Úgy fest, a megyei tanácsnál egyre kevesebben értenek egyet Borboly Csaba vezetési stílusával. Előbb az alelnökök vonultak ki megalapozatlan határozattervezete ellen tiltakozva, majd az elnöki lobbi dacára a tanácsosok sem úgy szavaztak, ahogy Borboly elvárta tőlük. Dr. Zakariás Zoltán tanácsos ráadásul azt mondja, az esetlegesség, a kapkodás-szerű megoldások nem vallanak elnöki kompetenciára.

Újabb rendkívüli ülésen terjesztette elő a beruházási, útkarbantartási munkálatokat érintő, belső átszervezést célzó határozattervezetét Borboly Csaba.

A megyei tanács elnökének elsőre nem sikerült keresztülvinnie akaratát – egyesek szerint felelősséghárítását – hiszen távollétében Biró Barna Botond alelnök vezette az ülést, aki kivonult a teremből: mivel nem ő volt az előterjesztő, nem vonhatta vissza a napirendi pontot, ezért inkább a kivonulást választotta – akárcsak a gyergyói alelnök, Barti Tihamér.

Az alelnökök kifogásolták, hogy Borboly előzetesen nem konzultált velük, s különben sem látták értelmét annak, hogy ezt a kérdést rendkívüli ülésen vitassák meg.

Az alelnökök minden bizonnyal jelzésnek szánták cselekedetüket: a mihírt névtelenül tájékoztató megyei tanácsosok szerint korántsem felhőtlen az elnök és az alelnökök viszonya, mivel Bíró és Barti szerint is Borboly erőből politizál, nem csapatban gondolkodik: ebben a kérdésben sem konzultált velük, holott az átszervezés az alelnökök munkáját is érinti.

Borboly megpróbálja (2. felvonás)

A sztori után azonnal új szólás-mondást szült a népköltészet: Fél, mint Borboly az útfelújítástól... Tény, a megyei elnök épp egy útfelújítás kapcsán keveredett korrupciós perbe, melynek egyik felvonásán, az ő kihallgatásán folyamatosan próbálta az akkori alelnökre, Sófalvi Lászlóra és az igazgatóságokra hárítani a felelősséget, mondván, ő nem szakember...

Az elnök dérrel-dúrral hazatért, s másodszor is megpróbálta keresztülvinni akaratát, remélve, jelenléte segít. Tévedett. Borboly Csaba talán első alkalommal szembesült a fájdalmas ténnyel: oda az autoritása.

Az alelnökök ugyanis bejelentették: tartózkodnak. Erre a tanácsosok nagy többsége megkockáztatta azt, amit korábban kevésszer tettek meg: szembementek az elnök akaratával. Kijelentették ugyanis, ha az alelnökök tartózkodnak, akkor ők is hasonlóképpen járnak el.

Hiába lobbizott a tanácsülés előtt, hiába beszélt például a román ajkú képviselőkkel, a tanácsosok végül nagy többséggel úgy döntöttek, leveszik napirendről a határozattervezetet, vagyis nem fogadtak szót a főnöknek...

Borbolynak tehát immár nincs, vagy legalábbis nem minden esetben van támogatottsága a testületben. Az is megérne egy misét, mekkora az elnök legitimitása, lévén, hogy idén nem közvetlenül, a nép választotta az intézmény élére.

Borboly alatt minden kétséget kizáróan inog az elnöki szék, s mint a legutóbbi rendkívüli ülés is bizonyította, immár a jelenéte sem segít rajta, hogy keresztülvigye akaratát...

Kérdés, a csíki tanácsosok meddig támogatják Borbolyt a maga autoriter magatartásával?

Nem kompetens?

242 alkalmazottja van a megyei tanácsnak, az ülésekkel kapcsolatban mégis sok a kapkodás. Indokolatlanul sok a rendkívüli ülés, a határozattervezeteket sokszor nem kapjuk meg időben, sokszor visszavonják, kiegészítik, leveszik, teszik-veszik” – sorolta egy szuszra kifogásait dr. Zakariás Zoltán tanácsos.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke szerint nincs összhang a megyei tanács vezetésében sem: úgy látja, ez a probléma mélyebben gyökerezik, az alelnökök kivonulása csak a felszín.

Többször is hangsúlyoztuk, az elnök és alelnökök, no meg a főjegyző álláspontjával érkezzenek az ülésre, de ez nem mindig így történik: a kivonuláskor is az volt az alelnökök kifogása, hogy velük senki nem konzultált. Az sincs rendben, hogy velünk, ellenzéki tanácsosokkal nem konzultálnak, erőből politizálnak, de kérdéseket vet fel, hogy miért nincs összhang a vezetőségben. S az sem helyénvaló, ha az elnök nem ért egyet a főjegyzővel” – utalt egy korábbi esetre Zakariás.

A tanácsos külön kitért a kihelyezett ülésekre: mint mondta, ezek hasznossága erősen megkérdőjelezhető, hiszen egy adott térség gondjait-bajait egy térséglátogatással jobban meg lehetne ismerni, nem beszélve az ülés költségeiről.

A kihelyezett ülések jóformán csak az elnök imidzsépítését szolgálják, hiszen rendszerint valamilyen avatóünnepséggel kötik össze – véli Zakariás, aki szerint az esetlegesség, a kapkodás-szerű megoldások nem vallanak kompetenciára.

Az elnök leváltásához a tanácsosok kétharmadának szavazatára, azaz összesen 21 voksra lenne szükség” – magyarázta a néppárti politikus.