Tisztelt Gálfi Árpád polgármester úr!

Négy hónap telt el a mihír kezdeményezése óta, miszerint viselje Kacsó András egykori néptáncoktató nevét az Udvarhely Néptáncműhely – hivatalos választ azóta sem kaptunk, hacsak nem tekintjük annak az Ön által vezetett Polgármesteri Hivatal által kibocsátott – valótlanságokat tartalmazó – közleményt, amit azóta se tudni, hogy ki írt, s főleg: kinek a megbízásából.

Az ügyet felkaroló Sinka Arnold tanácsos kezdeményezésére volt egy szakbizottsági ülés, melyen Kacsó András egykori tanítványai, pályatársai érveltek a névadás mellett, illetve Orendi István, a Néptáncműhely vezetője a névadás ellen. Az egyébként jó hangulatú beszélgetésen senki nem szavazott semmiről, nem volt semmilyen döntés – ezzel szemben az Ön által vezetett Polgármesteri Hivatal sajtóirodája olyan közleményt küldött szét, mely szerint a szakbizottság arról döntött, hogy „nem tartja indokoltnak az intézmény nevének megváltoztatását.”

Ezt súlyos csúsztatásként értékelték azok az idős személyek is, akik a Néptáncműhely elnevezésével szeretnének tisztelegni Kacsó András nagysága előtt, s akik – nem mellékesen – a sajtóiroda munkatársaival ellentétben jelen voltak a szakbizottsági ülésen.

Polgámester úr! Egy évvel ezelőtt azért szavazott Önre a 34 ezres lélekszámú Székelyudvarhely polgára közül 5 és félezer személy, mert jobb kommunikációt, nyitottságot ígért. Ez ráadásul olyan ígéret volt, ellentétben azzal, hogy négy év alatt Székelyudvarhely összes tömbházát hőszigetelik, vagy hogy fél éven belül elkészítik a PUG néven ismert általános városrendezést tervet, ami könnyebben teljesíthető, s közismerten egyenes jelleméből adódóan biztosra vettünk, hogy be is tart...

A Néptáncműhely Kacsó Andrásról való elnevezése egy alulról jövő, civil kezdeményezés. Lehet vele egyetérteni, vagy egyet nem érteni, egyvalamit viszont nem lehetne, nem szabadna megtenni Kacsó Andrással, aki nem csak a néptánc, a népi értékek szeretetét tanította meg táncosainak, hanem az egymás iránti szeretetet és tiszteletet is átadta: méltatlanul elfeledni.

Polgármester úr! Tudja, hogy Kacsó András nem akármilyen időkben ápolta a népi kultúrát, hagyományainkat? Tudja, hogy a népi táncmozgalom mozgatórugója volt? Tudja, hogy a Szejke Fesztivál, melyen idén Ön is beszédet mondott, Kacsó András kezdeményezésének tudható be? Tudja, hogy Kolozsváron az 1884-ben alapított Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) évről-évre kiosztja az erdélyi Oscarnak is nevezett EMKE-díjakat, köztük a Kacsó András-díjat, melyet hagyományőrzők, gyűjtők, kutatók, népdalénekesek, zenészek, táncoktatók koreográfusok, gyerekcsoportokkal, gyerekekkel foglalkozó szakember-pedagógusok kaphatnak?

Kacsó András pályatársai azt kérték tőlem, harcoljak azért, hogy a városvezetés vegye figyelembe a „régi udvarhelyiek” óhaját, és nevezzék el Kacsó Andrásról a Néptáncműhelyt. A városi önkormányzat legutóbbi, júniusi végi ülésén Sinka Arnold tanácsos ismételten megkérdezte Öntől, történt-e előrelépés az ügyben, ám választ nem kapott, és nem kaptunk mi sem választ Öntől az elmúlt négy hónap során. Ez lenne a megígért jobb kommunikáció?

A „régi udvarhelyiek”, azt is kérték, hogy ne csináljanak pártügyet ebből a kérdésből is. Sajnos, úgy tűnik, ennek a kérésnek sem sikerült eleget tenniük, hiszen egy Koalíció színeiben mandátumot nyert önkormányzati képviselő azt mondta nekem, nem a megfelelő személyt, nevezetesen Sinka Arnold RMDSZ-es képviselőt kértem fel, hogy terjessze elő a Néptáncműhely elnevezéséről szóló határozatot, s ha valakit a Koalícióból kérek fel, akkor már túl lennénk a névadáson is...

Polgármester úr! Tisztelettel felkérem, méltassa válaszra kezdeményezésünket! Ne bújjon Ön is különböző bizottságok, kétes valóságtartalmú közlemények mögé, álljon ki, és tisztán, világosan, egyenesen mondja el véleményét a kérdésről, melyet egyébként május 21-én levélben is megfogalmaztam Önnek, bár meglehet, levelem el sem jutott a címzetthez...

Kacsó András emberi nagysága miatt is megérdemelné, hogy ápoljuk emlékét. Az Ön emberi nagyságát bizonyítaná, ha Székelyudvarhelyhez méltó polgármesterként kezelné a kérdést, s személyesen is válaszra méltatná azokat a még köztünk lévő idős generáció tagjait, akik a legnehezebb időkben is ápolták kultúránkat, hagyományainkat.

Válaszában, pozitív hozzáállásában bízva, további jó munkát, erőt, egészséget kívánva, kiváló tisztelettel:

Jakab Árpád