Meghirdettea2017/2018-as tanévre szóló ösztöndíj pályázatait a Dr. Verestóy Attila Alapítvány.

Az előző tanévekhez hasonlóan Hargita megyei lakhellyel rendelkező diákok tovább tanulását igyekszik segíteni az oktatási pályázati lehetőség. 26 középiskolás havi 250 lej, 13 egyetemista havi 400 lej ösztöndíjat kap a következő tanévben (2017 szeptemberétől 2018 júniusáig).

A pályázatok elbírásánál két fő szempont van: az előző év tanulmányi eredménye (középiskolások esetében elsődleges követelmény a 10-es magaviselet) és a szociális helyzet (itt figyelembe veszik az egy főre eső családi jövedelmet, testvérek számát, család összetétele – árva, félárva, elvált szülők gyereke, illetve ingázik, bentlakásban vagy albérletben lakik).

Egyetemisták esetében felhívják a figyelmet, hogy asszisztens – és/vagy mesteriképzést nem áll módjukban támogatni, csak nappali tagozaton történő egyetemi alapképzést.

A pályázás az alapítvány által kiadott űrlapon történik, a feltüntetett mellékletek csatolásával. A csatolandó fénymásolatokat nem kell hitelesíteni. Kérik, hogy a pályázók ne felejtsék el feltüntetni az elérhetőségüket (telefonszám, e-mail cím).

A pályázatokat a kuratórium bírálja el, az elbírálásnál a kuratórium fenntartja a leírt adatok ellenőrzésének jogát. Az eredményekről minden pályázót értesítenek.

A pályázati űrlapok letölthetők az alapítvány honlapjáról www.verestoyattila-alapitvany.ro, igényelhető e-mail-ben a verestoyattilaalapitvany@yahoo.com címről. Információkért munkaidőben hívható a 0266-218424-es telefonszám.

A pályázatok benyújtási határideje (a postai bélyegző dátumát veszik figyelembe), középiskolások és egyetemisták esetében: 2017. augusztus 11., kutatók esetében 2017. augusztus 25. Eredményhirdetés:  2017. szeptember 15-én lesz.

A pályázatokat a következő címre lehet küldeni: Fundaţia Dr. Verestóy Attila, 535600 OdorheiuSecuiesc, OP 1. CP 8., jud. Harghita.

A kutatói pályázat Hargita megyei lakhellyel rendelkező és Hargita megyében tudományos munkát végző fiatal kutatóknak szól, korhatár 35 év.

Idén is 3 kutató munkáját segítik 3 fő kutatási területen: humán tudományok, reál- és természettudományok, valamint műszaki tudományok.

Az alapítvány kutatómunkát támogat, nem célirányosan a tudományos fokozatok megszerzését (mesteri, doktori).