Az általános városrendezési tervet (PUG) is elfogadhatják az idei év utolsó tanácsülésén Székelyudvarhelyen. Húsz napirendi pont szerepel a terítéken. Tartsanak velünk!

9.04

A tanácsosok egy perc néma csenddel emlékeznek Kovács Sándor főesperesre. Sinka Arnold méltatlankodását fejezi ki, amiért a hivatal nem tette ki a fekete zászlót. Miért nem telefonált a tegnap, miért a plénumban kellett előhozakodnia ezzel?, kérdez vissza Gálfi Árpád polgármester.

9.11

Sikeres és tevékeny esztendőt zárunk - mondja a városvezető. Felelősen költötték el a közpénzt, megkövetelték a minőségi munkát, rengeteg tanácshatározatot fogadtak el idén, többet, mint az elmúlt években, jelenti Gálfi Árpád.

9.12

Egy napirendet visszavon a polgármester, ezt: Határozattervezet  a város Mezőgazdasági élelmiszerpiacának rehabilitációja és kiépítése című beruházási tervműszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.

9.13

Több sportágat tudnak támogatni a ma remélhetőleg megalakuló városi sportklubon keresztül, de továbbra is lesznek pályázati kiírások a sportegyesületek számára, mondja Gálfi Árpád.

9.15

"A legjelentősebb előterjesztés kétségtelenül a városrendezési terv, a PUG, amelyre régóta várnak a városlakók. A volt városvezetés nem is akarta véglegesíteni a tervet" - mondja a polgármester, hozzátéve: végre helyreáll a rend a városban az építkezések tekintetében. Az építkezésekkel kapcsolatban a hivatal jövőben egy tájékoztató füzetet juttat el minden városlakóhoz - miheztartás végett.

9.23

Gálfi mindenki köszöni az alázatos munkáját, erőt, egészséget kíván jövőre is. "Készítettünk egy kis ajándékcsomagot, a végén mindenki megkapja, még a média képviselői is" - jelenti az örömhírt a városvezető.

9.25

Mielőtt rátérnének a napirendekre, Simon Károly a székelyudvarhelyi IT Park Projektet ismerteti a tanácsosokkal, amely - mint mondja - kiugrási lehetőséget jelentene a városnak, hiszen fejleszti az ágazatot a térségben.

9.27

Simon szerint a legnagyobb idei megvalósítás az U-Hub IT közösség létrehozása volt, amely 15 aktív tagcéget, félszáz aktív tagot és 286 csatlakozott szakembert és támogatót számlál.

9.31

Az inkubátorházba 13 IT cég költözött be, és három IT cég nyitott új kirendeltséget Székelyudvarhelyen, és legalább tíz IT szakember költözött haza Udvarhelyre a közelmúltban.

9.41

Rátérnek a napirendekre. Az első: Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város költségvetésének kiigazítását, valamint az ugyanazon a fejezeten belül található hitelfolyósításokat előíró 1979/2017-es rendelet érvényesítésére. Apróbb módosításokat hajtottak végre a büdzsében, belefoglaltak újabb összegeket, ezért volt szükség a határozat elfogadására.

9.42

És akkor jöjjön a PUG! A vetített képes előterjesztést román nyelven adja elő a hivatal munkatársa, most éppen a "procedura de avizare"-ról beszél...

9.45

Nagyon pörög a hölgy nyelve, az események követése lassan de biztosan egyre nehezebb feladat elé állít minket és több tanácsost is, ezért a részletekért forduljanak a polgármesteri hivatalhoz, vagy várják meg azt a bizonyos tájékoztató füzetecskét, amit Gálfi Árpád ígért a népnek.

9.52

Nagy eredmény az előterjesztés, végre megszűnik az átmeneti állapot, bár lehetnek még módosítások a városrendezési tervben a következő években - fűzi hozzá az elhangzottakhoz Orbán Balázs. "Ne a hibákat keressük a tervben, hanem azt nézzük, hogy végre megszületett, hiszen ezáltal rendezettebb lesz a városkép is" - mondja. Gálfi Árpád polgármester jelenti, hogy a terv elkészítésekor kizárólag csak Székelyudvarhely érdekeit tartotta szem előtt, majd köszönetet mond a kollégáknak az erőfeszítésekért. Mike Levente a csíkszeredai Albert Mártonnak mond köszönetet, aki önkéntesen nagyon sokat segített a kérdés mielőbbi véglegesítésében. A tanácsosok egyöntetűen megszavazzák Székelyudvarhely új általános városrendezési tervét.

9.58

3. napirendi pont: Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Terület- és városrendezési műszaki bizottsága létrehozásának és a bizottság szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról. "A bizottság munkája nagyban segítheti az urbanisztika munkáját, hiszen mind szakemberek vannak benne. Azért fontos a bizottség létrejötte és működése, hogy előre vitassák meg a különböző kérdéseket" - magyarázza Gálfi Árpád. Egyhangú voks.

10.02

4.: Határozattervezet a Bethlen Gábor Általános Iskola sporttermének rehabilitációja, berendezése és melléképületének bővítése, illetve emelet megépítése című beruházási terv (3250/2017-es projekt – DALI) műszaki-gazdasági mutatóinak, illetve a támogatási kérelem jóváhagyásáról (POR 2014-2020, 10-es prioritási tengely, oktatási infrastruktúra javítása, 10.1). Teljesen megújulhat az intémzény tornaterme, az elképzelések szerint Uniós pénzforrásokból.

10.05

Következő: Határozattervezet a 105/2013-as helyi tanácshatározatban jóváhagyott, a város zonális városrendezési tervéhez (PUZ) kapcsolódó, Közhasznú víz- és háztartási szennyvízhálózat bővítése a Szászok táborában című beruházási terv megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Lassan rendezni kell a közműveket az új lakónegyedben, a további fejlesztések attól függnek, hogyan tudják megoldani ezt a kérdést, mondja az előterjesztő. Egymillió lejből bővül a víz- és szennyvízhálózat a Szászok táborában. Azért fontos, hogy a város tulajdonába bocsássanak földterületeket a városlakók, hogy a város tudjon fejlesztéseket eszözölni az adott helyen - hangoztatja a polgármester.

10.11

6. Határozattervezet a város Kisköved és Győzelem utcáinak kereszteződésénél kialakítandó, A Kisköved zöld tere című beruházási terv műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. A tavalyelőtti köztérrendezési pályázat nyertese volt a Kisköved zöld tere című projekt, amelynek értelmében új parkolókat és egy parkot alakítanak ki a Kisköved utcai piacnál. A beruházás értéke 2,6 millió lej. Egyhangú voks, szebbé, rendezettebbé válik a Bethlen negyednek ez a része.

10.14

7.: Határozattervezet a Bethlen Gábor utca 2-6. sz. alatt található (az 1351/2001-es kormányhatározat 3-as mellékletében, a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő javak jegyzékén a 23. pozíción található) ingatlan esetében elvégzett beruházások köztulajdonba vételéről, leltári értéknövelésének, illetve műszaki paramétereinek jóváhagyásáról (ezt a 60925-ös telekkönyvi számmal rendelkező terület aktualizálása céljából végzett topográfiai mérések eredményezték). A múzeum új épületét beveszik a köztulajdonba.

10.17

8.: Határozattervezet az Urbana Rt. igazgatásából történő lakásalap átvételéről. A Számvevőszék észrevétele miatt van szükség erre a lépésre, hangzik el. "Úgy látom, ma csak én vagyok aktív" - veszi át ismét a szó Gálfi Árpád, kiemelve a jó városgazda szerepét a napirendi pont kapcsán.

10.21

9.: Határozattervezet a Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc – Székelyudvarhelyi Városi Sportklub elnevezésű közintézmény létrehozásának jóváhagyásáról, Székelyudvarhely helyi közigazgatásának alárendeltségében. A kezdeményező a Székelyföldi Jégkorong Akadémia, az intézmény vezetői a hoki udvarhelyi újrahonosításának ezt a formáját javasolták. Nem csak a hoki, más sporttevékenység megszervezését is segítheti a leendő sportklub, tudjuk meg. Megszavazzák.

10.27

Tizedik napirend: Határozattervezet az Aktív Udvarhely – Odorheiul Activ című projektben való részvételről szóló 216/28.09.2017-es helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. Néhány udvarhelyi civilszervezet vesz részt ebben a mozgalmas projektben.

10.29

11.: Határozattervezet a Mihály Blanka Ügyvédi Iroda megbízásáról annak érdekében, hogy Székelyudvarhely Megyei Jogú Város érdekeit képviselje a Hargita Megyei Törvényszék napirendjén található 2061/96/2017 iratcsomó elsőfokú tárgyalásán, amelyben Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármestere az alperes, a Transgaz Rt. országos gázszállító vállalat a felperes. Megbízzák Mihály Blankát.

10.30

12.: Határozattervezet a saját kulturális, jótékonysági, sport-, tudományos, ünnepi és rekreációs, ifjúsági és gyermekprogramok 2018-as programnaptárának jóváhagyásáról. A hivatal saját programjait tartalmazza a lajstrom, az alintézményekét nem foglalja magába. Júniusban Csaba királyfi napokat szerveznek, bármit is jelentsen ez, tudjuk meg. "A lényeg, hogy egy csomagban lássuk a sok-sok rendezvényt" - magyarázza a ma valóban igen aktív polgármester.

10.34

13.: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező lakások bérlésére vonatkozó kérések elbíráló bizottságának létrehozásáról. "Egy városházi kolleganő felmondott, ki kell cserélni a nevét másra, ez van" - avat be a részletekbe Jakab Attila városmenedzser.

10.35

14.: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Cekend sétányán található, 9 m2-es lakfelülettel rendelkező szociális lakások elosztásának jóváhagyásáról. Elfogadják.

10.37

Jóváhagynak egy lakáscserét, majd az Országos Lakásügynökség által épített, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város önkormányzatának igazgatásában található lakások bérleti díjszámítási képletét hagyják jóvá a városatyák. 

10.41

17.: Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város önkormányzati állandó munkaapparátusa álláskörének átalakításáról, illetve a 149/2016-os helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. Módosítottak a kiíráson, immár pályakezdők is jelentkezhetnek. A 18. napirendben jóváhagyják a polgármesteri szakapparátusnak, valamint Helyi Rendőrségének köztisztségeit érintő 2018-as betöltési tervét.

10.43

Utolsó: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármesteri szakapparátusának, önkormányzati állandó munkaapparátusának és a város alárendeltségébe tartozó közszolgálatok személyzetének alapbére megállapításához szükséges együtthatók jóváhagyásáról szóló 173/2017-es helyi tanácshatározat módosításáról. Januártól nő az országos minimálbér, számottevő növekedés azonban nem lesz, de a közalkalmazottak megkapják a jelenlegi bérüket, sőt, kicsivel többet is hazavihetnek. Készül a városháza működési szabályzata, megváltoznak a munkaköri leírások is, jelenti Gálfi, aki reméli, javul a városháza kapuján belüli hangulat is, s ezzel az udvarhelyiek is csak nyerhetnek, elvégre "mi kell legyünk a városlakókért, és nem fordítva."

10.47

Egyebek, különfélék. Biró Edith egy karácsonyi gyűjtésről számol be, árva gyerekeknek szereztek örömet. Derzsi László húsz perce kapta a hírt, hogy a Harvíz mai gyűlésén egyhangúlag felvették Székelyudvarhelyt a fejlesztési társulásba. Ványolós István az egykori Siculus bár helyén létrehozandó művészkávézó kiadási folyamatáról érdeklődik, Bíró Jolán örömét fejezi ki, amiért elkezdték a víz- és szennyvízhálózat kiépítését a Szejkén. 

10.55

Sinka Arnold kérdezi, mennyi pénzébe kerül a városnak az U-Hub projekt. Orbán Árpád szerint "nyugati szintű" volt az idei karácsonyi vásár. Az alpolgármestertől megtudjuk, hogy időközben átadták a volt lakosságnyilvántartó helyén, a Kossuth utca húsz szám alatt a Civil Központot.

11.05

Gálfi Árpád válaszol a felvetésekre. Nem kapott értesítést a Harvíztől, de örül, hiszen nem csak Székelyudvarhely, hanem Udvarhelyszék fejlődését is szolgálja ez a lépés. A hajdani Siculus bár helyén létrehozandó kávézóval kapcsolatban átadja a szót Jakab Attilának, hogy "ő is dolgozzon." Jakab szerint a város által korábban kért összeg irreális volt, most harminc-negyven százalékkal csökkentették a bérleti díjat, ha jól emlékszik, de pontos összeget nem tud mondani. Januárban új licit lesz. Gálfi Árpád is örül a szejkei fejlesztéseknek.

11.08

Jövőben is megújulnak játszótereink, hangzik el. A város érdekében járjunk nyitott szemmel és nyitott füllel, jelezzük a problémákat - biztat Gálfi, akinek öröm töltötte el a szívét, valahányszor a karácsonyi vásárban járt. "Ilyen és ehhez hasonló eredményeket kell letegyünk jövőben is az asztalra!" - tűzi ki a célt a városvezető. "Másfél év alatt végigjártam az összes testvértelepülésünket, mind a tizenötöt, az együttműködési lehetőségeket keresve" - említi meg a polgármester. Tavaly több mint 300 határozatot fogadott el az önkormányzat, büszkélkedik Gálfi Árpád, ez a duplája a korábbi években megszokottaknak.

11.16

Költséghatékonyság miatt a karácsony vásáron használt faházikókat többé nem szedik szét, s rakják majd újra össze, hanem "cine rendjében" helyezik el az Urbana udvarán, mondja Gálfi.

11.20

"Megpróbáltunk eredményeket elérni, de határozottan állítom, hogy eredményeket csak munkával lehet elérni" - állapítja meg a városvezető, majd mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet kíván erőben, egészségben. Sinka köszöni szépen, de visszakérdez, akkor mennyibe is került a városnak az U-Hub projekt. Gálfi szerint nincs takargatnivaló, reméli, hogy jövőben sem lesz, s "miliméterre pontosan" elszámol majd az U-Hub projektről. Elhangzik még, hogy Kovács Sándor főesperes temetése miatt holnap délelőtt lezárják a Márton Áron teret és a Baróti Szabó Dávid utcát.

11.24

Gálfi szerint a messziről érkező "pap bácsikat" fel kellene engedni autóval a Szent Miklós hegyre, László Szabolcs, a helyi rendőrség vezetője szerint viszont ebből csak nézeteltérés lesz, de a lehetőségek függvényében megpróbálják teljesíteni az egyháznak ezt a kérését.

Itt a vége, s hacsak valami rendkívüli nem történik, tanácsülésről legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is boldog új évet kívánunk!