Negyven napirend szerepel Székelyudvarhely önkormányzatának júniusi ülésén. Olvassanak bele élő, szöveges közvetítésünkbe!

8.49

Egyelőre több a sajtós, mint a tanácsos az Orbán Balázs tanácsteremben. Néhány napja a városi RMDSZ bejelentette, közösségi oldalán élőben lehet követni a nagy eseményt - a polgármesteri hivatal sem akart lemaradni, ők is élő közvetítéssel rukkoltak elő. A BBC tudósítóját egyelőre nem látjuk sehol.

8.54

Azt talán felesleges is részletezni, hogy mindkét megbízott operatőr saját munkaadójára irányítja a kamerát...

9.02

Szó mi szó, felértékelődött az udvarhelyi tanácsülés, mint arab telivér kanca az epsomi derby megnyerése után.

9.05

Jakab Attila városmenedzser bejelenti, hogy mostantól minden önkormányzati ülést élőben közvetítenek a közösségi oldalukon. Benedek Árpád Csaba azt kéri, egy perc néma csenddel emlékezzenek Kányádi Sándorra és a korábbi tanácsosra, Balázs Piroskára. Megtörtént. Derzsi László szerint a városháza frappánsan reagált a bejelentésükre, miszerint az RMDSZ élőben közvetíti az ülést.

9.08

Ölvedi Zsolt vezeti az ülést, javasolja, hogy három napirendi pontot vonjanak vissza. Visszavonják, mínusz három, illetve mínusz kettő, mert Ványolós István kéri, hogy legyenek különfélék is.

9.09

Gálfi Árpád polgármester jól megérdemelt szabadságát tölti, nincs jelen, így Orbán Árpád alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat.

9.11

Közben Nagy István, a városháza sajtómunkatársa jelzi, idézzük: " Érdekes dolgot állítasz. Ugyanis, mindamellett, hogy az RMDSZ pár napja bejelentette, felveszik az önkormányzat ülését, a polgármesteri hivatal már az előző tanácsülést is videóra vette." Úgy látszik, fontos, hogy ki volt az első, akárcsak a lányok életében...

9.15

Közben megszavazzák az Urbana idei bevételi és kiadási költségvetését. Idén az Urbana 5,4 millió lej bevétellel, és ugyanennyi kiadással számol.

9.17

Állítólag a városházán "téglák" vannak, hiszen sok információ szivárog ki. Mi bizonyítékot is találtunk erre. Íme:

 9.23

Közben megszavazzák a következő napirendeket: 2. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város képviselőjének a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesület Közgyűlésére szóló különleges megbízása jóváhagyásáról. 3. Határozattervezet a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesületnek járó 2018-as tagsági díj kifizetéséről. A tagdíj a város esetében 38 ezer lej. Ez, ugye, egy lej per fő lenne, csakhogy azt mondják, nincs is ennyi lakosa Székelyudvarhelynek. Van, nincs, megszavazzák.

9.25

Következő: Határozattervezetaz Adótörvénykönyv (2015/227-es törvény) 456. cikkelye 2. bekezdésének a pontja és a 464. cikkelye 2. bekezdésének i pontja rendelkezései által érintett személyek ingatlanadó mentességének megállapítására vonatkozó, 2018/50-es helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. A prefektúra kérésére pontosítanak egy korábbi határozatot. Ezt is megszavazzák: Határozattervezeta PÉTER ATTILA által fizetendő, az Orbán Alapítványnak bérbe adott ingatlant megillető ingatlanadó és földadó mentességének megállapítására vonatkozó, 2018/54-es helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. Elírás történt korábban, ezt is korrigálni kell...

9.26

6. Határozattervezet Urmánczy Ștefan és Ghiță Urmánczy Éva Gabriella ingatlanadó és földadó mentességének megállapítására vonatkozó, 2018/62-es helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. A könyvtár épületének tulajdonosairól van szó. Ismét a prefektúra kérésére korrigálnak...

9.29

7. Határozattervezeta Bartók Sándor által fizetendő ingatlanadó és földadó mentességének megállapítására vonatkozó, 2018/58-as helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. A tulajdonos egy alapítványnak adja használatba tulajdonát, amely adómentességet élvez, de - nem fogják elhinni - a korábbi határozatba is hiba csúszott, újabb korrekcióra van szükség...

9.31

Jelenleg az RMDSZ közvetítését kilencen, a városházáét 45-en követik. Sok hűhó semmiért?

9.32

A kilencből az egyik Péter Balázs. Az RMDSZ-frakció nyolc tagú, de hiányzik Lőrincz Zsuzsanna, tehát meg is van a kilenc...

9.38

Közben megszavazzák a következő napirendeket: 8. Határozattervezet a Keresztvápában található, Alacsony (alagsor+földszint+emelet) lakófelületek és kiegészítő épületek elnevezésű projektre vonatkozó zonális rendezési terv jóváhagyásáról. 9. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú VárosFiataloknak bérbe adható (ANL) 28 tömbházlakás (Székelyudvarhely, Kiss Gergely utca 1., 3. és 5. szám) elnevezésűberuházása  megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.

9.46

A kamerás közvetítés átka: az RMDSZ szünetet kér, a tanácsosok kimennek vitatkozni.

9.47

Rossz nyelvek azt beszélik, Borboly sem akar lemaradni, hamarosan ő is betoppan, s élőben bejelentkezik a Facebookon...

9.49

Haladunk: 11. Határozattervezet a Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Socială Odorheiu Secuiesc – Székelyudvarhelyi Szociális Akciócsoport Egyesület szervezeti szabályzata által előírt, a 2017-es és 2018-as évre vonatkozó tagsági díj jóváhagyásáról. Az előterjesztő hiányzik, ő az egyik rádióban - na, vajon melyikben? - tájékoztatja a lakosságot...

9.51

Drónnal egyelőre senki nem filmez. A napilapok tudósítói a sarokban körmölnek.

Ha az önkormányzati munka is ilyen intenzív lenne, mint a médiaérdeklődés...

9.55

Közben megtudjuk, hogy Székelyudvarhely lakossága az elmúlt húsz évben 15 százalékkal csökkent. Kisvárosból lassan nagyon-nagyon kisváros leszünk...

9.57

Lendülnek a kezek, ezeket is megszavazzák: 12. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról, a helyi településfejlesztési (DLRC) program keretén belül. 13. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Városnak a Romániai Energiavárosok Egyesület számára fizetendő2017-es tagsági díj jóváhagyásáról.

9.58

Korábban arról is voksoltak, hogy 28 új lakrészt tartalmazó ifjúsági lakást építenének az országos lakásügynökség közreműködésével a Csereháton. 2 garzonlakás, 22 két szobás lakás, 4 háromszobás lakás épülne.

10.02

Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Bethlen Gábor Általános Iskola sporttermének rehabilitációja, berendezése, a sportterem melléképületének bővítése és emelet kialakítása (3250/2017) elnevezésű beruházása beavatkozási munkálatainak (DALI) és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról, valamint a támogatási kérelemneka POR 2014-2020-as programba történő benyújtásának jóváhagyásáról szóló 2017/289-es helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. Ez is átmegy, s ezek is: 16. Határozattervezet a 2013/105-ös helyi tanácshatározat által jóváhagyott Víz és szennyvízcsatorna közüzemi hálózat kibővítése a Szászok Táborában elnevezésű beruházás megvalósíthatósági tanulmányának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló 2017/290-es helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről. 17. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közterületének részét képező egyes földterületek koncesszióba adásáról az oktatási infrastruktúra fejlesztése érdekében.

10.04

 A beruházás kiegészítéseként bőségcsomagot kap a Kipi-Kopi: 18. Határozattervezet a Kipi-Kopi Óvoda megfelelő működtetéséhez szükséges berendezéseknek és felszereléseknek az említett intézménynek történő díjtalan használatba adásáról.

10.08

Zsinórban fogadják el a következő előterjesztéseket: Határozattervezet egy 661,00 m2-es, útnak, közterületnek, illetve járdának szánt, a telekkönyvbe 56049-es számmal bejegyzett, a Kamilla utcában található földterület átvételéről és Székelyudvarhely közvagyonának leltárjegyzékébe való felvételéről. 23. Határozattervezet egy 50,00 m2-es, útnak, közterületnek, illetve járdának szánt, a telekkönyvbe 61342-es számmal bejegyzett, a Berde József utcában található földterület átvételéről és Székelyudvarhely közvagyonának leltárjegyzékébe való felvételéről. 24. Határozattervezet egy 48,00 m2-es, útnak, közterületnek, illetve járdának szánt, a telekkönyvbe 61579-es számmal bejegyzett, a Móricz Zsigmond utcában található földterület átvételéről és Székelyudvarhely közvagyonának leltárjegyzékébe való felvételéről. 25. Határozattervezeta Csereháton található sportpálya Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közterületének nyilvánításáról és a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közterületét képező javak leltárjegyzékének módosításáról.

10.10

Zökkenőmentes a munka, azaz a kézfelemelés, úgy tűnik, sietnek a tanácsosok, pedig ma nincs is Úrnapja. Ezeket is kérdés nélkül elfogadják: 26. Határozattervezet aSzékelyudvarhely, Cekend bejárat 4/15. szám alatti ingatlan rendeltetésének módosításáról (lakás helyett irodahelyiség). 27. Határozattervezeta város területén található, a 2001/1351-es kormányhatározat 3-as mellékletében, a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közterületét képező javak leltárjegyzékén szereplő hőerőművek és ráeső építmények műszaki paramétereinek jóváhagyásáról.

10.13

Hozzászólás nincs, észrevétel nincs, kérdés sincs, ez is átmegy: 28. Határozattervezet a város területén található, a 2001/1351-es kormányhatározat 3-as mellékletében, a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közterületét képező javak leltárjegyzékén szereplő különböző utcák  műszaki paramétereinek jóváhagyásáról.

10.14

29. Határozattervezet a Zetelaki Erdőgondnokság azon joga megadásának jóváhagyásáról, hogy a Natura 2000 ROSCI0090 természeti terület kezelői minőségében megvalósítsa a Natura 2000 ROSCI0090 természeti terület menedzsment tervének végrehajtása és a menedzsment terv áttekintése elnevezésű projektjébe belefoglalja a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közterületének részét képező erdőalap 5.791.000 m2-es felületét. Na, végre van előterjesztés, hozzászólás, kérdés. Tisztáznak minden kérdést, s már írnám, hogy megszavazzák, mire Ketesdi Imre öt perc szünetet kér...

10.25

Még mindig szünet. Közben sikerül megszervezni az esti focit, innen üzenem a piros és a fehér csapat tagjainak, hogy a szokásos csütörtök esti mozgás nyolctól lesz a sportcsarnokban, melyet kilenctől a Belgium-Anglia meccsnézés követ a Kalaposban.

10.28

A következő tanácsülésre bevezethetnék a videóbírót is...

10.30

Lejárt a hosszúra nyúlt szünet, mialatt felmerült egy kérdés. EGY kérdés. Megválaszolják, megszavazzák.

10.31

Közben az RMDSZ élő közvetítésének nézettsége felkúszott egy híján húszra. Lehet, hogy lapot húznak a 19-re, s tényleg betoppan Borboly.

10.33

Már a harmincadiknál járunk: 30. Határozattervezet a Moldován Horváth István Ügyvédi Iroda jogi képviseleti megbízásának jóváhagyásáról a Székelyudvarhely város és az RDE Hargita kft. között lévő társulás jogügyi számvétele végrehajtása érdekében (a társulás alapját nem veszélyes és ipari hulladéklerakó létesítése és üzemeltetése képezi a Cekenden), illetve, hogy a Hargita Megyei Bíróságon folyó 596/96/2018-as ügyben Székelyudvarhely Megyei Jogú Város érdekeit képviselje az RDE Hargita kft.-vel szemben. Az RDE peres úton kér némi plusz pénzt a várostól, a (videó)bíró dönti majd erről. Derzsi László kéri, hogy kapjanak részletes tájékoztatást a város peres ügyeiről. Már kaptatok, jön a válasz, mire Derzsi hozzáteszi: Akkor ezt a gyakorlatot folytassuk.

10.35

Még egy ügyvédi megbízás: 31. Határozattervezet a Molnár Zsigmond Ügyvédi Iroda jogi képviseleti megbízásának jóváhagyásáról, hogy a Hargita Megyei Törvényszéken, a kényszervégrehajtás visszavonásának tárgyát képező, fellebbezési szakaszban lévő 2154/268/2016-os ügyben Székelyudvarhely Megyei Jogú Város érdekeit képviselje.

10.36

32. Határozattervezeta 250/277/P/2016-os büntetőeljárásban szükséges jogi segítségnyújtási és képviseleti szolgáltatások beszerzésének jóváhagyásáról, valamint a polgármester megbízásáról a jogi segítségnyújtási és képviseleti szerződés tárgyalása és aláírása érdekében. László Szabolcs, a helyi rendőrség vezetője a tanácsosok támogatását kéri ebben az ügyben (is). Megkapja.

10.38

Határozattervezetaz Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak, illetve a 35 év alatti fiatal családoknak szánt, megüresedett lakások elosztásáról. Ez is átmegy, s ez is: Határozattervezetlakáscsere jóváhagyásáról,Szakács Anna, a Kiss Gergely utca 22/2. szám alatt bérelt lakást a Kiss Gergely utca 22/1. szám alatt található üres lakásra cserélné. Garzonból kétszobás lakásba költözne az érintett, mivel hála Istennek gyarapodott a család. Költözhetnek.

10.40

Ez a csere is megtörténhet: Határozattervezet a Kacsó Erika, a Kiss Gergely utca 18/9. szám alatt alatti lakos és Szőcs Éva-Enikő, a Cserehát utca 5/1. szám alatti lakos közötti lakáscseréről.

10.41

Már látni a végét, újabb két tervezet kerül terítékre36. Határozattervezet egy, a Tábor utca 3/A és 3/B alatt lévő, nyugdíjasoknak szánt, egy szoba és mellékhelyiségekkel ellátott szociális lakás kiutalásának jóváhagyásáról. 37. Határozattervezet a Tábor utca 3/A szám 3. lakrészének kivételéről a Senectas Alapítvány kezeléséből és a Romániai Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége részére történő díjmentes használatba adásáról egy évre. Az RMDSZ tartózkodik az utóbbinál, mert az előterjesztés szerint a vakok és gyengénlátók szövetsége a saját tagjai számára kér lakást, s Derzsi szerint több tíz ilyen szervezet van a városban, amely ugyanígy kérhet lakást saját tagjai számára. A Koalíció tagjai megszavazzák az előterjesztést. Látható többség, de kétharmados döntésre lett volna szükség, így a tervezet nem ment át.

10.46

Határozattervezeta Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területén érvényben lévő taxi és bérlési rendszer alapján folytatott szállítási tevékenység szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2013/73-as helyi tanácshatározat módosításáról. Nem minden taxis szeretne létszámnövekedést, hangzik el, többen viszont emellett kardoskodnak. Péter Balázs szerint több taxira lenne szükség, hiszen sokszor nincs taxi a városban, s a versenyhelyzet is jót tenne. A törvény egyébként 120 taxit "enged meg" a városnak. A taxisok udvariasabbak is lehetnének, az autókat jobban takaríthatnák, hangzik el a panasz. Elméletben tudják az illemkódexet, hiszen felkészítőn is részt vettek, de lehet, hogy a gyakorlatban másként működnek a dolgok, jön a válasz.

10.52

Az a baj, hogy minden taxis péntek este szeretne dolgozni, mondja László Szabolcs, a helyi rendőrség vezetője. A gond a szabadúszó taxisokkal van szerinte. 80-ról 90-re növelhető a taxik létszáma a városban, döntenek végül a tanácsosok.

 

10.56

Lapozunk: 39. Határozattervezet aSzékelyudvarhelyen 2018. július 1–31. közötti időszakban szervezendő és elkezdett társadalmi-kulturális-oktatási tevékenységprogram jóváhagyásáról. Kárpát-medencei hagyományőrző arató ünnep lesz a városban, tudjuk meg. Udvarhely is felkerül a mezőgazdasági térképre, jelenti büszkén Jakab Attila.

11.01

Az RMDSZ nem támogatja a kezdeményezést, mert nem kapott időben tájékoztatást róla. A nyilvánosság még nagyobb fokú biztosításával az RMDSZ elindult a megújulás útján -  jelenti ki a témától kissé eltérve, de büszkén Derzsi, megemlítve azt is, hogy a Koalíció tagjai között olyanok is vannak, akik évekkel ezelőtt közösen "zöldpártoztunk", tehát felesleges "elmúltnyócévezni" folyamatosan. Az ülésvezető szerint a Facebook-közvetítés megnyújtja az ülést. Szavaznak, Derzsi összezavarodott, véletlenül felemeli a kezét, de a jelenlévők derültségére gyorsan le is ereszti.

11.05

Megszavazzák a könyvtár díjszabásait is, de nem derül ki, mi mennyibe kerül ezután. Talán nem ártana figyelni erre is, ha valóban a városlakók pontos tájékoztatása a célja a közvetítésnek, s nem a hangzatos szólamok ország-világ előtti puffogtatása... Bár ez kissé túlzás, mármint az ország-világ, ha a jelenlegi (11 óra 6 perc) kilenc személyt vesszük figyelembe, akik éppen a városi szervezet közösségi oldalán követik az eseményeket...

11.09

Már a különféléknél járunk. Mike Levente a telekkönyvi hivatal környékének rendezési tervét sürgeti, Arros Orsolya a "szemétüggyel" kapcsolatban kér tájékoztatást. Kiderül, írásban is kérte, mik a konkrét tervek az Orbán Balázs utca és a Balcescu utca kereszteződésénél. Arros azt is felveti, hogy nyáron a tagóvodákban nem fogadják a gyerekeket, akiknek szerinte nehéz megmagyarázni, hogy más óvodába, más pedagógushoz kell járni. Kéri, hogy találjanak erre is megoldást.

11.13

A Bethlen negyedi MOL benzinkút előtti szakasz "Holdbéli táj" - panaszolja Ványolós.

11.14

A polgármesteri hivatal oldalán is alábbhagyott az addig sem túl intenzív érdeklődés, már csak 27-en követik az eseményeket. Azt nem tudjuk, ebből hányan dolgoznak a hivatalban...

11.17

Benedek Árpád Csaba azt mondja, hat hónapja ígérik a Városi Sport Klub létrehozását, beindítását, de még sehol semmi előrelépés. Szerinte félő, hogy a klubok, s gondol itt elsősorban a kézilabdára, nem alakulnak meg a júliusi nevezési időszakig. Lassan őrölnek a törvény malmai, kap választ. Jakab Attila azt mondja, egyeztettek a kézilabda-szövetséggel, s a bajnokság előtt is elfogadják a majdani udvarhelyi férfi kézicsapat nevezését, ami egyébként nem a VSK, hanem a Pro Sport Alapítványon keresztül fog működni.

Berde László azt kifogásolta, hogy vakációra nem készültek el a játszóterek, s ha ilyen ütemben haladnak a továbbiakban is, akkor csak őszre lesznek kész, pedig felújításukat belefoglalták a költségvetésbe.

11.31

Dolgozunk az ügyön, még az idén megújulnak a játszóterek, ígéri Jakab Attila városmenedzser.

11.32

Sinka Arnold szerint nagyon sokan jelezték, hogy a Kossuthban kutyafalka garázdálkodik. "Három hét miért nem volt elegendő, hogy ezt a problémát megoldják?" - kérdezi. Arról volt szó, hogy a vár körüli területeket júniusig felértékeli a hivatal, de ezzel kapcsolatban sem történt semmi. Sinka azt is megkérdezi, miért nem lehetett eddig felfesteni a bicikliutakat a városban, de Ölvedi Zsolt ülésvezető letorkollja, monván, nem iratkozott fel a különfélék hozzászólási listájára...

Jakab Attila városmenedzser szerint 7 kóbor kutyát fényképeztek le a lakók, ebből négyet elkaptak. Ez szerinte "eléggé jó arány." A többi "elhúzódott, mert esős az idő." A bicikliúttal kapcsolatban Jakab is türelmetlen.

Mi, biciklisek, türelmesek vagyunk.

Még...

11.39

Mára ennyi volt, búcsúzunk. A következő ülést Berde Zoltán vezetheti.