A helyi értékeket helyezi előtérbe a Magyar Tudomány Napja tiszteletére tizedik alkalommal megszervezett székelyudvarhelyi kétnapos rendezvény, amelynek szervezői a Haáz Rezső Múzeum és az Aeropolisz Egyesület.

Szombaton, november 12-én 10 órától tudományos ismeretterjesztő konferenciát tartanak a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szent István-termében a székely rovásírás témájában.

A székely írás történetéről, szerepéről és az egyes változatairól helyi és magyarországi neves kutatók adnak elő: dr. Vásáry István (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), Zsupos Zoltán (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára), dr. Sándor Klára (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), dr. Sófalvi András (Haáz Rezső Múzeum), Tubay Tiziano (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), Mihály János (Nemzetstratégiai Kutatóintézet).

Az udvarhelyi várból előkerült téglatöredék

A konferencia idején a Szent István-teremben A székely írás emlékei Udvarhelyszéken című pannós kiállítást tekinthetik meg az érdeklődök. A kiállított pannókon a bágyi, bögözi, énlaki, homoródkarácsonyfalvi (első és második), rugonfalvi, székelydályai, székelyderzsi, székelyudvarhelyi és vargyasi rovásírásos emlékekről találnak adatokat.

A Művelődési Ház koncerttermében a 18 órától kezdődő záróünnepségen fellép Cári Tibor székelyudvarhelyi születésű, Temesváron élő zeneszerző, majd átadják az Udvarhelyszéki tudományért díjat. A 2016-os esztendő díjazottjának tevékenységét egy Szabó Károly által készített kisfilm ismerteti. A díjat Sánta Csaba szovátai szobrászművész bronz kisplasztikája és kutatói tevékenységet elismerő oklevél alkotja.

A korábbi évek díjazottai:

2007 – Dr. Dávid László az egyház- és művészettörténet kutatása terén kifejtett kimagasló munkájáért.
2008 – Dr. Balla Árpád a magnézium-kutatás és az erdélyi orvostudományi konferenciák szervezése terén kifejtett kimagasló munkájáért.
2009 – Dr. Benkő Elek a középkori székelység régészeti kutatása terén kifejtett kimagasló munkájáért.
2010 – Biró G. Albert a matematika oktatásának terén kifejtett és alkalmazott módszer- és eszközrendszerért.
2011 – Szabó K. Attila a művelődéstörténet kutatása terén kifejtett munkáságáért.
2012 – Zepeczaner Jenő a helyismereti források kutatása és muzeológusi munkássága terén elért eredményeiért.
2013 – Hubbes Éva az írott kulturális örökség megóvása, kutatása és ismertetése terén kifejtett tevékenységéért.
2014 – dr. Elekes Tibor a Székelyföld természet- és társadalomföldrajzi kutatása terén elért eredményeiért.
2015 – Egyed Ákos akadémikus a székelység és Székelyföld történetének kutatása terén elért eredményeiért.

A konferenciát megelőzően, pénteken, november 11-én 18 órától Petrarca Ferenc: A jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól. Székely László fordítása (1760-1762) című könyvet a Haáz Rezső Múzeum Képtárában mutatják be.

A könyv elkészüléséről és a magyar fordításról Bíró Csilla (Országos Széchenyi Könyvtár), Lengyel Réka (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet) szerkesztők és Lázár István (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) kutató beszélgetnek.

A program megvalósulását Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Communitas Alapítvány által adott támogatás teszi lehetővé.