Júliusi rendes havi ülését tartja Székelyudvarhely önkormányzata, a terítéken 22 napirendi pont szerepel. Kövessék az eseményeket folyamatosan frissülő közvetítésünkben!

8.45

Negyedóra a kezdésig, egyelőre sehol senki, de várhatóan perceken belül benépesül a majdani Orbán Balázs tanácsterem. Megjön Bodnár László jegyző, közli, hogy megszületett a második unokája. Erre iszunk - egy kávét...

8.58

Mejöttek a tanácsosok, lassan kezdünk.

9.03

Gálfi Árpád és Orbán Árpád is elfoglalta a helyét, rajtra kész mindenki. Ölvedi Zsolt vezeti az ülést.

9.05

Gálfi Árpád polgármester köszönti a jelenlévőket. Egy határozat-tervezetet rögtön vissza is von, mert nem volt egyetértés a téma kapcsán a szakbizottságban. Erről van szó: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közvilágítási szolgáltatását érintő Szervezési és működési szabályzat, Teljesítménymutatók, Célszerűségi tanulmány, Közvilágítási tenderfüzet, a Közvilágítási rendszer karbantartási és javítási tevékenységét, valamint vagyongazdálkodását átruházó keretszerződés, az ünnepi díszek fel- és leszerelésének, ellenőrzésének, javításának, valamint a vagyongazdálkodási forma jóváhagyásáról.

9.07

Elmondja, hogy a város pénzt kap az országos PNDL-programon keresztül három beruházásra, csak sajnos nem volt több előkészített projekt. "Az örökség igen sovány volt ezen a térenn is" - pontozza Gálfi. Megemlíti a Kogalniceanu utcai tömbházak hőszigetelését, kiemeli, hogy Udvarhely a régióban egyedüliként nyert támogatást ezen a téren.

9.11

A további napirendek közül Gálfi kiemeli a Szejkefürdőn történő turistacsalogató beruházások elindítását, a városi közszállítás helyzetének rendezését, hiszen a közszolgáltatás új közbeszerzési kiírás tárgyát kell képezze egy új jogszabály értelmében.

9.13

Mínusz két tanácsos: Ványolós külföldön van, Hajdó beteg.

9.15

Benedek Árpád Csaba kezdeményezésére a jelenlévők egy perc néma csenddel emlékeznek Péter Pál egykori tanácsosra, alpolgármesterre.

9.18

Ad-hoc szakbizottsági ülés zajlik éppen, ezt kutyamuszáj megtenni, mielőtt az illető napirendi pontról szavaznak a városatyák. Elhangzik: a város támogatja a 11. Székelyföldi Kerékpáros Körversenyt. Jakab Attila városmenedzser elmondja, jelentős eseményről van szó, amelynek szervezésében, támogatásában Udvarhely már jó ideje partner, idén 15 ezer lejjel száll be az augusztus 9-12. között zajló eseménybe. Erről 11 órától azonnali tanácsülésen dönt majd a tanács. Benedek szerint ebből semmiképp nem szabad kimaradni, bár a törvény akadályozza az esemény támogatását. A szakbizottság támogatja a tervezetet.

9.26

Első napirendi pont: Határozattervezet a Bányai János Műszaki Szakközépiskola támogatása címén, egy jogi személy adományából származó 2.800,00 lej (kétezer-nyolcszáz lej) lejes összeg elfogadásáról. A pénz mindig jól jön, elfogadják.

9.28

MásodikHatározattervezet a 78/2017.06.26. támogatási szerződés jóváhagyásáról, a Mihail Kogălniceanu u. 4A, 4B szám alatti tömbházak hőszigetelési beruházásának kivitelezése céljából, amely a Tömbházak hőszigetelése POR 2014-2020., 3-as elsőbbségi tengely, 3.1-es beruházási prioritás elnevezésű pályázat (C/HR/2016/3/3.1/A/1/46/14.11.2016-os kód) segítségével történik. Megszavazzák, örülhetnek az érintettek. 

9.31

Következő napirend: Határozattervezet a Helyi Tanács 3/2016-os határozatának módosításáról, melynek tárgya A légi elektromos kábelek (LEA)  földalatti elhelyzése (LES) Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Központjában – közvilágítási berendezések beruházási terv frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyása, az Elektronikus kommunikációs hálózat rendszeresített útvonalakon nevű terv belefoglalásával.  Módosítani kell az előző határozatot - kizárólag jobbító szándékkal, hangzik el. A város hozzájárulása jelentősen, közel félmillió lejjel nőtt.

9.33

Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Kuvar zónában található intézmények (Bányai János Műszaki Szakközépiskola, hajdani Spiru Haret Szakközépiskola, Ficánka Napközi, tekepálya) csatlakoztatása a Kuvar negyedi biomassza alapú CT-hez beruházási terve műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. A terv a városi energetikai stratégia része, mindenki támogatja.

9.35

Ötödik napirend: Határozattervezet a DALI és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Orbán Balázs utcai ”IDŐSEK HÁZA” épületének rehabilitációja, modernizálása, bővítése és felszerelése (idős személyek sebezhető csoportjának szánt program, szállás nélküli szociális szolgáltatások nyújtása érdekében) beruházási terve/pályázata műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról, illetve a támogatási kérelem benyújtásáról a POR 2014-2020, 8-as elsőbbségi tengely – Egészségügyi és társadalmi infrastruktúra fejlesztése, 8.1-es beruházási elsőbbség, 8.3-as sajátos célkitűzés  pályázatra. A szombatfalvi népzházat alakítanák át egy idősek számára létrehozandó, nappali foglalkoztató központtá, a beruházás értéke 1 millió 677 ezer lej. Örülnek, hogy a beruházás létrejön, hangsúlyozzák, nem idősek otthonát, hanem egy nappali foglalkoztatót hoznak létre. Megszavazzák. A közösségi ház funkciója is megmarad az épületnek, csak modernebb lesz, tehát nem kell aggódjanak a szombatfalviak, teszi hozzá Orbán Árpád. "Ez még csak terv, várjuk, hogy legyen hozzá finanszírozás is", mondja Orbán. Sinka Arnold szerint szükség lenne egy állami finanszírozású öregotthonra is.

9.41

Európai finanszírozás nincs jelenleg ilyesmire, mondja az alpolgármester, de a városvezetés nem tesz le erről a tervről, hiszen nagyon sok a magára maradt kisnyugdíjas a városban.

9.45

Bíró Jolán tanácsosnak egy súlyosan beteg rokona él a gyergyói öregotthonban, a család hozzájárulása havi kétezer lej, így feltevődik a kérdés: hányan tudják ezt megengedni maguknak?

9.46

Haladunk: Határozattervezet mobil készülékek szoftver alkalmazása elfogadásának jóváhagyásáról, adomány jogcímen, Törökbálint város Helyi Közigazgatása és a magyarországi Z-Co Media Online Kft. részéről. A mobiltelefonos applikáció a lakosság javát szolgálja, a testvérvárosi felajánlás értéke több mint 7 millió forint. Csak ismételni tudjuk önmagunkat: a pénz mindig jól jön, megszavazzák.

9.48

Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város csatlakozásáról az Egészséges Magyar Városok Szövetségéhez, illetve az ehhez kapcsolódó költségek jóváhagyásáról. Egyhangú voks. Ki ne szeretne egészséges magyar városban élni?

9.51

Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2017-es módosított költségvetésének jóváhagyásáról, illetve egyes átcsoportosításokról. "Behozott pénzekről" van szó, ahogy elhangzik az előterjesztésben, ezért kell módosítani a büdzsét. Benedek Árpád Csaba szerint nem világos, hogy az Orbán Balázs iskolában történő beruházás (tornaterem építése) értéke benne van-e a módosított költségvetésben, vagy nincs. Ez komplex dolog, válaszolják neki a hivatal illetékesei, majd hosszasan magyarázzák a mikénteket. Benedeket kielégítik, magasba lendülnek a kezek.

9.55

9. napirend: Határozattervezet a Székelyudvarhely Borvízoldal zónájában készített Külterület beltelkesítése, lakóterület és kiegészítő rendeltetések megállapítása elnevezésű Zonális Városrendezési Terv jóváhagyásáról. Jakab Mária főépítész kivetítőn mutatja be a Széldombon található terület rendezési tervét. "A Templom utcában nem lesz intenzív forgalom, kétirányú marad az utca, valahogy bevárják egymást az autósok", hangzik el, de később lehetőség lesz szélesíteni az utcát, ha erre igény lesz. 22 812 négyzetméternyi szántóterületet beltelkesítenek.

10.02

Egyre sűrűbben lakott övezetről van szó, később középületekről is gondoskodni kell, hívja fel a figyelmet Jakab. A lakók számára nem túl jó hír, hogy saját költségükön kell kivigyék házukhoz a közműveket, ráadásul "le kell adják az utakat" is. Az Architectura kft.által készített urbanisztikai tervet megszavazzák a tanácsosok.

10.06

Határozattervezet a Helyi Tanács 73/2017-es határozatának visszavonásáról, amelynek tárgya a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város, Bem József utcájában található, 696 m2-es nagyságú útszakasz műszaki paramétereinek jóváhagyása, és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közvagyonába történő felvétele. A Prefektúra szerint két lépésben kell lebonyolítani a dolgot, ezért kell a legutóbbi, erre vonatkozó határozatot visszavonni, de perceken belül elfogadják ezt a tervezetet: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város, Bem József utcájában található, 696 m2-es nagyságú útszakasz műszaki paramétereinek jóváhagyásáról. Technikai jellegű voks, hangzik el.

10.09

13-as napirendi pont: Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Kórháza leltári értékének növeléséről, amely Székelyudvarhely közvagyonának leltárában, a 1351/2001-es kormányhatározat 3-as melléklete 12-es pozícióján található. Megtudjuk, hogy ideiglenesen Lukács Antal jelenlegi menedzser vezetheti tovább az intézményt: Lukács sikeresen vizsgázott a tisztségre, de a prefektus több kérdésben sem értett egyet a vizsga metodológiájával, ezért fél évig - a folyamatosság biztosítása érdekében - ideiglenes polgármesteri kinevezéssel ő vezetheti tovább az intézményt, az újabb vizsgáig. Benedek kifogásolja, hogy a prefektus kérésére egy rakás határozatot visszavon a testület, "legalább próbáljuk megvédeni igazunkat, igazítsuk ki a határozatokat, ne ijedjünk meg rögtön a prefektus kifogásaitól."

10.19

Határozattervezet a Rákóczi Ferenc utcai 9. alatt található ingatlan 6-os lakrészének az Urbana Rt. ügykezeléséből történő visszavételéről, illetve a Tamási Áron Gimnáziumnak használatba adásáról, szolgálati lakás címén. Eddig is a Gimi használta a lakrészt, mostantól azonban "direktbe az övék", ami jó dolog, hiszen ahogy jakab Attila fogalmaz, az Urbana nem a legjobb gazda. Megszavazzák.

10.21

Következő napirend: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közvagyonában, a Szejkén található 8000 m2-es terület közbeszerzési eljárás útján történő haszonbérbe adásához szükséges lépések elkezdéséről, turisztikai és üdülőpark kialakítása, valamint Erdély történelmi és multikulturális értékeinek bemutatása céljából. Felvirágoztatnák a Szejkét, beindítanák a turizmust, röpködnek a fennkölt megjegyzések. Értelemszerűen ez is olyan dolog, amivel mindenki egyetért. "A Szejkével nagyon intenzíven foglalkozunk, igaz, egyelőre csak papíron", jegyzi meg Mike Levente. Nem szeret visszamutogatni, DE: a városnak nincs elég területe, ráadásul "az előző városvezetés ideje alatt Boldogfalva közigazgatásába átment 17 hektárnyi szejkei terület, ami jól jött volna nekünk is." Tájékoztatást kér Benedektől, aki elmondja, erről bírósági végzés van, ami kötelező érvényű, "nincs mit csinálni vele."

10.31

Sinka kérdezi: hogyan jutott nagy területhez az ortodox egyház a Szejkén? Mike válaszol: az  ortodox egyháznak 4,5 hektár kaszálója van "a tervezett hőerőmű és a szejkei strand közötti terület közepén, valószínűleg jogosan."

10.34

Következő napirend: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közvagyonában, a Tamási Áron 15 szám alatt  található 218,12 m2-es összterület (amelyből 180,18 m2 kereskedelmi felület és 20,38 m2 + 17,56 m2 raktárhelyiség/mellékhelyiség) közbeszerzési eljárás útján történő haszonbérbe adásához szükséges lépések kezdeményezéséről, kereskedelmi tevékenységek folytatása céljából. Az egykori Siculus bárról van szó. Jakab Attila városmenedzser elmondja, egy művészkávézó fog ott működni, ami összehangban lesz a művelődési házban zajló tevékenységekkel. Sinka szerint a kulturális intézmények egykor maguk kérték, hogy szüntessék meg az egységet, mivel próbateremre, öltözőkre volt szükségük, most pedig egy hasonló újranyitását kérik, igaz, utóbbit "nem láttuk, ezért személy szerint nem tudom támogatni a napirendet." Benedek szerint az RMDSZ nem támogatja, hogy azt a felületet kereskedelmi célokra használják. "Egykor művészkávézónak indult a helyiség, aztán láttuk, mi lett belőle", pontozza Benedek. Derzsi László hozzáteszi, Nagy Pál színházigazgató korábban arra panaszkodott, hogy kevés a színház rendelkezésére álló felület, ezért ő sem érti, akkor miért van szükség kávézóra.

10.41

Arros Orsolya szakmailag megalapozott előterjesztést kér, ez így elfogadhatatlan szerinte. Jakab Attila válaszként Nagy Pál levelét olvassa fel: a színházigazgató újabb kulturális színfoltot emleget egy művészkávézó létrehozásával, ami alkalmas lenne protokollok, író-olvasó találkozók befogadására, előadások előtt működő büfék kialakítására, az alkalmazottak pedig esetleg kedvezményes áron juthatnának hozzá az étel-italhoz. Benedek is felemlegeti, hogy az intézményvezetők kérésére nem hosszabbítottak szerződést az egykori bérlővel. A tanácsos azt is hozzáteszi, hogy több amatőr néptáncegyüttesnek nincs próbaterme Udvarhelyen, számukra ideális lenne ez a helyiség. Az RMDSZ-esek szeretnének szóba állni az intézményvezetőkkel is az ügy kapcsán - tartózkodnak, a Koalíciósok megszavazzák. Sokan vannak, de nem elegen, kétharmados többség kell vagyoni kérdésekben, ezért a határozat nem ment át.

10.51

Határozattervezet a Helyi Tanács 73/2013-as határozatának módosításáról, amelynek tárgya Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területén működő – taxi és helybérlési – szállítási tevékenység Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról. A taxisok drágítanának, a tanácsosok azzal a feltétellel hagyják jóvá a 10 banis emelést, ha a szolgáltató, jelen esetben a taxisok is betartják a szabályokat, elfogadják a "ruhakódexet." Elsősegély- és helyismereti vizsgát is tegyenek a taxisok, javasolja Sinka. 2,3 lej lesz a taxis fuvardíj Udvarhelyen, ha a taxisok a szolgáltatások minőségét is növelik, akkor januártól újabb tízbanis emelés várható.

10.55

Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város jelenlegi közszállítási szolgáltatási szerződésének megszüntetéséről, a szolgáltatás folytonosságának biztosításáról, valamint az odaítélési dokumentáció tartalmának megváltoztatásáról. A szolgáltatók részéről nincs érdeklődés, nem éri meg a befektetés, hangzik el. Kilencven napig még van közszállítás Udvarhelyen, utána viszont megszűnhet, hívja fel a figyelmet Ülkei Zoltán, a városgazdálkodási osztály vezetője. A tanácsnak is megvannak a maga feltételei: Euro3-as buszok, a pénzügyi forgalom egy százalékának befizetése a városkasszába. Orbán Balázs szerint a közszállítás közszolgálatként kellene működjön. "Minőségi közszállítást szeretnénk, de ez sehol a világon nem működik úgy, hogy ne fordítsanak közpénzt rá, másképp nem jövedelmező", mondja Orbán, aki szerint a város közeli falvakat is be kellene vonni ebbe a vérkeringésbe. 2019-től a közszolgálatiság jegyében szerveznék át a közszállítást, addig megteremtik a kellő feltételeket, hiszen az előző két kiírásra senki nem jelentkezett.

11.04

Szarvas Zsuzsanna több megálló nevével nem ért egyet. Arros szerint Orbán Balázs minőséget emleget, mégis hajlandó visszakozni a szakbizottság által elfogadott Euro3-as buszokról az Euro2-esekre, ami viszont 2005 előtti járműveket jelent. Orbán szerint ez nem azt jelenti, hogy nem furikázhatnak Euro3-as buszok is Udvarhelyen. Sinka szerint a város egyre zsúfoltabb, ezért minél hamarabb lépni kell. Szerinte a város maga kellene megoldja ezt a szolgáltatást, pályázni is lehet környezetbarát buszokra. Erre egyébként van példa is, ezt már én mondom: néhány hete Kolozsváron harminc elektromos autóbuszt vásárolt és helyezett üzembe a városvezetés. Végül enyhítenek a feltételeken, jó lesz nekünk az Euro2-es autóbusz is...

11.22

Volt öt perc szünet, utána jóváhagyták, hogy két csereháti bérlő lakást cseréljen: Vencel Edit és Lőrincz Elek-Előd.

A következő napirendben jóváhagyják az új fizetési törvény előírásait, aminek értelmében a tanácsosok juttatása maximum 10%-a lehet a polgármester bérének, ezért cserébe egy tanácsülésen és két szakbizottsági ülésen kell részt vegyenek havonta. Eddig az említett százalék 15 volt, most tíz lesz, mindenki rábólint.

11.23

Elérkeztünk a különfélékhez. Lőrincz Zsuzsanna azt kérdezi, van-e megoldás arra, hogy a templomi rendezvényeken ne bóvlit, hanem népművészeti termékeket árusítsanak. Kadicsfalvára szemetes kukákat kellene kihelyezzenek, mondja. Arros Orsolya szerint egy kürtőskalácsot árusító cég nem árulhat a hagyományos székely termékek vásárán, mivel Gálfi Árpád állítólag azt mondta nekik az egyik fogadóóráján, hogy jelenleg két cég árul kalácsot, az "egyik a jobb keze, a másik a gyermekkori barátja, s ha belerúg a kaptárba, megcsípik a méhek." Ez elfogadhatatlan Arros szerint, kellene egy kritériumrendszer, amin mindenkinek egyenlő joga van részt venni.

11.29

Biró Edith arról beszél, hogy a városi parkban egy kis akácfa letörött, telefonált, s öt perc múlva lejöttek az illetékesek, megoldották a kérdést, az "anyukák épp hogy nem tapsoltak, szóval jó dolgok is történnek." Biró szerint egykor autóbuszok szállították napközikbe a gyermekeket, ezt vissza lehetne állítani, a reggeli és délutáni csúcsforgalmat mentesítendő.

11.32

A Homoród utcai fahíd javítását másfél hónapja várják a lakók, mondja Bíró Jolán.

 11.34

Péter Balázs szerint a sportcsarnokhoz is kellene biciklitartókat kihelyezni, hiszen jelenleg össze-vissza köti le mindenki a drótszamarát a létesítmény körül.

11.35

Sinka azt kérdezi, miért nem folytatja a hivatal a Nyári esték elnevezésű rendezvénysorozatot, hiszen arról volt szó az új városvezetés részéről, hogy ami jó, azt megtartják. Berde Zoltán szerint a vihar okozta károk eltüntetésében "nehéz követni a hivatal logikáját", több helyen is otthagyták a kidőlt gyökereket.

Kétszázezer lejt hagytak jóvá a játszóterek felújítására, mondja Berde, de ennek semmi nyoma nincs, nem szépülnek a játszóterek, s lassan vége a vakációnak...

11.39

Gálfi nincs jelen, helyette Orbán Árpád válaszolja meg a kérdéseket. Megpróbálják kitiltani a bóvlit, például a városnapokon sem volt ilyesmi. A Míves Emberek Sokadalma is szóba kerül, tavaly a város támogatta, idén nem, de Orbán szerint ezt a készülő átfogó kulturális stratégia mentén kell támogatni. A Homoród utcai fahidat a vihar is megtépázta, megpróbálnak a kormány sürgősségi alapjából pénzt szerezni a felújítására. Két játszótér felújítása van tervben, ám a közbeszerzések és egyéb procedúrák miatt csak augusztus végén, szeptember elején lehet nekifogni. A viharkárokat lépésenként eltüntetik, újabb zöldövezeteket hoznak létre. A Nyári esték költségigényes kérdéskör, mondja, ez is bekerül a kulturális stratégiába. "Akkor abból őszi esték lesznek", reagálnak gyorsan az RMDSZ-esek.

11.51

Kadicsfalván lesznek szemeteskukák, jövő héten megoldják. Sok a jobbító szándékú javaslat, a megoldásra váró feladat, de a hivatal nem ül tétlenül, igyekszik mindenre megoldást találni.

Ezzel a jó hírrel búcsúzunk, köszönjük kitartásukat! Egy gyors azonnali tanácsülés következik, a város támogatja a Székelyföldi Kerékpáros Körversenyt.