Kedden mutatták be a városházán a Székelyudvarhely középiskolai hálózata és képzési szerkezete című tanulmányt, mely javaslatként fogalmazza meg az Eötvös József Szakközépiskolának a volt UCECOM épületébe való költöztetését.

Jó kiindulópontnak nevezte a 177 oldalas tanulmányt Orbán Árpád: Székelyudvarhely alpolgármestere óvatosan fogalmazott, kijelentette, hogy semmi sem végleges, így a regaprojekt.ro honlapon is megtalálható tanulmány sincs kőbe vésve.

A városháza által a tanulmány elkészítésével megbízott Rega Régiókutató Egyesület elnöke, dr. Geréb László elmondta, a két hónapos munkába besegített a MÜTF és az UKKSZ is.

Érdekes adat, hogy a következő három évben a helyi vállalkozók 7 ezer fiatalt alkalmaznának, vagyis a vállalkozók részéről nagy igény mutatkozik a szakiskolai képzésre, a szülők és a diákok viszont az elméleti oktatást részesítik előnyben.

„A CNC képzésre nincs igény a szülők és diákok részéről, mivel nagyon sokan nem is tudnak róla” – mutatott rá az egyik alapproblémára Geréb, hangsúlyozva, hogy jobban kellene informálni a szülőket, s főként vidéken kellene népszerűsíteni a szakoktatást.

Az egyesület elnöke ugyanakkor nem javasolja az elméleti osztályok számának csökkentését, szerinte „szinten kell tartani” a jelenlegit.

Geréb rámutatott: a Kósban kellene egy színvonalas szakközépiskola működjön, mely kineveli az érettségivel rendelkező szakértelmiségieket, míg az Eötvös és a Bányai szakiskolaként jó szakmunkásokat kellene adjon a városnak és környékének.

A kutatásvezető javaslatai között megemlítette azt is, hogy az „Eötvös maradjon meg, de költözzön a Bányai mellé, például az UCECOM volt épületébe”, ahol egy szakképző központot, egy közös, új brandet lehetne kialakítani, ami vonzaná a diákokat, hiszen – Geréb szavaival élve – jelenleg annyira nem vonzó a szakoktatás, hogy „ölben kell bevinni a diákokat, mert maguktól nem mennek be.”

A tanulmány arra is kitér, hogy az Eötvös elköltöztetése „a város történelmi központjára vonatkozó stratégiai elképzeléseket is szem előtt tartja.”

Négy éve is vita tárgya volt

Székelyudvarhely önkormányzata 2013 augusztus elsejei ülésén vitatta meg Bunta Levente akkori polgámester javaslatát, miszerint az Eötvös József Szakközépiskola költözzön az UCECOM volt épületébe, a várban pedig hozzanak létre egy kulturális központot, amelyben múzeum, könyvtár, képtár, mozi, illetve a Sapientia egyik kihelyezett tagozata kapna helyet.

Az akkor ellenzéki, néppárti és MPP-s városatyák tartózkodása révén azonban meghiúsult Buntáék terve: az ellenzékiek úgy érveltek, a városvezetés költöztetésre vonatkozó elképzelése nem megalapozott, elhamarkodott.

A határozattervezet kétharmados többséget igényelt, a projektet támogató RMDSZ-esek viszont nem voltak elegen ehhez. „Kisded, pártos döntések mentén fontos érdekeket áldozanak fel” – idézte a tanácsülésen kifakadó Buntát a székelyhon.

Mike Levente MPP-s városatya akkor elmondta, hogy frakciója elviekben nem zárkózik el a tervtől, „viszont azt megfelelően elő kell készíteni.” Az ominózus ülésen Mike és Zakariás Zoltán néppárti tanácsos is egy oktatási stratégia elkészítését sürgette, míg Gálfi Árpád – akkor még nyilván tanácsosként – arra panaszkodott, hogy a városvezetés nem tájékoztatja kellőképpen ilyen nagy horderejű kérdésekben a tanácsosokat.

Az RMDSZ-esek közleménye szerint „történelmi lehetőséget hagyott ki az önkormányzati képviselő-testület az Eötvös József Szakközépiskola költöztetésének ügyében”.

Úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát, bár a helyzetet most már jócskán bonyolítja, hogy időközben a Sportiskola és a Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozata is az Eötvösnek „szánt” egykori UCECOM épületébe költözött...