Cirka 58 millió lej felhasználásáról döntöttek mai ülésükön a székelyudvarhelyi önkormányzat képviselői. Olvassanak bele élő, szöveges közvetítésünkbe!

8.51

A költségvetés lesz a legfontosabb napirendi pontja a mai tanácsülésnek. Hozzávetőlegesen 58 millió lej felhasználásáról döntenek a képviselők, ez tavalyhoz képest 8 millió lejes hiányt jelent. A csökkenés a személyi jövedelemadó mérséklését előíró kormányhatározatnak köszönhető.

8.55

Gálfi Árpád polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján egyébként azt mondta, az adócsökkentést nem kifogásolja, ám szerinte az nincs rendjén, hogy az Udvarhelyről befolyó pénzeknek csupán 43 százalékát költhetik el helyben. Tény: idén kevesebb jut beruházásokra, útkarbantartásra.

8.57

A teljes költségvetés egyébként 188 millió lej, de ebből csak 58 millió lej elköltéséről dönthet az önkormányzat, a többit célirányosan kapják különböző intézmények.

9.04

Megkezdődött a tanácsülés. Gálfi Árpád elmondja, két hónapot dolgoztak a költségvetés tervezetén. Ismételten sajnálatát fejezi ki, hogy idén kevesebb pénzből kell gazdálkodni. "A város idei költségvetése meglehetősen szűk keretek között mozog" - jelenti ki a városvezető.

9.06

Bukaresttől Budapesten át Brüsszelig fogják "felkutatni" a pénzeket - ígéri.

9.07

Tavalyról nem mellékesen megmaradt 10,6 millió lej, értelemszerűen ezt is felhaználhatják idén. Idén is folytatódik a Megújulnak játszótereink program, több játszótér is megújul. A büdzsé legszembetűnőbb sarokszáma talán a sportra és szabadidős programok megszervezésére szánt 5,6 millió lej.

9.11

 Rátérnek a napirendekre. Az első: Határozattervezet a Tomcsa Sándor utcai játszótér kialakítása beruházási objektum műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan. A beruházás összértéke 224 ezer lej. Elfogadják.

9.16

2. Határozattervezet az Ifjúság-, és Gyepes bejárat között található játszótér kialakítása beruházási objektum műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan. Minden kéz a magasba lendül, kivéve a két hiányzó Csabáét, Benedekét és Hajdóét. 168 ezer lejből újulhat meg ez a játszótér.

9.17

3. Határozattervezet az Ugron Gábor utca korszerűsítése beruházási objektum megvalósíthatósági tanulmányának, illetve műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan. Közösségi igény lenne az utca korszerűsítése, hangzik el. 5,6 millió lejbe kerülnének a munkálatok. Az viszont csak egy következő lépés lenne, hogy a lakók köztulajdonba bocsássák a területeket, Mike Levente ezért aggódik, hogy "lesz egy tervünk, amit nem tudunk kivitelezni." Gálfi szerint a lakókkal konszenzusra jutottak, mindkét oldalon bővítik majd az utcát. Arros Orsolya azt kifogásolja, későn jelezték, hogy "kis módosítást" eszközöltek ebben a beruházásban, csakhogy ez a kis módosítás 400 ezer lejt jelent. Mike szerint előbb a kisajátítás kellett volna megtörténjen, s majd csak utána a tervezés. "Tervezzünk arra, ami a miénk! Nem tartom követhetőnek ezt a javaslatot!" A kisajátítás nem előzheti meg a tanulmányt, jön a válasz. Végül megszavazzák a határozattervezetet.

9.25

4. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város támogatása címén, egy jogi személy adományából származó és a Székelyudvarhelyi Városi Kórház javára szánt 5.000,00 (ötezer lej) lejes összeg elfogadásának jóváhagyását illetően. Egyhangú voks.

9.26

5. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város támogatása címén, egy jogi személy adományából származó és a Székelyudvarhelyi Marin Preda Elméleti Líceum javára szánt 2.700,00 (kétezer hétszáz lej) lejes összeg elfogadásának jóváhagyását illetően. "A Roseal, Borbáth István támogatja", fűzi hozzá Orbán Árpád. Megszavazzák.

9.27

Megszavazzák, hogy 12 millió lejből újítják fel a Bányai János iskola épületeit.

9.29

Rátérnek a büdzsére, Jakab Attila városmenedzser vázolja a sarokszámokat. A közbiztonságra 1,8, az egészségügyi ellátás fenntartására 2,4, kultúrára 5,1, turizmusra, ifjúsági programokra és az egyházaknak pedig 2,8 millió lejt utalnának. Mint már írtuk, sportra és szabadidős programokra 5,6 millió lejt szánnak.

9.35

A hivatal meghúzta a nadrágszíjat, mondja Jakab, de az alkalmazottak fizetését év végéig biztosítják. A zöldövezetek karbantartására 3,9, útkarbantartásra 4,5 millió lejt költenének, hogy további számokat ismertessünk.

9.37

Idén egyébként prioritást élvez az Orbán Balázs sportterem építése, a szejkei szenny- és ivóvízhálózat kiépítése, 400 ezer lejt fordítanak egy dokumentáció elkészítésére, amivel remélhetőleg 5 millió lejt sikerül majd pályázni a vár felújítására.

9.41

Idén rendeznék a Kipi-Kopi Napközi udvarát, és végre befedik a korcsolyapályát, valamint kiterjesztik a villanyhálózatot a Szászok táborában.

9.42

Sinak Arnold javasolja, hogy az útjavításokra szánt összegből 250 ezer lejt fordítsanak a vár körüli területek kisajátítására. Orbán Árpád szerint EU-s pályázatból szeretnének sétálóutcát kialakítani a Tó utcában, illetve felújítanák az egyik bástyát, amely kiállításoknak és nyári színpadi előadásoknak is helyt adna. Orbán szerint van esély a pályázat megnyerésére. Sinka szerint a pályázatból nem lehet házakat vásárolni, s most kell megvenni a megüresedett ingatlanokat, amíg meg nem vásárolja valaki. Sinka több pénzt adna a Haáz Rezső Múzeumnak, hiszen az új ingatlanban megnőttek a költségeik. Derzsi László visszatér a vár helyzetére, szerinte akkor kell ingatlant vásárolni, amikor van eladó ingatlan. "Huszonéve beszélünk arról, hogy a város fel kellene vásárolja a vár körüli ingatlanokat. Ezt most kell meglépni, amíg még van mit megvenni!" - jelenti ki.

9.48

"Hiába vásárolunk fel házakat, hogy aztán majd azok is a várral együtt omladozzanak. Fontosabb, hogy jövőbe mutató dokumentumokat készítsünk" - véli Jakab Attila. Az útjavításokra szánt pénzösszeg fele amúgy is le van már szerzdőve, teszi hozzá.

9.52

Sinka szerint Gálfi tavaly megígérte, hogy idén prioritás lesz a vár körüli ingatlanok felvásárlása. "Nem akkora tétel ez a 250 ezer lej, hogy ezen múljanak fontos dolgok"", fakad ki Sinka. Gálfi: "Szeretnénk ezt a kérdést támogatni, de a költségvetésünk ennyit enged megvalósítani." Arros Orsolya szerint az ingatlanvásárlás egyidejűleg kellene történjen a vár felújításával, ráadásul ma más egy vár melletti ingatlan ára, mint amikor már elkezdődnek a munkálatok a várban. Nincs konszenzus, öt perc szünet.

10.05

A Koalíció azt javasolja, különítsenek el tízezer lejt az ingatlanok felértékelésére, s majd utána következhet az esetleges megvásárlás. Derzsi szerint ez egy jó kompromisszumos megoldás, csak júniusig legyen meg a felértékelés. A múzeum költségvetése helyrebillen majd, amikor belefoglalják később a büdzsébe a Székelység története című könyvekből származó 400 ezer lejes bevétel, tér vissza a múzeum helyzetére Jakab Attila. Sinka szerint ez még mindig kevés egy ekkora intézmény működésére, de Jakab szerint addig kell nyújtózkodni, amíg a takaró ér. "Ezzel a hozzáállással van baj", jegyzi meg keserűen Sinka.

10.10

Tételenként szavazzák meg Székelyudvarhely idei költségvetését. Valaki megjegyzi: még jó, hogy a magyar kormány nemrégiben 7 millió euróval támogatta a várost. Ismert: ebből a pénzből újul meg a pincétől a padlásig a Tamási Áron Gimnázium is.

10.14

Barabás Ákos fotós kolléga tegnap készítette ezt a fotót. Tetszik, ezért másoljuk be ide:

Fotó: Barabás Ákos/Székelyhon

10.15

Fel-felemelkednek a kezek, nagy egyetértésben szavaznak a büdzséről, Székelyudvarhely idei költségvetését percre pontosan tíz óra 17 perckor fogadták el.

10.18

8. Határozattervezet Székelyudvarhely Megyei Jogú Város közjavai leltára módosításainak és kiegészítéseinek jóváhagyásáról. A bicikliutas pályázathoz van szükség erre a lépésre, hangzik el. Megszavazzák, akárcsak ezt: 9. Határozattervezet a Moldován-Horváth István Ügyvédi Iroda jogi tanácsadói, illetve jogi segítségnyújtási és képviseleti megbízásáról, az Aqua Nova Hargita kft.-vel szemben – az URBANA Rt.-vel kötött 7410/1998-as számú koncessziós szerződés, valamint a városnak nyújtott víz- és szennyvíz közszolgáltatás érdekében megkötött, 3320/2006-os számú szerződés megszüntetésére vonatkozó – 3/2018. számú helyi tanácshatározat elfogadásának következtében felmerült jogvitákban (beleértve a jogvitákat megelőző előzetes eljárásokat).

10.28

A testület felhatalmazza Gálfi Árpád polgármestert, hogy képviselje a várost a Harvíz közgyűlésében.

 10.29

Különfélék. Berde Zoltán lakossági kérést továbbít: a rendőrség előtt a másodperceket visszaszámláló jelzőlámpákat kellene felszerelni. A Cipészek, szabók, Építők utcákban, illetve a Tábor negyedben a tömbházak mögött sötét van, a lakók hálózatbővítést várnak.

10.31

A Kossuth Lajos utca 18 szám alatti ingatlanról a tetőzet gyakorlatilag lecsúszott, esőzésekkor folyik a víz a járdára, omlik a vakolat. Sinka Arnold fel van háborodva, amiért a hivatal diplomákat osztogat az ingatlanokat felújító lakóknak, s közben a saját ingatlanjára nem képes egy csatornát szerelni. Sinka szerint a városmenedzsernek is szóvá tette a kérdést, a polgármester nem válaszolt sem telefonhívásaira, sem pedig az emailjére. "Köszönöm szépen", jegyzi meg epésen Sinka.

10.34

Mike Levente azt teszi szóvá, hogy magánszemélyek birtokában lévő nagy autók, haszongépjárművek tulajdonosai sem tudnak parkolni éjjel a lakónegyedekben az erre vonatkozó tanácsi határozat miatt, amley viszont a céges "dubákra" vonatkozik. "Nekik is biztosítani kellene a parolóhelyeket. Az egyik lakót megbüntették, most perel. Még jóindulat sincs a helyi rendőrség részéről", jelenti ki Mike.

10.36

Gálfi ígéri, megvizsgálják a jelzőlámpa ügyét, sajnos a többivel is baj van, várják a szakembereket ezek megjavítására. A közvilágítást megnézik, hogyan tudnák megoldani, hiszen vannak megmaradt lámpatestek.

10.37

Nem azért nem vette fel Sinkának a telefont, mondja Gálfi, mert nem akarta, hanem "biztos nem tudtam válaszolni, az emailt pedig továbbítottam a műszaki igazgatónak." Utóbbi elmondja: A szomszédos ingatlan is ludas a beázásban, de a jóindulat megvan, igyekeznek megoldani a problémát. A parkolás kérdését megvizsgálják.

10.43

A "rendes" tanácsülést február 28-án tartják, azt is Orbán Árpád elnökli majd.

Mai közvetítésünk véget ért, köszönjük a megtisztelő figyelmet!