Az év első hónapjának utolsó napján tartja idei első ülését Székelyudvarhely önkormányzata. A tanácsosok 15 napirendi pontot tárgyalnak. Olvassanak bele élő, szöveges közvetítésünkbe!

8.45

Jó reggelt, köszöntjük olvasóinkat! A tanácsterem egyelőre kihalt, sehol senki, de hamarosan változik a helyzet, kezdődik az év első székelyudvarhelyi tanácsülése. A tervek szerint ma a következő tanévre érvényes iskolahálózatot, és az ifjúsági lakásokat kiosztó bizottság összetételét is megszavazzák.

8.49

Amennyiben a városatyák is úgy akarják, a Hargita Víz Egyesületben Gálfi Árpád polgármester képviselheti a várost. Nem mellékesen a Harvíz idéntől drágítani kívánja a víz és szennyvíz árát – azt is csendben tesszük hozzá, hogy az új szolgáltató nekifutásból drágábban szolgáltat Udvarhelyen, mint elődje. Az elképzelés szerint az ivóvíz ára 3 lej 81 banira, a szennyvízé pedig 3 lej 36 banira drágul.

8.52

Szintén pénzügyi döntés: az új bérrácshoz igazítják a közalkalmazottak, köztisztviselők fizetését, s a város ismét nekifut a Székelytámadt vár felújításának: újabb pályázattal próbálkoznak, 21 és fél millió lejt „hívnának le”, hogy a ma valószínűleg többször is elhangzó „szakzsargont” használjuk.

8.55

Előzetesnek, kedvcsinálónak ennyi legyen elég, perceken belül további részletekkel jelentkezünk.

9.08

Orbán Balázs napirend előtti felszólalásában - a zászlóügyre reflektálva - kifejti: a csatát elvesztettük, de a háborút nem. Javasolja, sőt meg is mutatja, hogyan lehet áthidalni a problémát: képként tenni fel a tanácsterembe a székely- és a városzászlót. Ismert: Dan Tanasa ügyködése nyomán le kell venni a székely zászlót és a városzászlót a hivatal homlokzatáról, illetve el kell távolítani a tanácsteremből.

9.13

A jelképek kifüggesztése az MPP ötlete volt, s szintén a polgári frakció javasolja, hogy nevezzenek el Kányádi Sándorról egy utcát Székelyudvarhelyen, illetve hozzanak létre egy sportmúzeumot a városban.

9.15

Ványolós István javasolja, énekeljük el a székely himnuszt. Elénekeljük. Így:

 9.21

Ványolós azt is fájlalja, immár sokadjára, hogy nem magyarul beszélnek kollégái a tanácsüléseken. Hajdó Csaba az RMDSZ beszállt a kampányba, "legalábbis ami a nyelvi részét illeti."

9.23

Hajdó szerint ugyanakkor hiányzik a magyar pártokból az az erő, amely hatékony politikai nyomásgyakorlást tud gyakorolni arra, hogy "ilyen esetekben ott legyenek, ahol a part szakad." 

9.25

Derzsi László, az RMDSZ-frakció vezetője szerint ott kell lenni Bukarestben, de az évtizedek során bebizonyosodott, hogy a román pártoktól sok jóra nem számíthatunk, s hogy az RMDSZ igenis... Mna, úgy látszik, megkezdődött az EP-választási kampány.

9.28

Gálfi Árpád polgármester szerint sok mendemonda kering a városban személyét illetően. Az év végén a városlakóknak kiküldött leveléből idézi azt a részt, amikor hangoztatja: nem bábja senkinek. Azt is kifejti, hogy a város és a városlakók érdekeit tartja szem előtt. Mondjuk, egy polgármestertől ez a minimum...

9.31

Gálfi szerint nem igaz, hogy "mindenki hagyja itt a polgármesteri hivatalt", hiszen "mindenki itten van, mindeni végzi a feladatát." Amikor eljön a megfelelő idő és a megfelelő pillanat, akkor ezt a kérdést bővebben is kibonja majd, ígéri. "A valótlan állítások nem valósak" - nyomatékosít.

9.33

Kissé sajtótájékoztató jellege van a tanácsülésnek...

9.34

Megszavazzák, hogy a tanácsülést Hajdó Csaba vezesse. S a következőt is. Ismét Gálfi kér szót, a napirendeket ismerteti.

9.37

Megtudjuk: bizakodnak és reménykednek a vár felújítását célzó projekt sikerében.

9.41

Az október 23-ai zászlóper miatt a polgármester távozik, hiszen a helyi bíróságon hamarosan tárgyalják az ügyet.

9.42

Először ez szerepel terítéken: A székelyudvarhelyi megyei jogú város közigazgatási területéhez tartozó állami tanintézmények, 2019-2020-as tanévre vonatkozó, iskola-hálózatának az elfogadásáról szóló 62245/50/S/20.12.2018-as sz. helyi tanács határozat-tervezet. Az oktatási stratégia alapján megerősítik a napköziket, az előző évhez képest nem lesz jelentős változás, bár a tanfelügyelőség javasolta, hogy napköziket vonjanak össze általános iskolákkal. Erre viszont nem kerül sor Székelyudvarhelyen.

9.45

A napirendi pontokat nem fejtik ki bővebben, mondja Hajdó, hiszen szakbizottsági ülésen már megtárgyalták ezeket. Igaz is, a "sajtótájékoztató" lejárt, a hivatalos rész nem a sajtóra, nem a városlakókra tartozik.

9.46

Második: Egy, Székelyudvarhely megyei jogú város, Hargita Víz Egyesületénél városi képviselettel rendelkező személyének, adandó külön megbízására vonatkozó 62243/53/S/27.12.2018-as sz. helyi tanács határozat-tervezet. Gálfi Árpádot, illetve hiányában Orbán Árpádot bízzák meg azzal, hogy a Harvíz egyesületben képviseljék a várost, s döntsenek majd az esetleges drágításról.

9.48

Majd megkérdezzük tőlük, hogyan szavaztak. Nagy tételben fogadni mernénk, hogy nem lesz majd sajtótájékoztató a drágításokról...

9.49

Harmadik: Az ifjúsági lakások bérleti jogának elnyerésére vonatkozó kérelmek elbírálására illetékes bizottság szakmai összetételének jóváhagyásáról szóló 328/9/S/11.01.2019-es sz. helyi tanács határozat tervezet. Jóváhagyják.

9.51

Lapozzunk: Az erdős területek gazdálkodását érintő, 2019-es évre vonatkozó egyes pénzalap létrehozásáról szóló 328/15/S/14.01.2019-as sz. helyi tanács határozat-tervezet. "Nem igényel magyarázatot, szavazzunk!" Szavaznak.

9.52

Következő: A közmunka elvégzésére köteles, szociális juttatásokban részesülő személyek éves közmunka tervének jóváhagyásáról szóló 328/18/S/12.01.2019-es sz. helyi tanács határozat-tervezet. Terv készült arról, milyen munkát végezzenek a szociális juttatásban részesülők. Berde László szépen kéri, a játszóterekre is figyeljenek, hiszen ott senki nem takarít.

9.54

Következő: Székelyudvarhely megyei jogú város Polgármesteri hivatalánál, a helyi tanács kancelláriájánál és alárendelt közintézményeinél tevékenykedő kösztisztviselők és közalkalmazottak alap munkabérének elfogadásáról szóló 328/23/S/18.01.2019-as sz helyi tanács határozat-tervezet. Jakab Attila városmenedzser elárulja, az elmúlt három évben negyedik alkalommal emelik a helyi rendőrök fizetését. Az RMDSZ olyan nyilatkozatot adott ki, amelynek egyetlen bekezdése sem felel meg a valóságnak - háborog. "Rosszul sikerült politikai pontszerzési kísérlet volt" - reflektál Hajdó is. Az RMDSZ ugyanis azt közölte, nekik köszönhető, hogy nem csökken a helyi rendőrök fizetése.

9.58

Derzsi László szerint számokban kifejezve csökkent volna a helyi rendőrök juttatása. "Amikor a hivatal alkalmazottainak bérét 500 lejjel növeljük, akkor a helyi rendőrök bérét ne háromszáz, hanem szintén ötszáz lejjel emeljük" - mondja a frakcióvezető.

10.00

Nem egyszerű fizetésemelésről van szó, hanem csak igazodunk a központi kormányzat lépéseihez - hangsúlyozza Venczel Attila jegyző. Hozzáteszi: az előterjesztés nem diktatorikus, s a törvény különben sem kötelezi őket, hogy a helyi rendőrséggel külön egyeztessenek a kérdésről.

10.03

Gálfi időközben visszajött, mert csak negyvenedik a bírósági várólistán. Megszavazzák: az új bérrácshoz igazítják a közalkalmazottak és köztisztviselők fizetését.

10.06

Állítólag formális döntés, ezért néhány pontosítás után megszavazzák: Székelyudvarhely megyei jogú város 2018-as évre elfogadott költségvetésének a végrehajtása során keletkezett költségvetési hiány, 2017-es év során fennmaradt költségvetési többletből történő fedezésének az elfogadásáról szóló 328/3/S/09.01.2019-es sz. helyi tanács határozat-tervezet. 

10.12

Következő: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 2018-as IV. negyedévi költségvetés zárszámadásának a jóváhagyásáról szóló 328/26/S/18.01.2019-es sz. helyi tanács határozat-tervezet. Derzsi azt mondja, nem feltételezik, hogy nem törvényes módon lett volna elköltve a büdzsé, viszont hiányolja azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, amelyekre pénzt különítettek el, ilyenek a Homoród utcai és a Malom utcai hidak esete is. A piac felújítására, a jégpálya elkészítésére is jelentős összegeket szavaztak meg - két évvel ezelőtt - s azóta sem sikerült egyről a kettőre jutni.

10.15

"Hogyan fogjuk megvalósítani a vár felújítását célzó húszmilliós projektet, ha ezekben az egyszerű kérdésekben sem sikerült dűlőre jutni hosszú hónapok alatt?" - teszi fel a kérdést.

10.17

Hajdó Csaba szerint nem kellene kicsinyeskedni, Biró Edith névre szóló szavazást kér. Gálfi az átláthatóság fontosságáról beszél, s mint mondja, ő sem elégedett a beruházások megvalósításának tempójával.

10.19

"Nem a mi hibánk, hogy még nem készült el a Malom utcai híd, a Homoród utcai híddal kapcsolatban is már legalább ötször tárgyalt a kollégám. Nem vagyok megelégedve a beruházások menetrendjével, de a fogaskerékbe csorba pattant be" - érvel a városvezető.

10.21

Névre szólóan szavaznak. Az RMDSZ-esek tartózkodnak, a Koalíció tagjai közül ugyanígy tesz Ketesdi Imre és Mike Levente is, így nem sikerül jóváhagyni a 2018-as negyedik negyedévi költségvetés zárszámadását. 

10.26

Következő: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsának 297/2018-as számú kulturális-, ifjúsági-, gyerek-, jótékonysági-,sport-, tudományos- és hasonló jellegű program-tervezetről szóló határozat mellékletének módosítására vonatkozó 328/3/S/09.01.2019-es sz. helyi tanács határozat-tervezet. A szakbizottságok, s most az önkormányzat is támogatja az előterjesztést.

10.31

Öt tartózkodással, de ezt is elfogadják: A székelyudvarhelyi megyei jogú város területén 2019 január 1-február 28 közötti időszakban megrendezésre kerülő szociális-, kulturális jellegű programok jóváhagyásáról szóló 328/38/S/23.01.2019-es sz. helyi tanács határozat-tervezet.

10.32

A vár felújítását célzó projektet fel kell frissíteni. A Székelytámadt vár teljes felújítására vonatkozó projekt értéke 21,5 millió lej, s a regionális fejlesztési programból (POR) valósítanának meg. Remélik sikerül. Az önkormányzaton nem múlik semmi, megszavazzák: A Székely Támadt várat érintő projekt elfogadására vonatkozó 328/32/S/23.01.2019-es sz. helyi tanács határozat-tervezet, s ezt is: A Székely Támadt várat érintő beruházási projekt gazdasági-, tehnikai dokumentációjának és mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 119/2018-as sz. helyi tanácshatározat aktualizálásáról szóló 328/35/S/23.01.2019-es sz. helyi tanács határozat-tervezet. 

10.36

Arros Orsolya azt kérdezi, a csereháti szociális lakásokba miért nem költözhettek még be a lakók, hiszen korábban a polgármester azt nyilatkozta, karácsonyra a bútorokat lehet megrendelni. Orbán Árpád válaszol: a villamosságot még nem kötötték be, mivel az Electrica szerint hideg van. Az alpolgármester szerint márciusra ígérte a kivitelező a munkálatok elvégzését. "Rosszul érzem magam, mert karácsonyra kulcsot ígértünk a lakóknak" - kesereg Orbán.

10.40

Van még tennivaló a tömbházakban, derül ki. A villanybekötési kábelek február nyolcadikán érkeznek, s még a gázbekötési munkálatok is hátra vannak. Szóval úgy fest, nyár előtt nem költözik senki az új lakásokba...

10.44

Mike Levente azt kifogásolja, hogy kollégái lecsukott szemmel szavaztak a legelők kérdéséről, ami "látszik is", hiszen a prefektus törvénytelennek minősítette. "Ne mondják meg, ki hogyan szavazzon, hagyjuk, hogy gondolkodjanak a tanácsosok!" - jegyzi meg.

10.46

Mike nem feltételezi, hogy törvénytelenségek történnének, de volt olyan eset is, hogy csütörtökön szavaztak egy új út létrehozásáról, ami - láss csodát! - vasárnapra el is készült. Az Orbán Balázs és a Balcescu utca kereszteződésénél található házat egy éve megvették, de azóta sem készült el "bár egy terv sem." Mike emlékeztet: amikor ellenzékben voltak, amellett kardoskodtak, hogy a Patkó kegyhely, de két és fél éve folyamatosan ott szervezik a vásárokat. "Ne felejtsük el, honnan jöttnk, ne felejtsük el, miket ígértünk!" - emlékeztet Mike.

10.50

"A hivatalból jó szakemberek, értékes emberek távoztak, ennek a valós okát valószínűleg sosem fogjuk megtudni" - kesereg Mike Levente.

10.51

Hajdó szerint nem lehet tudni, Mike mikor van ellenzékben és mikor van hatalmon. "Nem akkor kell ütni a polgármestert s a hivatalt, amikor tudjuk, hanem amikor kell" - bölcselkedik Hajdó.

10.51

Orbán Árpád szerint kegyeleti helyként lehet tisztelni a Patkót, de a világháborúkban elesett hősök utódai szerint a vásárok nem hangoskodó rendezvények, nem kifogásolják a helyi termékek árusítását a Márton Áron téren. Sinka Arnold csendesen megjegyzi: változnak az idők, na...

10.52

László Szabolcs, a helyi rendőrség vezetője kér szót. Szerinte nem nagyok a helyi rendőrök fizetései: 1800-2500 lej között kapnak kézhez.

10.57

Gálfi Árpád még elmondja, hogy "kimondottan a város érdekének a tekintetében járt Budapesten."

10.58

Hajdó Csaba bezárja az ülést. Ványolós István szavaival búcsúzunk: "Nem aludtunk el, vérbő, aktív tanácsülés volt!"