Szerződést bont a város az Aqua Novával: nem világos, ki lesz az új szolgáltató, ráadásul a réginek 5 millió eurót kell fizetni. Ez az egyik - várható - vitatémája a mai tanácsülésnek. Élőben jelentjük.

Információink szerint a szemétszállítási díj harminc százalékkal való növelése végül nem kerül napirendre: Gálfi Árpád polgármester - az RDE kérésére előterjesztett - határozattervezetét a tanácsosok a szakbizottságban lesöpörték az asztalról. Pocsék a szemétszállítás, szemetes a lerakók környéke, ide hordják más megyék szemetét, csurgalékvíz mérgezi patakok, kutak vizét, s ezek után drágítana a szemétszállításon - nem is kicsit - az RDE. Mint a viccben: más ablaka alá sz@rnak, s még bekopognak vécépapírért...

9.00

Kint harangoznak, a majdani Orbán Balázs tanácsteremben megjelentek a tanácsosok. Mindjárt kezdünk.

9.06

Ülésvezetőt terjesztenek. Hajdó Csabára esik a választás. "Megtisztelő" - pontozza röviden a döntést Hajdó.

9.08

23 napirendi pontot vitatnak meg a városatyák, de előbb Gálfi Árpád szól a testülethez. Mint tudjuk, Jakab Attila tanácsos szó szerint vette a Koalíció választási szlogenjét és jobbra váltott, városmenedzserré avanzsált. Helyét Ketesdi Imre veszi át a tesetületben. Értelemszerűen ő is a Koalíció listáján nyert mandátumot.

9.10

Több területet vesznek köztulajdonba ma is, hiszen csak így lehet törvényes keretek között beruházásokat eszközölni, hangsúlyozza Gálfi.

9.14

Az úgynevezett mandátumigazoló bizottságba választanak tagot, Hajdóra esik a választás. "Úgy látszik, ez az én napom" - kacag Hajdó, pedig nincs is péntek... Öt perc szünetet rendelnek el, a bizottság visszavonul jegyzőkönyvbe rögzíteni az eseményeket. Ez jól kezdődik, dohognak az újságírók...

9.19

Még mindig szünet van, közben megjelentek az Aqua Nova vezetői is, Bálint Major Áron és Ülkei Erika.

9.22

Ketesdi rendben van, legalábbis papírilag, igazolják a mandátumát. Bodnár László jegyző felolvassa - románul - az eskü szövegét, a tanácsosok felállnak, Ketesdi "esküszöm, jur!" felkiáltása azt jelenti, hogy ettől a perctől kezdve ő is tanácsos. Le is ül rögtön Jakab helyére.

9.25

Jakab Attilát a különböző szakbizottságokban is helyettesíteni kell, Ketesdi ezt is bevállalja.

9.27

Egy jogi személy adományából a városi kórház 19 ezer lejt kap, belefoglalják a költségvetésbe is.

9.28

5. előterjesztés: Határozattervezet a Helyi Tanács 64/2014-es és 94/2017-es számú határozatainak módosításáról és kiegészítéséről. A határozatok azon feltételeket tartalmazzák, amelyekkel hozzáférési jog biztosítható Székelyudvarhely Megyei Jogú Város magán- és közterületeihez, elektronikus kommunikációs infrastruktúra telepítése céljából. Egyhangú voks.

9.31

Jóváhagyják az inkubátorház működési szabályzatát, belefoglalják a Communitas Alapítványtól pályázaton elnyert összegeket a költségvetésbe.

9.33

Máris a tizedik napirendnél tartunk, egyelőre az operativitásra nincs panasz. Határozattervezet több, az 1351/2001-es kormányhatározat 3-as számú mellékletében található, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város köztulajdonában lévő javak leltárában szereplő utca műszaki paramétereinek jóváhagyásáról. Átmegy, bár Mike Levente szerint "nem tökéletlen, de tökéletes közeli" az előterjesztés. Megszavazzák.

9.35

Több területet foglalnak bele a közvagyonba, erről szól a következő öt napirendi pont. Se kérdés, se hozzászólás, mint kés a vajon, úgy mennek át a tervezetek a testületen.

9.37

16. napirend: Határozattervezet a Termés utca 2. szám alatt található Fajtanemesítési és Szaporodásbiológiai Hivatal  épületének a város köztulajdonában lévő javak leltárából történő törléséről, illetve a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város magántulajdonában lévő javak leltárába történő felvételéről szóló 75/2017-es határozat visszavonásáról. A Prefektúra kérésére történik mindez, "kákán a csomó", ahogy Hajdó fogalmaz, de a prefektus nagy úr, vissza kell szívni a határozatot.

9.39

S akkor most jön a neheze: határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város víz- és szennyvízellátási közszolgálata jogi helyzetének szabályozásáról. Egy tavaly megjelent törvény értelmében fel kell bontani a szerződést a víziközmű szolgáltatóval, jelen esetben az Aqua Novával, csakhogy ebben az esetben több mint 5 millió eurót kell fizetni a szolgáltatónak. A bonyodalmat az okozza, hogy a szerződést egy 2016-os novemberi törvény értelmében kötelező felbontani. A közműszolgáltatásokat szabályozó 225/2016-os törvény ugyanis kimondja, az önkormányzatoknak direkt szerződést kell kötniük a vízszolgáltatóval, szigorúan tilos kiszerződni a szolgáltatást egy közvetítő cégen keresztül, jelen esetben az Urbana Rt.-n keresztül.

9.43

Gálfi Árpád azt mondja, nincs mit csinálni, a törvény kötelez. Szakemberekkel konzultált, 4 oldalas tájékoztatót küldött a tanácsosoknak a hogyan továbbról. "Ennél többet nem szeretnék hozzáfűzni" - teszi hozzá Gálfi. Ja, s azt is mondja, hogy ez a város érdeke. "Tisztán s világosan megfogalmazódtak a lépések" - by Gálfi.

9.46

Benedek Árpád Csaba szól hozzá a témához. Szerinte már rég elő kellett volna terjeszteni ezt a kérdést, nem 24 órával a tanácsülés előtt kellett volna kézhez kapjanak egy anyagot erről a fontos témáról. Az RMDSZ-frakció - szigorúan konstruktív ellenzékként -  javaslatokat fogalmazott meg, hogy ne maradjon ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás nélkül Udvarhely. Derzsi László ecseteli a módosító javaslat-csomagukat: a szerződésbontással kapcsolatban pontosítani akarnak, mit is jelent, hogy elindítják a szerződésbontás folyamatát. "A város köteles kifizetni a szolgáltató beruházásainak meg nem térült értékét, ez kb. 5,5 millió euró. Fogjuk tudni igazolni, hogy jogos-e ez az összeg? Független szakértők igazolják, hogy tényleg valós-e ez az összeg!" - kéri Derzsi.

9.53

Határidőket szeretne az RMDSZ-frakció. A jövőbeni szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárásra lesz szükség, erre természetesen az Aqua Nova is jelentkezhet. Azt javasolják, hogy a tenderfüzetet küldjék el igazolásra az illetékes hatóságnak. "Egy másik opció egy regionális szolgáltató létrehozása az Udvarhely közeli településekkel együtt, aminek az az előnye, hogy vissza nem térítendő EU-s támogatásokat lehet lehívni a fejlesztések érdekében. Más esetben legalább tíz évig nem lehet majd erre a célra pályázni" - hangsúlyozza Derzsi. A tanácsos egy bizottság létrehozását javasolja, amely megvizsgálná egy majdani regionális szolgáltató létrehozásának jogosságát. "Húsz-huszonöt évre hozunk döntést, döntsünk körültekintően, nézzünk meg minden opciót!" - kéri Derzsi.

9.59

Bíró Jolán nem a saját, a más lovát dicséri, konstruktív ellenzéknek nevezi az RMDSZ-frakciót. Nem sok példa volt eddig ilyesmire :)

10.02

"A városlakókat az érdekli, hogy legyen megfelelő szolgáltatás, ennek viszont folyamatosan javulnia kell, ehhez viszont folyamatosan fejleszteni kell, ehhez pedig pénz kell. Mindenféle opciót kell ismernünk a helyes döntés érdekében" - veszi vissza a szót Derzsi.

10.03

Orbán Árpád alpolgármester szerint a debreceni önkormányzat tulajdonában lévő Aqua Nova eddig nagyszerű munkát végzett a városban, s nem kell kizárni annak a lehetőségét sem, hogy majdregionális szolgáltatóként működjön tovább. Arros Orsolya is azzal érvel, hogy felelősen kell dönteni, ugyanis "a törvény nem ismerete nem mentesít minket a felelősség alól."

10.06

2006-ban nem a tanács döntött az Aqua Novával való szerződéskötésről, hanem a polgármester egy személyben, eleveníti fel a múltat Ványolós István tanácsos.

10.07

Ülkei Erika, az Aqua Nova marketingigazgatója beszél. "Valóban az akkori polgármester rendeletei alapján jöttek létre a szerződések", mondja. A cég nevében megígéri, hogy biztosítják a szolgáltatás folytonosságát mindaddig, amíg törvényes megoldás születik. Ajánlatot is nyújtanak be, ha lesz közbeszerzési eljárás az új szolgáltatóra, regionális szolgáltatóként viszont a jelenlegi törvények miatt nem működhetnek, ugyanis azok az önkormányzatok is részvényesei kell leyenek a cégnek, ahol a szolgáltató kifejti tevékenységét.

10.22

Bálint Major Áron, az Aqua Nova igazgatója sürgeti a helyzet megoldását, ellenkező esetben elveszíthetik a licenszüket. Orbán Balázs is egyetért ezzel, srügeti a határidők betartását. Az RMDSZ-frakció elképzelései nem mondanak ellent az ők véleményüknek, mondja. A szövetség valamelyik tagja is legyen benne a leltározó bizottságban, kéri. Benedek, a frakcióvezető, egyetért ezzel, Derzsi Lászlót javasolja.

10.27

Gálfi is annak örülne, ha együtt tudnának dolgozni. A város érdekében, of korsz.

10.29

Újabb szünet...

10.34

Közben kaptunk Jakab Attila városmenedzsertől egy papírost, amin - egyebek mellett - ezt írja: "PROROGÁLNI kell a beruházás átadását a szerződés lejártáig es nem fizeti be a tender füzet szerinti követeléseit..." Megtudjuk tőle, a prorogálni azt jelenti, hogy elnapolni. Ma is tanultunk valamit... A többit meg sem próbáltuk értelmezni.

10.37

Még mindig szünet van. Mire leírom, le is járt. Folytatjuk. Arros kéri, hogy a polgármester nevezzen ki egy három tagú, szakértőkből álló bizottságot, ebben benne lenne Derzsi is. A leltári bizottságban nem szeretnének részt venni, ebben a városháza alkalmazottai kell jelen legyenek, ugyanis egy adminisztratív munkáról van szó.

10.41

Gálfi nem érti. "A sérelmek nem visznek előre", hangoztatja. A bizottságban márpedig mindenkinek részt kell venni, mondja. A város érdekében, csakis... Arros reagálna, de nem kap szót, csak ügyrendben. Gálfi szavaira válaszolna, de Hajdó ülésvezető a szavába vág. Szégyelli is magát érte, vallja be töredelmesen.

10.44

Benedek szerint a tanács működési szabályzata értelmében az ülésvezető bárkinek szót kellene adjon az érintettség jogán. "Megértem, ha feljelent ezért", mosolyog Hajdó.

10.46

Bodnár jegyző: "Ha egyetértenek a javaslatokkal, akkor beírom, hogy DA, ha nem, akkor azt, hogy NU." 

10.47

Létrehozzák a bizottságokat, az Aqua Novások reménykedve távoznak, jöhet a munka érdemi része. Remélhetőleg még idén tisztázódik a kérdés.

10.50

Az RDE Harghita Kft. szemétszállítási vállalat a szemétszállítási díj - harminc százalékos - emelését kérte a testülettől, ezt Gálfi Árpád elő is terjesztette. Orbán Balázs tárgytalannak nevezi a témát, majd visszatérnek rá, mondja.

10.53

Benedek azt kéri, hogy időben kapják majd kézhez az ezzel kapcsolatos terveket, információkat. "A város szeretne minél kevesebb hulladékot tárolni, lehetőleg minél szűkebb régióból. Ők más üzleti modellt követnek", mondja Hajdó. A városvezetés nemrégiben tárgyalt az RDE vezetőségével, akik állítólag nyitottnak mutatkoztak arra, hogy "egyszer magjavulok én..." Az elmúlt hetek, napok eseményei fényében izgatottan várjuk a fejleményeket, lássuk, elzárják-e a kólacsapot...

10.57

Határozattervezet az Országos Lakásügynökség által épített, megüresedett lakások elosztásáról 35 év alatti fiataloknak és fiatal családoknak. Elfogadják.

11.00

Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármesteri szakapparátusa státusjegyzékének jóváhagyásáról. A módosítás az oktatási, kulturális és egészségügyi felügyelőszolgálat tevékenységére vonatkozik. Megszavazzák, öt iskolaorvos és négy asszisztens alkalmazására nyílt így lehetőség. Egy fogorvos is jól jönne a város iskoláinak, hangzik el.

11.01

A színházban eddig működött varrónői állást átminősítik kezdő színészi állássá.

11.03

Pénzt kapnak az egyházak, lehetőség nyílik a belvárosi református templom javítására is.

11.04

Különfélék. Mike Levente elmondja, egy országos programon keresztül mintegy 2500 ingatlan ingyenes telekkönyvezésére nyílik lehetőség. 

11.05

Benedek Árpád Csaba civilszervezetek értetlenségét tolmácsolja: nyertek pénzt a polgármesteri hivatal pályázatain, de még nem csengették le nekik a támogatást, s emiatt többen nehéz helyzetbe kerültek. Az ezzel foglalkozó személy felmondott a hivatalban, de hamarosan pótolják, s megoldódik a kérdés, a rendezvények nincsenek veszélyben, ígéri Gálfi.

11.09

Bréking nyúz! Bíró Barna Botond olvassa a Mihíren a közvetítést, s azonnal reagált is a vizes ügyre. Közleményét szó szerint közöljük alább: 

Önkormányzati tulajdonban lévő vízszolgáltató jelenti a megoldást

"A székelyudvarhelyi vízszolgáltatás körüli krízishelyzet magában hordoz egy lehetőséget is, ami okosan cselekedve a város és a vidék lakóinak előnyére  fordítható.  A pillanatnyi helyzet lehetőséget teremt arra, hogy egy önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltató végezze Székelyudvarhelyen és Udvarhelyszék településein a szakszerű ivóvízszolgáltatást. Ezzel kapcsolatosan több egyeztetés is lezajlott, a legutóbbi két alkalommal éppen a székelyudvarhelyi városházán, ahol a városnak és a környező települések vezetőinek egyértelmű álláspontja egy térségi vízszolgáltató létrehozása volt. Hargita Megye Tanácsával többszörösen megvitattuk ezt a problémát, és mandátumom van arra, hogy biztosítsam a székelyudvarhelyieket és udvarhelyszékieket a megyei tanács támogatásáról, mely felelősséget vállal a probléma megolásáért  – ugyanerről biztosítottam a tegnapi, június 28-i találkozásunk során az udvarhelyi városvezetést is.

Az udvarhelyszéki térségi szolgaltató megalakításába hasonló módon lépne be a megyei tanács, mint a Harvíz szolgáltató letrehozásába és működtetésébe. A megyei tanács ezt a megoldást tartja a legéletképesebbnek mind az önkormányzat, mind pedig a lakosság számára."

Eddig a közlemény. 

11.14

Sinka Arnoldot egy városlakó kereste meg, járhatatlan járdákra panaszkodva. Kérésüket több mint egy hónapja iktatták, még nem kaptak választ a hivataltól. A Néptáncműhely esetleges átnevezésével még mindig nincs előrelépés, holott úgy volt, hogy a testület méltó emléket állít Kacsó András egykori néptáncoktatónak. Gálfi Árpád nem kíván reagálni a felvetésre, az ülést bezárják, a következőt Ölvedi Zsolt vezeti.

11.19

Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak!