kell zászlóinkat", ugyanakkor felajánlja egyhavi tanácsosi juttatását, s erre biztatja tanácsostársait is, amennyiben a városvezetőt megbírságolják a zászlóhasználat miatt.

9.20

Szarvas Zsuzsanna azt mondja, ha Mike ennyire szívén viseli a zászlóügyet, akkor vállalja fel a bírságok kifizetését is. Ványolós István elnézést kér, amiért békésebb hangot fog megütni :-) A tanácsos - szokásához híven - ismételten a magyar nyelv helytelen használatára hívja fel a figyelmet.

9.24

Gálfi Árpád polgármester bejelenti: negyedórája kapott egy levelet, amelyben arról tájékoztatják a magyarországi tulajdonosok, hogy elkezdték az RDE Harghita Kft. nemzetközi előírásoknak megfelelően történő átvilágítását, ezért felhívják a figyelmet, hogy a mai tanácsülésen ennek megfelelően hozzanak döntést a szeméttelep ügyében.

9.26

Gálfi Mike és Derzsi László múlt havi ülésen feltett kérdésére válaszolva vaskos dokumentációt tesz a tanácsosok elé, "a teljes átláthatóság tekintetében nincsen semmi takargatnivalója Székelyudvarhely városának." Derzsi az ülésre visszatérve meglepődve kérdezi: "Megjött a Mikulás?" Gálfi hozzáteszi, az eredeti dokumentumokat adta át, mire Derzsi azzal replikázik, jobban örült volna, ha elektronikus formában kapja meg a kért adatokat. Mike örül, hogy végre megkapták a kért dokumentumokat. "Úgy látom, a polgármester úr túlreagálja a dolgokat, s ne vegyék rossz néven, ha időnként teszek fel kérdéseket. Nekem egyébként elég lett volna, ha normálisan elmondja az álláspontját."

9.32

A mai ülésen 18 napirendi pontot tárgyalnak, az idei költségvetésről azonban most sem tudnak dönteni, mivel nem kapták meg a sarokszámokat, panaszolja a városvezető. Gálfi hozzáteszi: a büdzsé hiányában csúsznak a különböző közbeszerzések, beruházások.

9.34

A prefektus megfélemlítési kísérletei dacára nem bírálják felül korábbi álláspontjukat, a könyvtár Nyirő József nevét veszi fel, jelenti ki.

9.38

Elsőként a legelő-tisztításokat érintő legeltetési tervet fogadják el, majd a város magántulajdonába vesznek egy 75 114 négyzetméteres nagyságú, Betlenfalván és Kadicsfalván található mezőgazdasági területet.

9.41

A város köztulajdonát képező erdőalapból árverésen értékesítendő faanyag kiindulási árát állapítják meg. A tűzifa ára 130 lej lesz méterenként, áfástól, természetesen házhoz szállítás nélkül.

9.45

A hibrid gépjárművekkel rendelkezők 95 százalékos adókedvezményben részseülnek. Erről már egyszer szavaztak, de utána még jelentkezett kilenc hibridautó-tulajdonos.

9.46

Módosítják a tömbházlakások hőszigetelését érintő projekt gazdasági-, technikai dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról szóló korábbi határozatot.

9.48

Derzsi László 5 perc szünetet kér és kap.

9.59

Folytatjuk. Derzsi a tanácsosoknak kiküldött két mellékletre kérdez rá, majd módosításokat, pontosításokat eszközölne.

10.05

Elfogadják a Kiss Gergely utca 1,3 szám alatt elhelyezkedő 5-ös számú tömbházban található, 28 bérbe adható ifjúsági lakást érintő projekt gazdasági-technikai dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról szóló 164/2018-as határozatának módosítását.

10.09

Ketesdi Imre megkérdezi, miért szerepel tanácsadás címszó alatt egy ötvenzer lejes összeg a dokumentációban, mire azt a választ kapja, hogy ez az összeg eredetileg is benne volt, meg hogy a központi közigazgatás döntött erről, az ANL fizeti ki az összeget, nem a város. Ketesdi azt kéri, utólag értesítsék őket arról, elköltötték-e ezt az összeget, vagy sem.

10.13

Gálfi elmegy, zászlópere van. "Szorítunk" - szól utána az ülésvezető.

10.14

A városban található fák, bokrok nyírásáról, metszéséről, kivágásáról döntenek, a lakosság részéről is van igény erre, ezért szabályozni kell a kérdést, hangzik el az indoklás. A régi Matricagyár területén kivágták a fákat, hangzik el. A magánterületen lévők fák kivágásakkor együtt kell működni az önkormányzattal, ez viszont elég tág fogalom, a város nem sokat tud tenni ilyen esetekben, mondja a műszaki igazgató.

10.17

Arról is döntöttek, hogy a gázvállalat a város teljes területén hozzáférést kapjon a közterületekhez gázcsövek cseréje érdekében, tehát nem "egyszerű lyukfúrásról van szó", pontosít a műszaki igazgató. Arros Orsolya megkérdezi: lehet-e kötelezni a gázszolgáltatót, hogy időben - és főként: jó minőségben - tömjék vissza a gödröket. Április 15 után leaszfaltozzák a tátongó gödröket, de ez csak az igazgató magánvéleménye. Mit mondjunk, nem nyugtatott meg....

10.26

Gálfi visszatér. Április 25-én hirdetnek ítéletet zászlóügyben, mondja.

10.27

Ifjúsági lakások: új névjegyzéket állítottak össze, ezt kifüggesztik véleményezésre. Arros kérdésére megtudjuk: az újonnan épített szociális lakásokba áprilisban, májusban lehet beköltözni. Ez sem túl megnyugtató, főként azok számára, akiknek azt ígérték, lakáskulcsot hoz az angyalka...

10.30

A Városi Sport Klub létrehozásáról szóló tavalyelőtti tanácshatározatot módosítják, hiszen "nem tartalmazott mindent, amit tartalmaznia kellett volna." 

10.32

Újraalakítják a város köztulajdon leltárjának elkészítéséért felelős különleges bizottságot, hiszen közben változott például a jegyző személye is. Bihari Cristina helyett pedig Nagy Tőkés Ferenc lesz a bizottság tagja.

10.35

A volt Cérnagyári Napközi területe három külön részként szerepel, ezt egyesítik most egy önkormányzati döntéssel.

10.36

A lakók kérésére Cinegére keresztelnének egy újonnan létrejött székelyudvarhelyi utcát. Sinka Arnold javaslatára az utcának csak a magyar megnevezése szerepelne a határozatban, a Pitigoi nem jelenne meg sehol, így "Strada Cinege utca" tábla kerülhetne fel a házakra. A jegyző azonban úgy látja, a határozat csak akkor törvényes, ha a Pitigoit is belefoglalják. Orbán Balázs azzal érvel, a Városháza tér is hivatalosan "Piata Városháza tér", tehát van már precedens ilyen határozatokra. Péter Balázs például a Keresztvápa utcát sem látta még sehol románul leírva... Sinka fenntartja módosító javaslatát, Derzsi öt perc szünetet kér - és sajnos kap is...

10.53

A jegyzővel felolvastatják, hogy mit ír a törvény. Kiderül, a jogszabály csak annyit mond, a kisebbségek nyelvén is ki lehet írni egy utcanévtábla elnevezéseit. A testület végül úgy dönt, hogy hivatalosan "Strada Cinege utca" lesz az új út neve.

10.57

Április 22-25. között Székelyudvarhely ad otthont a román nyelv és irodalom országos tantárgyversenyének, amelynek a Refi ad otthont. A város 10 ezer lejjel támogatja az eseményt.

11.00

Április 1-május 31. között három eseményt rendez a polgármesteri hivatal szervezési osztálya: koncertet a középiskolásoknak, valamint majálist és húsvéti vásárt.

11.02

Székelyudvarhely csatlakozna a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, vagyis a Cekend helyett a későbbiekben a gyergyóremetei szeméttározóba kerülne az udvarhelyi szemét. Az év végén egyébként lejár a szerződés is az RDE Harghita Kft-vel. Ketesdi Imre arra kéri a polgármestert, a tulajdonos városvezetőnek írt levelét juttassa el a tanácsosoknak. Ketesdi nem tartja sürgősnek a fejlesztési társulásba való belépést, hiszen a remetei tározó beüzemelése egyelőre kérdéses, s megtörténhet, hogy nem lesz ahová vinni a város szemetét. A tanácsos arra is kitér, hogy a magyar állam 5 millió eurót szándékszik befektetni a cekendi tározó korszerűsítésébe, illetve szerinte a város nem tudja majd annyira érvényesíteni az érdekeit, ha 67 további partnerrel együtt tagja egy társulásnak.

11.08

Derzsi László szerint a város hosszútávú érdeke, hogy Gyergyóremetére szállítsák Udvarhely szemetét. Az RMDSZ-frakcióvezető szerint ha nem üzemelik be időben a remetei tározót, meghosszabbíthatják a jelenleg is érvényben lévő szerződést.

11.10

A város csak nyerne a társulásba való belépéssel, s az elmúlt években sokszor bebizonyosodott, hogy a különutas politika nem vezetett jóra, érvel Derzsi. 

11.13

Mike Levente szerint a remetei tározó beüzemelése egyelőre csak álom. Mike névre szóló szavazást kér. Ketesdi nem csodálkozik, hogy az RMDSZ-es irányítású megyevezetés remetei projektjéhez a helyi RMDSZ is csatlakozna... Ketesdi nem látja, miért olyan sürgős ez a kérdés, s szerinte a város, ha teheti, járja a saját útját, illetve azt is megemlíti, annakidején az AVE és az Aqua Nova is többmillió eurót ruházott be.

11.15

Amint arról korábban beszámoltunk, 1,6 milliárd forintnyi, vagyis nagyjából 5 millió eurós beruházást eszközölne az RDE Harghita Kft. a cekendi hulladéklerakó telepen. A magyar állami tulajdonú cég megkapta a fejlesztésekre vonatkozó támogatást Magyarország kormánytól. A magyar állami tulajdonú Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. (NHSZ) – melynek egyik leányvállalata az RDE Harghita Kft. – tőkeemelés útján igényelt támogatást a magyar kormánytól, melyre – a Magyar Közlöny tanúsága szerint – jóváhagyást is kaptak, a kormányhatározatot Orbán Viktor miniszterelnök szignózta.

11.18

Gálfi Árpád a különfélékben szeretné kifejteni a véleményét, most csak röviden reagál: "Udvarhely lakóinak érdekében hoztam meg döntésemet ebben a kérdésben is."

11.21

Ketesdi és Mike a társulás ellen szavaz, Orbán Balázs tartózkodik, így az önkormányzat nagy többséggel úgy dönt, hogy Székelyudvarhely csatlakozik a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, vagyis a Cekend helyett a gyergyóremetei szeméttározóba kerül majd az udvarhelyiek szemete.

11.25

A különfélék között kerül sor a városi könyvtár "Nyirő József Városi Könyvtár" névre történő átnevezésének jóváhagyására vonatkozó 18/2019-es helyi tanácshatározat újratárgyalására, Hargita megye prefektusának ez irányban megfogalmazott felülbírálási kérelmének alapján. A jegyző arra kéri a testületet, gondolja át a korábbi döntését, hiszen az Elie Wiesel Holokausztkutató Intézet is kiadott egy közleményt, amelyben elismerik, hogy Nyirő a 20. század első felének befolyásos személyisége, de emlékeztetnek rá, hogy a második világháború alatt tagja volt a magyar parlamentnek, később a nyilas csonkaparlamentnek is, az általa alapított Magyar Erő című lapban pedig rendszeresen jelentek meg antiszemita tartalmak.

11.28

Gyanús ez a jegyző, a Cinege utca kérdésében is a "medvével" volt... A témára egyébként a következő tanácsülésen térnek vissza.

11.31

Sinka Arnold kifogásolja, hogy június óta vár választ egy hivatalos beadványára, illetve azt is megkérdezi, hol tart a Szombatfalvi utca egyirányúsításának ügye. Sinka az RDE jelen lévő új igazgatóját kérdezi, mi a garancia arra, hogy a jövőben ne ismétlődjön meg, hogy a csurgalékvíz a természetbe, a kanálisrendszerbe kerüljön.

11.34

A műszaki igazgató szerint hamarosan egyirányúsítják a Szombatfalvi utcát, már közbeszerzésen is vannak az új forgalomjelző táblák, s a rendőrség is áldását adta a változtatásra.

11.36

 Körösfőy Sándor, az RDE Harghita Kft. új igazgatója azt mondja, úgy tűnik, sokkal nagyobb kihívás előtt áll, mint amire számított. Öt megyei hulladékgazdálkodási rendszer tervezésén és menedzsmentjén dolgozott eddig, korábban Magyarláposon dolgozott, és aktív környezetvédő is volt. A csurgalékvíz többé nem folyik a nyakunkba, ígéri, hiszen a cég beszerez hamarosan egy generátort, így nem fordulhat elő, hogy áramszünet miatt leálljanak a pumpák.

11.39

Berde Zoltán úgy látja, jó lenne létrehozni egy kutyasétáltatót, hiszen a gazdik a parkokban sétáltatják kedvenceiket. Berde azt is felrója a városveztésnek, hogy a játszóterek felújításával kapcsolatban továbbra sincs előrelépés. Jakab Attila városmenedzser nem szeretne időpontot mondani, de "minél előbb" átadnák a megújult játszótereket, s a Hunyadi utcai kazánház egy részén kutyafuttatót is kialakítanának már az idén.

11.45

Derzsi László nagyon szépen köszöni a vaskos dokumentációt, de mivel azok eredetiek, nem viheti ki az épületből, ezért egy munkapontot kér Gálfitól, ahol tanulmányozhatja azokat. A polgármester bólogat.

11.48

Derzsi "megdöbbenéssel" vette tudomásul, hogy a vár felújítási projektjében nem kapnak szerepet a régészek, ami szerinte "öreg hiba."

11.51

Fülöp-Székely István műszaki igazgatótól megtudjuk, a Homoród utcai fahíd felújítására hamarosan sor kerülhet, addig is helyi rendőrök felügyelik, hogy másfél tonnánál nehezebb járművek ne hajthassanak rá a megrongálódott építményre.

12.02

Biró Edith szerint a házi kedvencek mellett a kóbor kutyákra is kellene figyelni, hiszen egyre többen vannak a városban. A tanácsos azt is kifogásolja, hogy a Tamási Áron utcában a fák ránőttek a villamoskábelekre. Fülöp-Székely műszaki igazgató szerint "jó felé" halad a kutyamenhely kivitelezése, ami pedig a kutyasétáltatást illeti, ezt csakis pórázon lehet megtenni, akár parkokban is, illetve szigorúan büntetik majd az otthagyott kutyaürülékért a gazdikat.

12.05

Kányádi Sándorról neveznék el a székelyudvarhelyi művelődési házat, "Kányádi Sándor Kulturális Központ" lenne az intézmény új neve - jelenti Orbán Árpád, akit a művelődési intézmény vezetői kerestek meg ezzel a kéréssel. Orbán szerint a vár területén folyamatosak voltak a régészeti ásatások, s ezután is bevonják a munkálatokba a régészeket.

12.10

Mike Levente búcsúzóul még megjegyzi, reméli, a jövőben nem kell négyszer, ötször kérjen egy anyagot, s a lehető legrövidebb időn belül kézhez kapják az általuk kért dokumentációkat. Gálfi ismételten leszögezi: a városvezetésnek nincs semmi titkolnivalója.

12.12.

Ezzel a remek hírrel búcsúzunk. Gálfi kicsit még magyarázza, hogy nem az RDE-vel, hanem Koszta Attila korábbi igazgatóval volt bajuk, s reméli, ezután gyümölcsöző kapcsolatot fognak ápolni a céggel, mellyel - nem mellékesen - perben áll a város...

12.15

Mára ennyit. Szép napot, ne hagyják magukat félrevezetni, s időnként olvassanak a sorok között is. Viszlát.