A középiskolások és egyetemisták még ezen a héten pályázhatnak a Dr. Verestóy Attila Alapítvány által meghirdetett ösztöndíjra.

Az alapítvány A jövő magad vagy! nevű ösztöndíjpályázatára – az előző tanévekhez hasonlóan – Hargita megyei lakhellyel rendelkező diákok jelentkezhetnek, az ők továbbtanulását igyekszik segíteni a pályázati lehetőség.

24 középiskolás havi 250 lej, 12 egyetemista havi 400 lej ösztöndíjat kap majd a következő tanévben (2018 szeptemberétől 2019 júniusáig).

A pályázatok elbírásánál két fő szempont van: az előző év tanulmányi eredménye (középiskolások esetében elsődleges követelmény a 10-es magaviselet) és a szociális helyzet (itt figyelembe veszik az egy főre eső családi jövedelmet, testvérek számát, család összetételét – árva, félárva, elvált szülők gyereke, illetve ingázik, bentlakásban vagy albérletben lakik).

Egyetemisták esetében felhívják a figyelmet, hogy asszisztens és/vagy mesteriképzést nem áll módjukban támogatni, csakis nappali tagozaton történő egyetemi alapképzést.

A pályázás az alapítvány által kiadott űrlapon történik, a feltüntetett mellékletek csatolásával. A csatolandó fénymásolatokat nem kell hitelesíteni.

Kérik a pályázókat, hogy ne felejtsék el feltüntetni elérhetőségüket (telefonszám, e-mail cím).

A pályázatokat a kuratórium bírálja el, az elbírálásnál a kuratórium fenntartja a leírt adatok ellenőrzésének jogát. Az eredményekről a pályázók a honlapról értesülhetnek: www.verestoyattila-alapitvany.ro

A pályázati űrlapok ugyaninnen tölthetők le, igényelhető e-mail-ben a verestoyattilaalapitvany@yahoo.com címről. Információkért munkaidőben hívható a 0266-218424 telefonszám.

A pályázatok benyújtási határideje (a postai bélyegző dátumát veszik figyelembe): középiskolások és egyetemisták esetében 2018. augusztus 10.,kutatók számára 2018. augusztus 24. Eredményeket augusztus 24-én, illetve szeptember 14-én hirdetnek.

A pályázatokat a következő címre lehet küldeni: Fundaţia Dr. Verestóy Attila, 535600 OdorheiuSecuiesc, OP 1. CP 8., jud. Harghita.

A kutatói pályázat a Hargita megyei lakhellyel rendelkező és Hargita megyében tudományos munkát végző fiatal kutatóknak szól (korhatár 35 év). 3 kutató munkáját segítik 3 fő kutatási területen: humán tudományok, reál- és természettudományok, műszaki tudományok. A támogatás értéke havi 500 lej egy éven keresztül (6000 lej/év).

Az alapítvány kutatómunkát támogat, nem célirányosan a tudományos fokozatok megszerzését.