Lk 2, 10

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz.”

Kisgyerekként mindig nagyon vártuk az angyalt: számoltuk az érkezéséig hátralevő  napokat, majd az ünnep előestéjén türelmetlenül lestük, mikor fogja belopni házunkba a karácsonyfát és a hozzá társuló ajándékokat.

Őszinte gyermeki lelkünk mindent oly tökéletesnek látott az ünnep alkalmával miközben az angyal évről-évre megteremtette az ünnep örömét számunkra.

Később, felnőttként már másképpen kezdtük el az ünnepre történő felkészülésünket: igyekeztünk mi magunk megteremteni a boldog karácsonyt szeretteink számára. „Angyalkodásunk” közepette pedig néha elfelejtettük az ünnep igazi lényegét: a Jézus születése feletti örömérzést.

Az angyal idén is megérkezik és elmondja az üzenetét: „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz.

„Ne féljetek” – az örömteli ünnep előfeltétele mindenféle félelmünk legyőzése. Állandó félelmeink legyőzéséhez kérnünk kell Isten segítségét és nekünk is igyekeznünk kell legyőzni azokat.

2017 karácsonyán várjuk újból az angyalt, halljuk meg szózatát és félelem nélkül örvendezzünk mindannyian – az egész nép – az üdvözítő születésének.

Találjuk meg mindannyian a jelet – a jászolban fekvő bepólyált kisgyereket – és szeretteink, felebarátaink körében együtt örvendjünk az Ő születésének.

Isten adjon mindannyiunk számára örömteli, boldog ünneplést!

Andrási Benedek

Brassó-Óvárosi unitárius lelkész