31 napirendi pontot tárgyal mai ülésén Székelyudvarhely önkormányzata. Olvassanak bele élő szöveges közvetítésünkbe!

8.48

Csak a történelmi hűség kedvéért jegyezzük meg: ma is Ványolós István tanácsos érkezett elsőként az időközben Orbán Balázs tanácsteremmé keresztelt helyiségbe.

9.01

Benépesült a terem, megjött Gálfi Árpád polgármester is. Hamarosan kezdünk.

9.02

Benedek Árpád Csaba az RMDSZ-frakció közleményét osztja szét a sajtónak. Ellenzik, hogy a városvezetés - a szemétszállításhoz és a vízszolgáltatáshoz hasonlóan - kiengedje a kezéből a közvilágítás működtetését.

9.04

Gálfi Árpád beszél. Reméli, hogy mindenki kipihente magát, a kikapcsolódást szolgálta a Szent István-napi ünnepség is, mely szerinte a városhoz méltó rendezvény volt, "igazi közösségi ünnep."

9.06

Módosítják a költségvetést, elfogadják az Urbana büdzséjét is, sorolja a napirendeket a polgármester. Helyi hozzájárulás is kell a Rákóczi úti és a szejkei beruházásokhoz, mondja. Több terület kerül közvagyonba, négy tervezet is erről szól. "A kampány hevében nagy csinnadrattával felavatott Kipi-Kopi Napközit most fejeztük be", rója fel elődjének Gálfi.

9.08

Az épületek homlokzatairól is földbe kerülnek az elektromos kábelek, kommunikációs csatornák, tudjuk meg. Változik a hivatal tisztségnévjegyzéke, szigorúan a hatékony működés érdekében. Újraosztják a Kossuth utca húsz szám alatt a pártok által elfoglalt irodákat, civilszervezetek kapják meg ezeket, ha a tanács is rábólint erre.

9.10

Benedek Árpád Csaba a szejkei strand bezárását firtatja. Egy korábbi tanácshatározat értelmében nem lehetett volna bérbe adni a szejkei strand működtetését, ez mégis megtörtént, mondja Benedek. Ki a felelős ezért, illetve mire jutottak a fénymásolt jegyek kapcsán elindított belső ellenőrzéssel? - kérdezi. A választ a különfélék között kapja meg, válaszol Orbán Árpád alpolgármester.

9.14

Hajdó Csaba szerint sem most kell tárgyalni ezeket. Rátérnek a napirendekre. Az első: Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2017-es, II. negyedévi költségvetése zárszámadásának jóváhagyásáról. Elfogadják, az RMDSZ tartózkodik.

9.17

Második: Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetése módosításának jóváhagyásáról, illetve egyes hitelfolyósításokról. A tanügyi fizetésekre már most elkülönítenek hatvanezer lejt. Egyhangú voks.

9.18

Harmadik: Határozattervezet azUrbana Rt. kereskedelmi társaság 2017. évi  költségvetésének jóváhagyásáról. Idéntől 12 alkalmazottal nőtt az Urbana Rt. létszáma, mivel a hivatal "kiszervezte" a városháza, a művelődési ház és a múzeum takarítását. Idén 15 ezer lejes nyereséggel számolnak. Megszavazzák az Urbana költségvetését.

9.22

Negyedik: Határozattervezet a 2017-es épület- és területadó 50%-os csökkentéséről olyan magánszemélyek javára, akik havi jövedelme kisebb az országos bruttó minimális jövedelemnél, vagy kizárólag 2016-os munkanélküli segélyből és/vagy szociális nyugdíjból tevődik össze. 28 személy fordult ezzel a kéréssel a hivatalhoz, 23-nak javasolják az adókedvezmény jóváhagyását. Orbán Árpád szerint nem csak 28 személy van ebben a helyzetben Udvarhelyen, tájékoztatni kellene az embereket, hogy év végéig adják le erre vonatkozó kérésüket a hivatalhoz. Szociálisan érzékeny a testület, megszavazzák.

9.25

5. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város állatpiac- és vásárterének kiépítése elnevezésű beruházási terv frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. A megyei tanács ötven százalékban támogatja a 2,4 millió lejes beruházást. Udvarhelynek fontos ez a fejlesztés, mondja Orbán Árpád. Az ülésvezető-alpolgármester a város és vidék kapcsolatáról beszél, Benedek szerint viszont több pénzt kellett volna fordítson a város erre a célra, jobban oda kellene figyelni erre a beruházásra, nehogy úgy járjon a város, mint a szejkei stranddal. "Keressük a megoldásokat", válaszol borbolyosan az alpolgármester. Megszavazzák.

9.29

6. Határozattervezeta Helyi Tanács 30/2017-es határozatának módosításáról és kiegészítéséről, melynek tárgya aSzékelyudvarhely Megyei Jogú Város Rákóczi Ferenc utcai csatornahálózatának bővítése elnevezésű beruházási tervnek az állami költségvetés PNDL programja által nem finanszírozott kiadásainak helyi költségvetésből történő fedezése. Nincs hozzászólás, elfogadják. "Jól állunk, pörgetjük a tervet", teszi hozzá Orbán Árpád. A dokumentációt még ma elküldik Bukarestbe.

9.31

7. Határozattervezeta Helyi Tanács 28/2017-es határozatának módosításáról és kiegészítéséről, melynek tárgyaazIdegenforgalmi infrastruktúra rehabilitációja: Szejkefürdő víz- és szennyvízhálózatának bővítése elnevezésű beruházási tervnek az állami költségvetés PNDL programja által nem finanszírozott kiadásainak helyi költségvetésből történő fedezése. Ugyanaz a történet, a város is be kell szálljon a buliba. Hogy áll a licit?, kérdezi Benedek. "Kontesztálták a licitet, de elutasították, két vállalkozó maradt versenyben", jön a válasz. A Szejke mindenkinek a szívügye, egyhangúan megszavazzák a tervezetet.

9.33

A következő négy határozattervezet során a város közvagyonába vesznek több területet. Íme a tervezetek: Határozattervezet a Szászok Táborában, a Bem József utcában található, 60912-es telekkönyvi számmal rendelkező 13 m2 nagyságú út- és közterület, illetve járda átvételéről és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő javak leltárába történő felvételéről. Határozattervezet a Hunyadi utca közelében található, 60510-es telekkönyvi számmal rendelkező 61 m2 nagyságú kaszálóterület átvételéről és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő javak leltárába történő felvételéről. Határozattervezet a Középlok dűlőben található, 61007-es telekkönyvi számmal rendelkező 182 m2 nagyságú út- és közterület, illetve járda átvételéről és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő javak leltárába történő felvételéről. Határozattervezet a Hunyadi utca közelében található, 60675-ös telekkönyvi számmal rendelkező 106 m2 nagyságú kaszálóterület átvételéről és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonban lévő javai leltárába történő felvételéről. Mindegyikre rábólint a testület, jobban mondva mindenki emeli a kezét.

9.36

"Hja, ez hosszabb lesz", sóhajt fel az ülésvezető, mielőtt felolvasná a következő napirendet: Határozattervezet a Helyi Tanács 13/2015-ös határozatának módosításáról és kiegészítéséről, amelynek tárgya a Kossuth Lajos utca 20 szám alatt található irodahelyiségek bérbeadása 5 évre, az RMDSZ, az EMNP és az MPP helyi szervezeteinek. Ezzel kapcsolatban egyébként az RMDSZ-frakció a már említett közleményben kifejti, támogatják, hogy civilszervezetek költözzenek a Kossuth utca húsz szám alá, ennek érdekében le is mondanak a számukra felajánlott irodahelyiségekről. A licit módjával azonban - amelynek értelmében a több pénzt felajánló szervezet jut előnyhöz - viszont nem tudnak egyetérteni. Szerintük egy ilyen fontos kérdésben nem az illető civilszervezet anyagi helyzete kellene döntsön, hanem az, hogy ki milyen rég, és főként: hogyan tevékenykedik városunkért, hogyan építi közösségünket, hogyan teremt értéket Székelyudvarhelyen. Az RMDSZ-esek kérik, hogy ebben a kérdésben az odaítélésről szóló döntést az önkormányzat hozza meg. Benedek öt perc szünetet kér és kap.

9.42

Legalább falunk egy kis perecet, iszunk egy korty kávét. Tanácsülés előtt egyébként engedélyt kértem az alpolgármester úrtól, hogy ihassak a tanácsosok számára lefőzött kávéból, mire azt a választ kaptam, hogy csak nyugodtan, hiszen ez a város kávéja. Szóval aki szeretne egy jó feketét, az lépjen fel a városháza tanácstermébe...

9.45

A sajtó "beetetésére" szánt pereckék elfogytak, sebaj, veszünk a tanácsosokéból, úgyis kimentek. Máskülönben biztos az is a városé...

9.54

Folytatjuk. A képviselői és szenátori irodák továbbra is helyet kapnak a városháza legfelső emeletén, a hivatal a Képviselőházzal és a Szenátussal kell szerződést kössön. "Örülök, hogy 28 év után rendeződik ez a kérdés", jelenti ki Orbán Árpád. Az EMNP és az MPP a Kossuth utcában kap irodákat, az RMDSZ "nagylelkűen lemond, ahogy Sinka Arnold fogalmaz, a számára felajánlott helyiségről. "Hamarabb is le lehetett volna mondani", teszi hozzá Orbán Balázs.

9.58

13. Határozattervezet a Bethlen utca 134 szám alatt található ingatlanban (a  Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában található javak leltárában az 1351/2001-es kormányhatározat 3-as melléklete 12-es pozíciója) megvalósított beruházások köztulajdonba történő átvételéről, a leltári érték növelésének és a topográfiai mérések során kapott műszaki paraméterek jóváhagyásáról, a szükséges telekkönyvi kiigazítások céljából. A Kipi-Kopi Napköziről van szó, ugyanehhez kapcsolódik a következő két tervezet is: 14. Határozattervezet az 57980-as telekkönyvi számmal rendelkező 9096 m2 nagyságú terület átvételéről és a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő javak leltárába történő felvételéről. 15. Határozattervezet a Bethlen utca 134 szám alatt található ingatlannak és a hozzátartozó, 51645-es telekkönyvi számmal rendelkező 1009 m2 nagyságú, illetve az  57980-as telekkönyvi számmal rendelkező 9096 m2 nagyságú területeknek a Kipi-Kopi Napközi igazgatási hatáskörébe adásáról. Megszavazzák.

10.02

16. Határozattervezet Székelyudvarhely köztulajdonában, a Tamási Áron utca 15 szám alatt lévő Művelődési Házban található 218,12 m2 teljes nagyságú ingatlan (amelyből 180,18 m2 kereskedelmi felület és 20,38 m2 + 17,56 m2 raktár /melléképületek), kereskedelmi tevékenység folytatására, árverés útján történő bérbeadása folyamatának elindításához. Erre is kitér az RMDSZ-frakció közleménye. Szerintük a felületnek csupán a felét kellene bérbe adni egy "Székelyudvarhely rangjához méltó művészkávézó kialakítása céljából", a másik fele illesse a kulturális intézményeket, felhasználásáról pedig ők döntsenek. Kicsit még vitatkoznak a négyzetméterekről, végül azonban a testület ebben a formában fogadja el a határozatot, nemsokára tehát újból élettel telik meg az egykori Siculus bár, feltéve, ha lesz, aki kifizesse a havi 6500 lejes bért a 120 négyzetméterért...

10.13

17. Határozattervezet a Székelyudvarhely, Farcádi utca 18 szám alatt elkészített Társasházak építése – részletes városrendezési terv jóváhagyásáról, befektető Horváth Andreea. Társasházak épülnek tehát a Farcádi utca tetjén, állítólag nagyon szépek lesznek. Mindenki rábólint: legyen.

10.14

18. Határozattervezet a Székelyudvarhely, II. Rákóczi Ferenc utca 34 szám alatt elkészült Autómosó építése és csatlakozás a közműhálózatra – részletes városrendezési terv jóváhagyásáról, befektető a LARIX SYSTEM KFT. Négy autót lehet majd egyszerre megmosni a Rompetrol szomszédságában, s lehet porszívózni is, mármint az autókat. Hozzászólás, megjegyzés nincs, egyedül Orbán Árpád szól hozzá: szerinte csak még jobban megterhelik a két körforgalommal amúgy is megterhelt útszakaszt, "s ne adj Isten, hogy télen kifolyjon, s megfagyjon a víz az úttesten." Mike Levente is vérszemet kap, azt mondja, közel van a tömbháznegyedhez, de szerinte "megfelelő" lesz a beruházás. Négy tartózkodással, de elfogadják a tervezetet.

10.19

A következő napirendek során szociális lakásokat osztanak szét, illetve hagyják jóvá a prioritási listát. Íme a tervezetek: Határozattervezet a Helyi Tanács 119/2017-es határozatának módosításáról és kiegészítéséről, melynek tárgya a 9 m2 lakható felülettel rendelkező szociális lakások elosztása céljából összeállított prioritási lista jóváhagyása. Határozattervezet a Cekend sétányon található, 9 m2 lakható felülettel rendelkező szociális lakások elosztása céljából összeállított prioritási lista jóváhagyásáról. Bodnár jegyző szerint "kisebb a lakás, mint ez az asztal..."

10.23

Lakáscsere következik. 21. Határozattervezet a Kiss Gergely u. 26/2 szám alatt található lakásnak a Kiss Gergely u. 18/10 szám alatt található lakással történő cseréjéről, Szász Attila bérlő javára. Jóváhagyják.

10.24

22. Határozattervezet az Országos Lakásügynökség által megépített, megüresedett lakások elosztásáról 35 év alatti fiatalok és fiatal családok számára. Szilágyi Mihály Csaba költözhet egy megüresedett csereháti lakásba.

10.25

23. Határozattervezet az Országos Lakásügynökség által megépített, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsának igazgatásában található lakások bérleti díjának jóváhagyásáról. Szeptembertől új bérleti díjak lesznek a Csereháton.

10.27

Határozattervezet a földalatti elektromos kommunikációs hálózatra történő csatlakozás kötelezővő tételéről, mely hálózat jelenleg azépületek homlokzatán vagy az épületek között, a levegőben található. A homlokzatokról is eltűnnek a kábelek a városközpontban. Mike Levente értékeli a városkép javításáért kifejtett erőfeszítéseket.

10.30

25. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közvilágítási szolgáltatását érintő Szervezési és működési szabályzat, Teljesítménymutatók, Célszerűségi tanulmány, Közvilágítási tenderfüzet, a Közvilágítási rendszer karbantartási és javítási tevékenységét, valamint vagyongazdálkodását átruházó keretszerződés, az ünnepi díszek fel- és leszerelésének, ellenőrzésének, javításának, valamint a vagyongazdálkodási forma jóváhagyásáról. Benedek szerint nem kellene a város magáncégre bízza a közvilágítás működtetését, nem szeretnék ugyanis, hogy a város ugyanúgy járjon, mint a szemétszállítással vagy a víziközmű szolgáltatással. Jakab Attila városmenedzser szerint a megújult, jelentősen korszerűsített hálózat működtetéséhez szükség van egy "komoly magáncégre". Vita van, öt perc szünetet kér Orbán Balázs.

10.45

Gálfi Árpád szerint a város "teljesen törvényesen jár el". Orbán Balázs szavazást kér. Benedek hangsúlyozza: nem a fejlesztések ellen vannak, csupán nem akarnak kiengedni egy újabb közszolgáltatást a város kezéből. Gálfi szerint az a fontos, hogy "haladjon a város", különben is a "törvényességet alaposan körbejártuk." A koalíciósok megszavazzák a tervezetet, bérbe adnák a közvilágítás működtetését, az RMDSZ-esek tiltakoznak, mindhiába...

10.48

Sinka kérdezi: nem kellett volna kétharmados döntés szülessen? Bodnár jegyző szerint nem. A prefektus majd úgyis kimondja az áment...

10.49

26. Határozattervezeta Helyi Tanács 33/2017-es határozatának módosításáról, melynek tárgya Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szakapparátusa és munkaköri jegyzékének jóváhagyása. Különböző állásokat hoznak létre a hivatalban, köztük öt jogtanácsosit. Gálfi Árpád polgármester szerint nagy szükség van jogtanácsosokra a hivatalban, ez korábban "kikerült a városháza kapuján kívül." Megszavazzák.

10.53

Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képező erdőalapból árverésen értékesítendő faanyag kiindulási árának megállapításáról, mely a hivatkozási ár alapján történik, figyelembe véve a fafajta és választék kereslet/kínálat viszonyát. "Lábon állva" értékesítenék a város erdőjét.

10.56

28. Határozattervezet az Ifjúsági és Turisztikai Tájékoztatási Közszolgálat szervezeti felépítésének és munkaköri jegyzékének jóváhagyásáról. Két új állást hoznak létre a Szinfotournál, köztük egy irodavezetőit. Elfogadják, akárcsak a következő napirendet, a Szinfotour közszolgálat szervezésére és működésére vonatkozó határozatot.

11.00

30. Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában a  Kossuth Lajos utca 20 szám alatt található 6 helyiség árverés útján történő bérbeadásáról (teljes nagysága 118 m2, egyenként 24 m2; 23 m2; 18 m2; 18 m2; 18 m2; 17 m2) nem vagyonszerzési céllal, társadalmi-kulturális tevékenységekre. Hat felületre keresnek tehát gazdát: a tanácsosokon nem fog múlni a dolog, bár hosszasan egyeztetnek az üggyel kapcsolatban, miután Benedek kérésére apróbb módosításokat eszközölnek a kritériumrendszeren.

11.19

31. Határozattervezet a Helyi Tanács 38/1993-as határozatának módosításáról és kiegészítéséről, melynek tárgya Székelyudvarhely Megyei Jogú Város  Alapszabályzatának jóváhagyása. A zászlóperek Udvarhelyt is elérték, mind a székely zászlót, mind a város zászlóját pereli Dan Tanasă, a következő tárgyalás decemberben lesz. A mostani módosításra azért van szükség, hogy - Orbán Balázs szavai szerint - ha a román bíróságon nem is, de a nemzetközi fórumokon hátha nyert ügyünk lesz.

11.23

Következnek a különfélék. Lőrincz Zsuzsanna megköszöni, hogy Kadicsfalván - Székelyudvarhely történetében először - szemeteskukákat helyeztek ki. Lőrincz Edit szerint a Malom utcai, "szinte járhatatlan" fahíddal kellene kezdeni valamit, lehetőleg még iskolakezdés előtt. "Babakocsival nem lehet úgy átmenni, hogy ne sírjon fel a kisbaba, a kisebb gyerekeket pedig ölben kell átvinni, annyira félnek", mondja. Sinka Arnold egy másik híd állapotára, a Homoród utcaira hívja fel a figyelmet, hogy "közlekedhető legyen". Sinkát városlakók keresték meg nemtetszésüket fejezve ki az oszlopokon található lámpatestekkel kapcsolatban. Ki döntötte el, hogy Udvarhely központjába milyen lámpatestek kerüljenek?, teszi fel a kérdést. Mike Levente nem híve a múltban való turkálásnak, de rákérdez: hogyan adta át az előző városvezetés Boldogfalvának több hektár szejkei területet? A Malom utcai híd felújítása közbeszerzés alatt van, jön a válasz, a Homoród utcában viszont "kegyetlenebb" a helyzet, mivel a vízügy kifogásolja a vízáteresztő szabvány be nem tartását. Jakab Attila városmenedzser szerint a lámpatestek kérdése "lerágott csont". A városközpont "fejlesztésének egységes koncepciója során" tesznek majd régiesített oszlopokat, lámpatesteket, ígéri. Erre mondták volt korábban a hivatalban: ez lehet egy év, de lehet tíz év is..."A jelenlegi oszlopok szabaddá teszik az épületek kibontakozását", teszi hozzá többek mosolygásának kíséretében... Gálfi válaszol Benedeknek: szerinte nem adták ki bérbe a szejkefürdői strand működtetését, csak felkértek a működtetésre egy céget. ha nem volt bérleti szerződés, hogyan kérik számon a bérlőt?", értetlenkedik Benedek, s azt sem érti, három héttel a bezárás után még nem állt fel az a bizottság, amelyik kivizsgálja az ügyet. Gálfi szerint az elmúlt húsz évben kellett volna ilyen aktív legyen Benedek. A tanácsos válaszában hangsúlyozza, a korábbi években a város működtette a szejkei strandot, és soha nem merült fel, hogy bezárják.

11.40

Orbán Árpád lezárja a vitát, kellemes nyárutót kíván mindenkinek, s egy huszáros "Hajrá, Székelyudvarhely!" felkiáltással búcsúzik.

Közvetítésünk lejárt, a következő ülést Hajdó Csaba vezeti.

Ja, a következő ülésre jöjjenek el! A tanácsülések nyilvánosak, ráadásul - mint említettük - ingyen lehet inni a város kávéjából, s enni a város perecéből. A felhőtlen szórakozás garantált...