Szeptember havi rendes ülését tartotta Székelyudvarhely önkormányzata. Élő, szöveges közvetítéssel jelentkeztünk a városházáról.

8.55.

Kezdjük a végével: a vélhetően legtöbbeket érintő két kérdést, a székelyudvarhelyi lakhellyel rendelkező, végzős egyetemi hallgatókat támogató jutalom-program létrehozásáról, illetve az újszülöttek számára biztosítandó babakelengyéről a két utolsó napirend során tárgyalnak a tanácsosok.

8.56

Kapcsolódó reklám: Römer! A babahordozók Volvója! A legbiztonságosabb! Koraszülöttől 15 kg-ig! Enyhén kopott huzattal, kifogástalan állapotban várja gyermekük biztonságára sokat adó, felelős szülők jelentkezését.

 

8.57

Azért lesz itt ma másról is szó: városi sportklub, könyvtár, fakitermelés, ANL-s lakások, Orbán Balázs iskola tornaterme, szóval badarság lenne elkattintani csak azért, mert már nem tervezünk több gyermeket, s a meglévők se akarnak tovább tanulni...

8.58

A tanácsosok már jelen vannak, kézhez kapják a meghívót az aradi vértanúk emléknapjára. Néhányan kifogásolják, hogy nem szerepel dátum a meghívóban. Segítünk: október 6.

9.01

Komplett a csapat. Az ülést Arros Orsolya vezeti.

9.05

Gálfi Árpád polgármester jó reggelt köszön, pedig Ványolós István tanácsos az ülés elején a jó reggelt köszönőknek megmondta, hogy "reggel akkor volt, amikor én felkeltem."

9.08

Ezúttal is van "videóbíró", kettő is. A polgármesteri hivatal, illetve az RMDSZ közösségi oldalán élőben is lehet nézni a tanácsülést.

9.09

Egy határozattervezetet Gálfi visszavon, így 25 napirendi ponttal vágunk neki a délelőttnek. Plusz különfélék. Benedek Árpád Csaba kifogásolja, hogy a Székelyföldi Filharmónia összes munkakönyves alkalmazottjának megszüntetnék a munkaviszonyát - szerinte erről nem volt egyeztetés, s ezt nem egy tanácshatározatba bújtatva kellene megoldani. Hajdó Csaba azt mondja, nem tartalmi, hanem csupán formai változásról lenne szó, "az érintettek nettó fizetése semmilyen formában nem lesz érintve."

9.13

Hajdó szerint picit belemagyarázás, politizálás az, hogy meg akarják szüntetni a filharmónia alkalmazottainak munkaviszonyát. 

9.14

Első napirend: Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármesteri szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról. Egy kormányhatározat előírásait kell követni, a szociális osztály szakapparátusán belül egy igazgatóságot kell létrehozni. Megszavazzák.

9.16

Második: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármesteri szakapparátusa szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról. A belső rendszabályzatról van szó, a régi, 2006-os kissé elavult, ugyebár, frissítik.

9.17

Harmadik: Határozattervezet a székelyudvarhelyi Villanytelep Óvoda és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium között 2018. augusztus 31-én kelt 1486-os számú adásvételi jegyzőkönyv jóváhagyásáról. A Napsugár napközi a Refihez tartozik ettől a tanévtől, az anyagi javakról leltárt készítettek, ezt szavazzák most meg.

9.19

Negyedik: Határozattervezet a székelyudvarhelyi trágyakezelőhöz és tárolóhoz vezető út és a mezőgazdasági üzem rehabilitálása és elrendezése elnevezésű beruházási terv jóváhagyásáról. Egy mezei utat újítanak fel több mint kétszázezer lejből. Mike Levente szerint ez most csak egy kényszermegoldás, a jövőre nézve azt kell figyelembe venni, hogy a trágyatelep megközelítése minél könnyebb legyen a gazdák számára. Egyelőre a kényszermegoldásra bólintanak rá.

9.22

Ötödik: Határozattervezet a székelyudvarhelyi Orbán Balázs általános iskola sporttermének kialakítása elnevezésű beruházás 2018. szeptember 21-én aktualizált műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. A beruházást három éve hagyták jóvá, azóta sok minden változott, érvel az előterjesztő, hogy csak egyet említsünk, a beruházás értéke is megnőtt az évek során, jelenleg 2,1 millió lejre rúg.

9.24

Hatodik: Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2018-as költségvetésének kiigazításáról, valamint egyes hitelátutalásokról. Fizetések utáni visszaosztásból 4,3 millió lejt foglalják bele a büdzsébe, valamint a színház által kapott támogatásokat.

9.26

Hetedik: Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város önkormányzati testülete képviselőinek a székelyudvarhelyi középiskolai oktatási intézmények igazgatótanácsaiba történő kinevezéséről. Ezt is elfogadják.

9.28

Nyolcadik: Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város önkormányzati testülete képviselőinek a székelyudvarhelyi középiskolai oktatási intézmények minőségbiztosítási és értékelési bizottságaiba történő kinevezéséről. Tavalyhoz képest semmilyen változás nincs, tudunk meg egy roppant fontos infót...

9.29

Kilencedik: Határozattervezet Az UID2 ipari és tároló egységek területi szabályozása – ipari csarnok kiépítése és csatlakoztatása (Székelyudvarhely, Nicolae Bălcescu utca) elnevezésű településrendezési terv jóváhagyásáról. Nem értjük pontosan, miről is szól a román nyelvű előterjesztés, de Arros Orsolya örömét fejezi ki, hiszen "egy erős indusztriális zónát fejlesztünk ott."

9.32

Tizedik: Határozattervezet az alacsony magasságú és kiegészítő funkciókkal ellátott lakóterület urbanizálása (Székelyudvarhely, Farcádi utca) elnevezésű településrendezési terv jóváhagyásáról. Magánterületről van szó, ingatlanokat építenének egy újonnan létrehozandó útra, a Farcádi és a Lejtő utcák között. Támogatják. Derzsi László azelőtt még óhaját fejezi ki, hogy a következő hasonló témánál a városi főépítész is legyen jelen, mondjon véleményt.

9.35

Tizenegyedik: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város önkormányzatának alárendeltségébe tartozó Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc – Városi Sport Klub Székelyudvarhely nevű közintézmény létesítésének jóváhagyásáról szóló 2017/294-es helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. A sportklub bejegyzéséhez újabb kiigazításokat kérnek, hogy a minisztérium is jóváhagyja, mivel a korábban letett dokumentumban, amit a szomszédos településektől kaptak, maradt néhány hiba, mondja Jakab Attila városmenedzser. Az új intézménynek hamarosan alkalmazottai is lesznek, teszi hozzá.

9.38

12.: Határozattervezet a Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 10. szám alatti ingatlan igazgatási jogának visszavonásáról a Villanytelep Óvodától és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumnak történő odaítéléséről, amely annak használatba vételére a 2018-2019 tanévtől jogosult. A szakbizottságban már bemutatták a tervezetet, hangzik el, úgyhogy szavaznak is...

9.39

13.: Határozattervezet a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár tevékenységének folytatásához szükséges helyiségek bérbevételének (a telekkönyv szerinti tulajdonosoktól) jóváhagyásáról, az épületnek a könyvtár területére eső ½ részében. Azon dolgozunk, hogy a könyvtár épületét teljes egészében megvásárolja a város, erre a tulajdonosok is hajlanak, mondja Gálfi Árpád.

9.41

14.: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képező erdőalapból 2018-ban kitermelésre kerülő faanyagmennyiség rendeltetésének jóváhagyásáról. Lábon adják el a város fáját, hangzik el...

9.44

15.: Még egy jól hangzó tervezet: Határozattervezet az árverések kiindulási árának jóváhagyásáról, az induló ár függvényében, figyelembe véve azon fafajták piaci kereslet-kínálat viszonyát, amelyek a Székelyudvarhely köztulajdonát képező erdőalapból kerülnek értékesítésre. Bíró Jolán kérdezi, kihez kell fordulni, hogyan kell eljárni, ha fát akarna vásárolni. Fenyőfáról van szó, ráadásul messze is van, szóval felejtős, jön a válasz... Van cserefa is, de az tűzifának drága lenne, tudjuk meg továbbá. Ha valaki mégis nagyon ragaszkodik a várostól való favásárláshoz, akkor forduljon a hivatalhoz, de azt már most megmondták, hogy csak január közepe után tudnak fát adni...

9.52

Közben jóváhagyják két, Cekend sétányon található, 9 négyzetméteres lakás kiosztását, majd rátérnek a 18. napirendre: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának köztulajdonában lévő szociális lakások bérleti keretszerződésének jóváhagyásáról. A családban legalább az egyik felnőtt udvarhelyi munkaszerződéssel kell rendelkezzen, hangzik el az egyik változtatás. 19.: Határozattervezet az Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak és a 35 év alatti fiatal családoknak szánt, megüresedett lakások elosztásának jóváhagyásáról. Megüresedett egy lakás, valaki nagyon boldog lesz.

9.56

20.: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város tulajdonában lévő lakásokra vonatkozó igényléseket elbíráló bizottság létesítésének jóváhagyására vonatkozó 2017/298-as helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. Új tagok lesznek ebben a bizottságban. "Mivel Horváth Katalin elment a hivataltól, ezért jómagamat javasolom", mondja az előterjesztő...

9.58

21.: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának ügyviteli módjára, valamint a menetrend szerinti járatokkal történő helyi személyszállítási közszolgáltatás esetén alkalmazandó díjszabásokra és kedvezményekre vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról szóló 2018/208-as helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. A korábbi határozatból kimaradtak azok, akik 65 év felettiek ugyan, de nem rendelkeznek nyugdíjjal, Ilyenek is vannak a városban... Ők is 90 százalékos kedvezményt kapnak. Derzsi László megismétli, amit már korábban is többször hangoztatott az RMDSZ-frakció: a nyugdíjasok ne fizessenek semmit, "ne várjuk el tőlük a közteherviselést!" Biró Edith szerint "ne ingyen adjunk kiváltságokat, a tíz százlék nem megterhelő." Az RMDSZ javaslatát nem támogatják a Koalíció tagjai, marad a 90 százalékos kedvezmény...

10.03

22.: Határozattervezet a Székelyudvarhelyen 2018. október 1–október 31. közötti időszakban szervezendő társadalmi-kulturális-oktatási jellegű tevékenységprogram jóváhagyásáról. Sok szép eseményt szervez a hivatal októberben, megemlékezünk az aradi vértanúkról, s a román hadsereg napjáról is...

10.06

Megszavazzák a 23-dikat is, jó a tempó, reméljük, az irány is: Határozattervezet a Budvár utca 43. sz. alatt található Budvár Szociális Központ iroda- és osztályterem-helyiségeinek a Gyulafehérvári Caritashoz tartozó Caritas Szociális Ellátás Egyesületnek történő használatba adásáról.

10.07

24.: Határozattervezet a székelyudvarhelyi lakóhellyel rendelkező, végzős egyetemi hallgatókat támogató jutalom-program létrehozásáról. Idén végzett, egyetemi, mesteri, doktori hallgatóknak adnának támogatást egy jól meghatározott pontrendszer alapján. Románia más városaiban évek óta működő programokról van szó, remélik, a Prefektúra nem köp bele az udvarhelyi egyetemisták levesébe. Az elbíráló bizottságban a tervek szerint Ványolós István, Lőrincz Edit és Orbán Balázs, valamint az UFF és az UIET képviselői lennének. Nincs összhang a kérdésben, öt perc szünetet kér Derzsi.

10.19

A hivatal részéről is lesz két személy a bizottságban, Szentgyörgyi Éva és Balázs Sarolta. A jegyzőnő szerint viszont jogilag nem felel meg az előírásoknak a tervezet, ezért nem írja alá. "Ha a prefektus nem kifogásolja, akkor törvényes lesz", hangzik el. Megszavazzák. Közben áramszünet lesz, Péter Balázs szerint "kivertük a biztosítékot."

10.24

25.: Határozattervezet babakelengye biztosításáról az újszülöttek számára. Egyszeri adományról van szó, 500 lej értékben. Azok a családok részesülnének támogatásban, akik stabil székelyudvarhelyi lakhellyel rendelkeznek, illetve munkaviszonyuk van. Lőrincz Edit szerint Székelyföldön nincs precedens hasonló kezdeményezésről. Minden gyerek után félezer lej jár, teszi hozzá. Orbán Árpád alpolgármester örül, hogy "ezt a lépést is megtettük." Szarvas Zsuzsa áldott állapotban van, bejelenti, hogy az érintettség miatt nem szavaz. Csomagot kapnak az érintettek, nem pénzt, hiszen azt sok mindenre el lehet költeni, hangzik el... Sinka Arnold szerint jobb lenne, ha pénzt adnának, hiszen a szülők tudják a legjobban, mire van szükségük, s különben is, "a harmadik gyereknél megkapják majd a harmadik lázmérőt?" Pénz vagy babakelengye? Most ezen vitatkoznak egy sort.

10.34

Benedek szerint fel kell állítani egy több dologból álló csomagot, s a szülők majd kiválasztják azt, amire nekik szükségük van, szigorúan ötszáz lej értékben. Derzsi László azt javasolja, pénzbeli támogatást kapjanak a családok. Újabb javaslat: vásárlási utalványt adni a családoknak. "A metodológián még el kell gondolkodnuk" - mondják a hivatal részéről. Szavaznak.

10.40

Az utalványt csak kilencen, az RMDSZ-esek támogatják, nem megy át. A készpénztámogatást csak hárman támogatják, ezt sem fogadják el. Babakelengye: kilenc voks, nem megy át. Kiderül, a kilenc voks mégiscsak elég, vita van, hogy akkor most mit is szavaztak meg, s mit nem. Öt perc szünet...

10.46

Újabb módosító javaslat: kelengye vagy ajándékutalvány, s a kismamák majd választhatnak. A témára a hamarosan kezdődő azonnali tanácsülésen visszatérnek.... Engedjenek meg egy szubjektív véleményt: röhej...

10.48

Felmerül a kérdés, mi célból vannak a szakbizottságok, hiszen egy ilyen nagy horderejű kérdést ott kellene átbeszélni, nem a tanácsülésen ötletbörzét tartani. Egy reklámot idévze: "N-ai cu cine, ba..."

10.51

Különfélék. Sinka kérdezi, mi a helyzet a vár körüli területek, épületek megvásárlásával, hiszen erre kilencven napja nem kapott választ, ezért a prefektushoz fordul...

10.53

Orbán Árpád azt mondja, beindult a dolog, a tulajdonosokkal szeptember derekán egyeztettek, hajlanak arra, hogy felmérjék az ingatlanjaikat.

10.55

Kilencven éves a Balázs Ferenc Vegyeskar, Biró Edith mindenkit szeretettel vár a hétvégi rendezvényekre.

10.56

Gálfi Árpád arról tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt időszakban járt Vácon, Budaváron, Törökbálinton, Dunaszerdahelyen - természetesen a várost képviselve. Az elmúlt két év alatt Székelyudvarhely mind a tizenöt testvérvárosát meglátogatta. "Megpróbáljuk ápolni ezeket a kapcsolatokat."

10.59

A következő ülést Biró Edith vezeti. Egy perc múlva, azonnal kezdődik az azonnali tanácsülés.

11.00

A város sikeresen pályázott, így a Bányai János Műszaki Szakkollégium jelentős összegben, 2,5 millió lejben részesül a szakoktatás támogatására. A Kőkereszt teret és a Szentimre utcát is felújítanák, erre ezután pályázik a város. 9,2 millió lejes beruházás történne, ha a fővárosban is így gondolják.

11.03

Babakelengye: vagy a kelengye vagy az utalvány közül választhatnak majd az újszülöttek szülei.

11.05

Mára ennyi, közvetítésünk véget ért.

Szép napot, igényeljék a támogatásokat! :-)