A „megyénél” úgy tudják, hogy a Hargita megyei diákok azért nem tudnak románul, mert a nyelvet rosszul tanítják és nincs, ahogyan az élő beszédet gyakorolják. Erre cáfol rá az SZMVSZ felmérése, hiszen az angol még csak nem is tartozik a fő tantárgyak közé, és még kevésbé lehet gyakorolni, mégis az udvarhelyi diákok többsége jobban ismeri az angol nyelvet, mint a románt. 

A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége 2018. júniusában, 238 székelyudvarhelyi középiskolás diák megkérdezésével készített vitaindítónak szánt, különböző területekre, társadalmi kérdéskörökre koncentrált online közvéleménykutatást, vizsgálva az érintettek ismeretszintjét, véleményét.

A felmérés vegyes kérdéseket tartalmazott azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a közeljövőben az érintett területeket külön kibontva részletes felmérésekkel egészíti ki.

A nyelvtudásra vonatkozó felmérés célja a diákok véleményének megismerése a nyelvtudásukat illetően, illetve az angol és román nyelvismeret összehasonlítása.

A válaszok egy szempontból egyeznek a két nyelv esetén: közel azonos százalékban érzik úgy, hogy nagyon jól megy a folyékony társalgás – angolul a válaszadók 4%-a érzi így, románul 3%-a. Azoknak az aránya, akiknek egyáltalán nem, vagy csak nagyon gyengén megy a társalgás, az angol nyelv esetében 23%, a román nyelv esetében viszont 54%!

Ha intézményre lebontva nézzük a két végletet (akiknek egyáltalán nem megy, vagy csak gyengén, illetve akiknek nagyon jól, vagy elég jól), azt látjuk, hogy leginkább a Tamási Áron Gimnáziumban érzik jónak az angoltudásukat a diákok (44%), őket követik a Református Kollégium diákjai 29%-al. Angolból a leggyengébbnek magukat a Kós Károly Szakközépiskolában érzik (39%). Román nyelvből intézményi összehasonlításban a Református Kollégium diákjai a magabiztosabbak (25%), őket követik holtversenyben a Tamási Áron Gimnázium és a Kós Károly Szakközépiskola diákjai (17-17%). Érdekes módon ugyancsak a Református Kollégiumból kerül ki arányaiban a legtöbb, románul gyengén beszélő diák is (46%).

A fenti diagrammon a hiányzó százalékérték (100%-ig) a „közepes” értéket takarja, ami a színvonal mellett jelezhet határozatlanságot is. A nyelvismerethez tartozik még, hogy 50%-a a válaszadóknak jobban ismeri az angol nyelvet, mint a románt, illetve 29%-a ugyanazt a szintet jelölte meg a két nyelv ismereténél.

 

Dear Mr. Borboly

Az SZMVSZ felmérése ugyanakkor megkérdőjelezi a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, valamint Hargita Megye Tanácsának közös munkacsoportja által a megye összes magyar tannyelvű iskoláiban végzett és reprezentatívnak nevezett kutatását, mely szerint a diákok számára a román nyelvet illetően a legnagyobb akadály, hogy nem megfelelő a tanterv, illetve nincs, ahogyan az élő beszédet gyakorolják.

Az angol ugyanis még csak nem is tartozik a fő tantárgyak közé és még kevesebb lehetőség van azt élőben gyakorolni, a diákok mégis jobban beszélik az angolt, mint az ország hivatalos nyelvét.

 

A Transindex „beolvasott” Borbolynak

Panaszt nyújtanak be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz a román nyelv nem megfelelő módon történő oktatása miatt – mondta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a július 20-i tanácsülésen.

A kezdeményezés nem maradt visszhang nélkül az erdélyi magyar nyelvű sajtóban sem, a Transindex.ro portál Borboly Csaba felelősséghárítása címmel ír erről.

A katasztrofális Hargita megyei román érettségi eredmények miatt persze át lehet passzolni a felelősséget a román hatóságokra, de ezzel pont a probléma lényegét ködösítjük el – írja a Transindex, megjegyezve, hogy Borboly Csaba akár még jóhiszeműnek is értelmezhető intézkedése inkább árt, mint használ.

A teljes cikk ítt olvasható el.