A beregi, székelyudvarhelyi, csíkszeredai, valamint a homoródmenti huszárok jelentéstevésével kezdődött Oklándon a 11. alkalommal megszervezett Tiszteletbeli Székely találkozó.

A résztvevők az oklándi fúvószenekar  és a huszárok vezetésével a helyi unitárius templomba vonultak, ahol Kelemen Levente unitárius lelkész hirdetett igét.

Hangsúlyozta örökségünk meghatározó szerepét, legyenek azok szellemi, lelki vagy anyagi természetűek. Bíztatta és bátorította a hallgatóságot, és az egész magyarságot arra, hogy ha kell, merjünk nemet mondani egyénként és közösségként is a kincsrablóknak, tolvajoknak, ha örökségünket veszélyben érezzük.

Kiemelte, hogy mi, magyarok már nagyon sokat áldoztunk fel Európa oltárán, ha pedig nem érezzük magunkat elég erősnek ahhoz, hogy kincseinket megvédjük, akkor mindehhez kérjük a Szentlélek jóra vezérlő erejét.

Az Istentisztelet után Szász Jenő, a Székelyudvarhelyért Alapítvány Elnöke, a Tiszteletbeli Székely cím alapítója köszöntötte az egybegyűlteket, és emlékeztetett a cím alapításának körülményeire. Az új jelölteket arra kérte, hogy a legyenek a székely nép követei szerte a nagyvilágban.

Jókai Mór szavait idézve  felsorolta a székelyek jellemvonásait. „Van egy magyar népfaj, mely a legszélsőbb határszélt foglalja el keleten: a székely. Kitűnő sajátságokkal elhalmozott egy nép. Magyarabb valamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se szokásaiba nem vegyült soha semmi idegen. És amellett megvannak benne minden nemzetnek a jó tulajdonai. Honszerető, szabadságvágyó, mint a svájci; szavatartó, hidegvérű, mint az angol, okos, vállakozó, számító, mint a zsidó; jó katona, mint az arab; mértékletes, józan, szorgalmas, mint a porosz; magán segíteni tudó, idegentől irtózó, mint az olasz; találékony, mint a jenki; tiszta, mint a hollandi; demokrata, szabadelvű, mint a francia; és kitartó mint az orosz; és mindenek felett szapora, mint a zsidó és a szláv; vallási türelem dolgában pedig előtte van minden nemzetnek a világon.

Az ünnepség felemelő részét képezte a 14 jelölt laudációja. dr. Mészáros János dr. Altorjay Áront méltatta, Dr. Svébis Mihály Ballai Mátét , dr. Büttner Tamás Dr. Bálint Andrást jelölte a címre, Gáspár János Gáspár Bélát, Dénes Ödön  Jakab Istvánt , dr Bársony István Dr. Juhász Zoltánt,  Steffka István Dr. Kocsis Mátét ,  Bartha Csaba Kovács Lászlót,  Fábry Szabolcs  id. dr. Lomnici Zoltánt, Kanyó Tamás Nagy Zoltánt, László Endre Szabó Imrét, ifj.Szentpály-Juhász Imre id. Szentpály-Juhász Imrét, Teremi László Telek Andrást,  Tarcsa Csaba pedig  Tóth Istvánt.

Az emléklapok, plakettek és kitűzők átadása után Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket, meghatódottságát fejezte ki, hogy Tiszteletbeli Székely címre tartották érdemesnek, ugyanakkor megosztotta személyes élményeit, melyeket a székelyekkel kapcsolatosan tapasztalt az majdnem fél évszázad  alatt, amióta a 70-es évektől kezdve kapcsolatba került velük.

Dr. Juhász Zoltán és  lánya, Juhász Réka furulyajátékkal fejezték ki  érzéseiket .

Ezután dr. Gaál Gergely,  A Szent László-év Tanácsadó Testület elnöke,  Országgyűlési képviselő megnyitotta a templomban elhelyezett  Szent László király Erdély védőszentje című kiállítást.

A ünnepség a művelődési házban folytatódott, ahol Dr. Kocsis Máté, Budapest VIII. kerületének polgármestere a templomban elhangzott gondolatokat továbbfűzve személyes szellemi, lelki hagyatékainak gazdag tárházáról, a nagyapjától és az édesapjától rá bízott drága kincsről, szellemi örökségről beszélt.

Az ünnepi ebéd közben az oklándi gyerekek néptáncsoportja, Sorbán Enikő népdalénekes, valamint a Gereben Néptánccsoport néhány tagja néptáncokkal szórakoztatta a több mint 200 vendéget és oklándit. Az abásfalvi zenészek estébe nyúlóan húzták a talpalávalót.

"Felemelő, lelket gyönyörködtető nap volt, köszönet érte mindenkinek , aki a szervezésben részt vállalt,  munkával, adományokkal , szellemi-lelki tőkével” – jelentette portálunknak Kelemen Levente lelkész.