Novemberi ülését tartja a székelyudvarhelyi önkormányzat, a felhozatalban 27 napirendi pont szerepel. Döntenek az adókról és illetékekről, de szó lesz a közszállításról, a vízszolgáltatásról és a cekendi szeméttelepről is. Tartsanak velünk!

9.01

Megtelt az Orbán Balázs tanácsterem, hamarosan kezdünk.

9.06

Sinka Arnold az ülésvezető. Gálfi Árpád polgármester beszél a napirendi pontokról, sok fontos és sürgős határozattervezet szerepel terítéken, mondja. A jövő évi adók az idei szinten maradnak, Udvarhely nem emel a hatáskörébe tartozó adónemeken, jelenti be Gálfi a jó hírt. A költségvetés megsínyli ugyan, hogy nem emelnek az adókon, teszi hozzá.

9.09

Az Elan Fruit cég jóvoltából 12 ezer lejt kap a város, a hivatal Mikulása ebből vásárolhat majd a napközis gyerekeknek. Ugyanez a cég minden csomaghoz 1-2 darab narancsot ad, szintén támogatásban. "Fontos, hogy a különböző programokhoz minél több támogatót keressen a város" - mondja Gálfi.

9.11

Ma felszámolják a "közpénzt elherdáló" Udvarhelyi Média Kft-t, ettől függetlenül a Számvevőszék által okozott kárt behajtják, hangzik el. Terítéken szerepel a közszállítás kérdése is: tavaly a hivatal háromszor hirdetett nyilvános licitet, de jelentkező egyszer sem akadt, ezért lesz negyedik kiírás is, hátha... 

9.14

November huszadikától újra van közigazgatási osztálya Székelyudvarhelynek, tudjuk meg.

9.16

"A víz- és szennyvíz kérdését alaposan körbejártuk, ennek függvényében lehet döntés, de névre szóló szavazást kérek ebben a kérdésben" - mondja a polgármester.

9.17

Rátérünk a napirendekre. 1. Határozattervezet az Orbán Balázs Általános Iskola sporttermének megépítéseelnevezésű beruházási terv – az állami költségvetés Helyi Fejlesztések Országos Programjából (PNDL) nem finanszírozott költségkategóriáinak – helyi költségvetésből történő finanszírozásának biztosításáról. A szerződés megkötése előtt pontosítást kértek a minisztériumtól, ezért van szükség a határozatra, amit még ma leadnak Bukarestben. Megszavazzák.

2. Határozattervezet a 78/2017.06.26. támogatási szerződés módosításáról, a Mihail Kogălniceanu u. 4A, 4B szám alatti tömbházak hőszigetelési beruházásának kivitelezése céljából, amely a Tömbházak hőszigetelése POR 2014-2020., 3-as elsőbbségi tengely, 3.1-es beruházási prioritás elnevezésű pályázat támogatásával történik (C/HR/2016/3/3.1/A/1/46/14.11.2016-os kód). A támogatási szerződést már megkötöttték, a technikai terv áttanulmányozása során hiányoltak egy aprócska részletet, ezért szükséges egy új határozattal pontosítani.

9.21

3. Határozattervezet a 2018-as helyi adókról és illetékekről. Próbálták figyelembe venni, hogy nagyon sok ember milyen nehéz helyzetben van, mondja az előterjesztő Czika Edith. A gyerekek 18 évig gyerekek, legalábbis ami a korcsolyapályára való belépést illeti, tudjuk meg. Az RMDSZ-frakció tartózkodik, a többség megszavazza, így tavalyi szinten maradnak az adók.

9.23

4. HatározattervezetSzékelyudvarhely Megyei Jogú Város támogatása címen egy jogi személy adományából származó 12.000,00 lej (tizenkétezer lej) lejes összeg elfogadásáról. Lásd fennebb. Értelemszerűen megszavazzák.

9.24

5. HatározattervezetSzékelyudvarhely Megyei Jogú Város 2017-es költségvetésének kiigazításáról, illetve egyes hitelfolyósításokról. Negyvenezer lejt foglalnak be a költségvetésbe, ez az adókból visszaosztott összegekből folyik be, s ezt a Kós Károly Szakközépiskola tankonyhájára fordítja a város. Az áfából is becsorog némi pénz a város kasszájába, ezeket a tanügyi fizetésekre fordítják. Az RMDSZ ismét tartózkodik, de ez nem oszt, nem szoroz.

9.27

6. Határozattervezet a J19/4/2014-es cégbejegyzési számmal, valamint a 32629786-os adószámmal létrehozott SC. Udvarhelyi Media SRL. (Udvarhelyi Média kft.) végelszámolási és felszámolási eljárása elindításának jóváhagyásáról, a cég törzstőkéje 800.000 lej, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város az egyedüli tulajdonos. A cég az önkormányzat tulajdona, s miután működésképtelenné vált, a felszámolás mellett döntenek. Benedek Árpád Csaba szerint el kellett volna készíteni a tavalyi mérleget, ez nem történt meg, ezért az RMDSZ tartózkodik. Gálfi Árpád megjegyzi, ő legutóbb tanácsosként sem kapta meg a cég pénzügyi adatait. Benedek: "Mi is azt kérjük, amit a polgármester úr kért, de nem kapott meg. Kérjük mutassák be a tavalyi mérleget. Ha az ügyvezető ezt nem teszi meg, akkor le kell váltani." Hajdó szerint csak időhúzásra játszik az RMDSZ-es tanácsos. Benedek szerint az elmúlt másfél év során lett volna idő megoldani ezt a kérdést. Az RMDSZ tartózkodik, a többség igennel voksol, de kétharmadra lett volna szükség, a tervezet nem ment át.

9.35

Az utolsó napirendi pontot hozzák előre: 27. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város víz- és szennyvíz közszolgáltatásai ügyviteli módjának megállapításáról. Gálfi névre szóló szavazást kér, az lesz. Mike tíz perc szünetet kér, hogy "tudjunk felelősségteljesen dönteni." Ötöt kap.

9.51

Még mindig szünet van. A víz- és szennyvíz közszolgáltatásai ügyviteli módjának megállapításáról kellene dönteni, a város egy közösségfejlesztési társuláshoz, úgynevezett ADI-hoz csatlakozna, melynek cége a Harvíz Rt., így, amennyiben a tanácsosok rábólintanak, a továbbiakban a Harvíz szolgáltatna Székelyudvarhelyen. A hivatal közben ma reggel levelet kapott az Aqua Novától, most azt beszélik át. Az Aqua Nova egyébként korábban az általa beruházott összeg, mintegy 5 millió euró megtérítését kérte a várostól, de állítólag nem tudta bizonyítani a teljes összeg létjogosultságát.

9.54

Visszatérnek a tanácsosok, névre szólóan szavaznak. Egyhangúan igennel voksolnak. Orbán Árpád alpolgármester kifejti: "Ne felejtsük el, hogy az Aqua Nova jó szolgáltatást végzett az elmúlt tíz évben. Pályázati úton forrásbevonást tudunk eszközölni, ez nagyon fontos. Ha viszont ez nem sikerül, akkor gondjaink lesznek, hiszen jelentős összeget kell visszafizessünk az Aqua Novának."

9.59

Orbán Árpád sérelmezi, hogy az RMDSZ-frakció tagjai korábban egy erről szóló tanácskozás előtt már elmondták véleményüket a sajtónak. "Ez annál fontosabb kérdés, mintsem politikai tőkét kovácsoljunk belőle" - teszi hozzá. Derzsi László elnézést kér a "diplomáciai malőrért." Hozzáteszi: nagy munka következik, hiszen a részletek kidolgozása még hátravan.

10.01

Rátérnek a következő napirendre: Határozattervezeta Székelyudvarhely Megyei Jogú Városkulturális, ifjúsági és gyerekprogramjainak, valamint a jótékonysági, sport, tudományos, ünnepi és rekreációs programjainak kezdeményezésére, jóváhagyására és lebonyolítására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról. Az eseményeket ezután egyfajta logika mentén szervezik meg Udvarhelyen, bármit is jelentsen ez.

10.04

Következő: Határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Városban 2017. december 1. és 31. között szervezett Társadalmi-kulturális-nevelő program jóváhagyásáról. Ebben az időszakban lesz adventi gyertyagyújtás, fociturné, karácsonyi vásár, szilveszteri tűzijáték, koncert. Erre elkülönítenek egy összeget is, de nem tudjuk meg, mekkorát.

10.08

A következő határozattervezet a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő javai leltáránakösszeállítására létrehozott különbizottság frissítéséről. Nyugdíjba vonult Bodnár jegyző, más kerül helyébe ebbe a bizottságba. A korábbi jegyző humoros beszólásait ma is többen hiányolják...

10.10

Határozattervezeta Bethlen Gábor utca 2-6. sz. alatt található (az 1351/2001-es kormányhatározat 3-as mellékletében, a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő javak jegyzékén a 23. pozíción található) ingatlan esetében elvégzett beruházások köztulajdonba vételéről, leltári értéknövelésének, illetve műszaki paramétereinek jóváhagyásáról (ezt a 60925-ös telekkönyvi számmal rendelkező terület aktualizálása céljából végzett topográfiai mérések eredményezték). A múzeum épületéről van szó, a felújítás értékét leltárba foglalják.

10.12

Határozattervezet a 2018-as jogdíjak megállapításáról, illetve a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező köz- és magánterületek éves minimális engedményezési jogdíjának jóváhagyásáról, kategóriák és besorolási zónák szerint. Elfogadják.

10.18

Határozattervezet a DN13A- DJ134B utak találkozásánál, az oroszhegyi elágazásnál található 5-ös számú szivattyúállomás elektromos energiával történő ellátása elnevezésű beruházás jogalanyának cseréjére vonatkozó 220/2017-es helyi tanácshatározat módosításáról. Formai kiigazításról van szó, mondják.

10.19

Határozattervezetegy, a Székelyudvarhely Megyei Jogú Városterületénjelenleg kiépülő utca (tér) elnevezésének jóváhagyásáról. A Csereháton létrejön a Mária tér, vagy Maria, nem tudjuk, mert az előterjesztés románul hangzik el (Piața Maria).

10.21

Határozattervezeta helyi közszállítási szolgáltatás szerződésének megszűnésére, a szolgáltatások folytonossága biztosításának szükségességére, illetve a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi rendszeres járatú közszállítási szolgáltatások odaítélési dokumentációja tartalmának módosítására vonatkozó 209/2017-es helyi tanácshatározat 4-es mellékletének módosításáról. A Bálint Trans-szal megszűnt a szerződés, a korábbi kiírásokra senki nem jelentkezett, új kiírásra van szükség. Sinka megjegyzi: "Egyre lejjebb hagyjuk a minőséget, a sofőrök nem adnak jegyet az utazóknak, a buszmegállókban a vidéki buszok is megállnak, van egy rakás gond, ezért a város saját maga kellene megszervezze a közszállítását", javasolja Sinka. Egyelőre csak új licit lesz.

10.25

Határozattervezeta Szígyártó Éva-Ildikó, Cserehát 7/12. szám alatti lakos, valamint Kovács Győző, Cserehát 7/8. szám alatti lakos között megejtendő lakáscserére vonatkozóan. Cserélhetnek.

10.26

Határozattervezeta Tábor utca 3A és 3B szám alatt található, nyugdíjasoknak szánt, egy szobából és mellékhelyiségből álló szociális lakások elosztási feltételeiről és elosztási módjának megállapításáról. Évente kell frissíteni az elosztási feltételeket, s már megint lejárt egy év. Repül az idő.

10.27

Határozattervezetaz Országos Lakásügynökség által épített, megüresedett lakások kiosztásáról 35 év alatti fiataloknak és fiatal családoknak. Sándor Melinda foglalhat el egy lakást.

10.28

Határozattervezeta Székelyudvarhely Megyei Jogú Városterületén található szociális lakások és az Országos Lakásügynökség által épített, Székelyudvarhely Megyei Jogú Városigazgatásában lévő(a448/2006-os törvény hatályába tartó) lakások bérlői bérleti díjkötelezettségének felmentéséről. Mentesülnek a bértől azok, akik valamilyen súlyos betegségi, rokkantsági kategóriába tartoznak.

10.29

Határozattervezeta Senectas Alapítvány igazgatási jogának visszavonásáról a Tábor utca 3A szám alatt lévő 4-es és 5-ös lakrészekre vonatkozóan, illetve azoknak a Bányai János Műszaki Szakközépiskola térítésmentes igazgatásába adásáról egy éves időtartamra. Az iskola kért szolgálati lakást, így két lakrészt elvesznek a NYÖP adminisztrálásából, s egy évre a Bányai kapja.

10.30

HatározattervezetSzékelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Rendőrsége 2017-es létszámkereti tervének módosításáról. Versenyvizsgán három új helyi rendőri állást lehet elfoglalni.

10.31

Határozattervezeta Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő erdőalapból kitermelésre kerülő élő faanyag hivatkozási ára számítási módszertanának jóváhagyásáról. Elfogadják ezt is. Nagy most az összhang.

10.33

Határozattervezeta Veress Emőd Ügyvédi Iroda megbízásáról, az RDE Hargita kft. által előzetesen megfogalmazott panaszára küldendő válaszlevél megfogalmazására. A panasz tárgya azoknak a károknak a megtérítése, amelyeket a szolgáltató a Székelyudvarhelyen hatályos szemétszállítási és tárolási díj módosítására/kiigazítására vonatkozó határozatok elfogadásának hiánya végett szenvedett el, a 2017. január-júniusi időszakban megnövekedett működési költségek következtében, valamint az említett ügyvédi iroda megbízásáról annak érdekében, hogy képviselje Székelyudvarhely Megyei Jogú Város önkormányzatát a közigazgatási bíróságon, az okozott károk megtérítésére irányuló kereset benyújtása esetén. Az RDE szerint a város kárt okozott a cégnek, mert nem rótt plusz járulékot a városlakókra, ebben az ügyben perel a város.

10.35

Még egy peres ügy. Határozattervezeta Mihály Blanka Ügyvédi Iroda megbízásáról annak érdekében, hogy képviselje Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármesterét a Hargita Megyei Törvényszék napirendjén levő 2112/96/2017-es ügycsomó alapján a Transgaz Rt. által indított alapfokú eljárásban, amelyben Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármestere alperesként van jelen. Elhangzik: szerint nem normális dolog, hogy korábban a cég adott engedélyt építkezésre, most pedig meggondolta magát.

10.39

Utolsó napirend: Határozattervezeta 213/2017-es helyi tanácshatározat 1-es mellékletének módosításáról, amely Székelyudvarhely Megyei Jogú Város helyi önkormányzati képviselőinek a város közoktatási intézményeinek igazgatótanácsába történő kinevezéséről szól. Egyhangú voks, jöhetnek a különfélék.

10.46

Szemetesek a városszéli árkok, nincs közvilágítás a Szászok tábora és a Csalóka között, a lakók önerőből fejlesztettek eddig is. A közszállítás is - finoman szólva - hagy kívánnivalót maga után, a sofőrök viselkedésével is gond van - hangzanak el a panaszok. Berde Zoltán, Arros Orsolya és Szabó Gyula jelzi, a mai naptól lemondanak az Urbana Rt. közgyűlésében betöltött tisztségükről.

10.51

Megtudjuk még, hogy Gálfi Árpád Törökbálinton járt, a testvértelepülés egy térinformatikai rendszert, applikációt ajánlott fel ingyen Udvarhelynek, ezt mutatták be a városvezetőnek.

10.54

Budapest főpolgármesterének írt levelet Gálfi, hogy nem-e adna Udvarhelynek lecserélésre szánt díszkivilágítást. Dehogynem, jött a válasz. A városvezető sorolja is: 3 nagy csillagot, 27 darab nagy csillagdíszt, 300 darab füzért, 300 darab jégcsap függönyt kap a város, "csak még nincs lepapírozva."

10.57

"Éjszakánként is megfordultam magam a jégpályánál, meg is lepődtek ezen sokan. Ha így marad az időjárás, holnap tíz órától megnyitásra kerülne a jégpálya működése" - mondja Gálfi Árpád. Legyen ez az örömhír a végszó, pihenjenek, korcsolyázzanak sokat a hosszú hétvégén!