Ünnepi közgyűlést tart Székelyudvarhely önkormányzata, melyen Pro Urbe és díszpolgári címeket osztanak ki. A városháza Szent István-terméből jelentjük.

 12.51

Érkeznek a tanácsosok, meghívottak, fellépők a városháza díszteremébe. Hamarosan kezdődik az ünnepség, melyen a városvezetés három Pro Urbe díj mellett egy díszpolgári címet is adományoz.

12.55

Megérkeztek a díjazottak is, de nem lőjük le a poént, megvárjuk a hivatalos bejelentést.

13.06

A pulpituson Gálfi Árpád polgármester, Orbán Árpád alpolgármester és az ülésvezető Orbán Balázs foglal helyet, na meg Bodnár László jegyző. Kezdődik az ünnepség, kisgyerekek csángó dalcsokorral kedveskednek a dísztermet majdnem megtöltő publikumnak.

13.11

Orbán Balázs ülésvezető köszönti az egybegyűlteket. "Első alkalommal ítélünk oda Pro Urbe díjakat, melyekről az önkormányzat döntött."

13.13

Két napirendi pont van. A díszpolgári címet dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetője kapja. Az előterjesztést Biró Edith tanácsos kezdeményezte, ő olvassa fel a méltató beszédet is.

13.14

Biró Edith a Budapesten született Edvi Péter munkásságát ismerteti. 1990 óta járja Erdélyt is, segít a beteg, hátrányos helyzetű gyermekeknek, hangzik el.

13.16

Biró húsz éve került kapcsolatba a Szolgálattal: amikor lányát ismeretlen tettesek súlyosan bántalmazták, az Edvi Péter vezette gyermekmentő csapat műtétekkel, hosszas rehabilitációval hozta vissza az életbe lányát. Biró Edithet utána sokan felkeresték,  hogy hozza kapcsolatba a gyermekmentőkkel, így épült ki az a szűrővizsgálat-hálózat, amely ma is sikeresen működik Székelyföldön is.

13.20

Biró Edith megköszöni a szülők, gyermekek nevében is, amit Edvi Péter értük tett. Az előterjesztést egyhangúan megszavazzák az előterjesztést, dr. Edvi Péter Székelyudvarhely díszpolgára lett.

13.22

Az oklevelet és a város tűzzománcból készült címerét, mely Elekes Gyula munkáját dicséri, a polgármester és az alpolgármester adja át Edvi Péternek.

13.23

Dr. Edvi Péter: "Köszönöm a kitüntető címet ebben a gyönyörű teremben, amelyet már sokszor megcsodáltam. Mindig örömmel, szeretettel jövök ide, s engem is szeretettel fogadnak. Egyszer úgy szólított meg valaki: hazajött, doktor úr?" Edvi elmondta azt is, nagyon jó együtt dolgozni az udvarhelyi kórházzal.

13.27

"Edit néni lányának nemrég gyönyörű gyermeke született, köszönhetően a férjének, ugyebár, na meg annak a 16 műtétnek, amit annakidején végrehajtottunk rajta. Ez egy happy end", mondja Edvi.

13.29

"Bízzanak az itteni orvosokban, nagyon jó szakemberek dolgoznak a városi kórházban!", üzeni a díjazott, majd még egyszer megköszöni a megtisztelő címet. "Csak annyit ígérek, továbbra is segítünk az itteni gyerekeknek. Isten áldja magukat!"

13.32

Udvarhelyszéki népdalok következnek gyerekek előadásában.

13.36

Következik a Pro Urbe díjak odaítélése. Dr. Mátyus András, Michaela Hausdorfer és a Mallersdorfi ferences nővérek, valamint Ugron Béla kapják a Pro Urbe díjakat.

13.37

Dr. Mátyus Andrásnak, az új városi kórház létrehozójának munkásságát dr. Szentannai Dénes ismerteti.

13.39

Udvarhely kórháztörténetét eleveníti fel, a "tákolmányoktól, kócerájoktól" a "Mátyus-érán" keresztül napjainkig.

13.45

Mátyus András Udvarhely első, klinikán végzett szakorvosa, az orr-fül-gége osztály alapítója, mondja Szentannai.

13.47

"1978 óta közös a múltunk Andrással, ő orvosigazgató volt, én parasztfiúból doktorrá avanzsált úr lettem, amire ma sem vagyok büszke, sokkal inkább földműves elődeimre", viccelődik Szentannai. "A fül-orr-gégén egy évig potyára kaptam a fizetést, csak lestem, hogyan dolgozik András. A fül-orr-gége akkoriban eléggé primitív volt, a műtőasztal egy tákolmány volt, ezt ma is őrzöm a padláson. Rövid időre elkerültem Udvarhelyről, s mire visszajöttem, kész volt az új kórház", eleveníti fel a régmúlt eseményeit az orvos.

13.57

Az udvarhelyi kórháztörténeti visszatekintő még mindig tart, de már elérkeztünk napjainkig. "A kórház felívelőben van", teszi hozzá, majd dr. Mátyus András nemrég megjelent könyvéről beszél. "Annyi kézirata volt, hogy hatkötetes lett volna, ha az egész megjelenik, végül kettő lett belőle."

14.01

"Gratulálok neked, András!" zárja - saját bevallása szerint - dióhéjban elmondott beszédét Szentannai doktor úr.

14.03

A mallersdorfi ferences nővérek munkásságát ismertetik. A bajorországi születésű Michaela nővér, civil nevén Helen Haushofer 1991-ben érkzett Udvarhelyre, hangzik el. Szakmáját tekintve óvónő, gyógypedagógus, nagyon szereti Udvarhelyt, az udvarhelyieket, a "szíve egészen itt van."

14.09

A ferences nővérek sokoldalú tevékenységét ismertetik. Hosszú felsorolás következik, majd Isten áldását kérik a nővérek munkájára.

14.11

László Attila plébános a szombathelyi születésű Ugron Béla díjazott laudációját olvassa fel.

14.14

Ugron Bélát nem mellékesen korábban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntették. Az általa vezetett Ugron Alapítvány gondozza a visszakapott ősi birtokokat.

14.18

Az ő nevéhez fűződik a Mál tetőn az Ugron kriptához vezető Székely kálvária felépítése is.

14.19

"Ősei nyomában járva övéiért tesz mindent", mondja róla László Attila.

14.21

A két Árpád, Gálfi és Orbán a díjazottaknak adja át az okleveleket.

14.22

Mátyus András lép a mikrofonhoz. Köszönti a jelenlévőket, köszöni a díjat. "Alapot teremtettünk a mának", emlékezik vissza a régmúltra. 

14.28

"43 évet éjjel-nappal dolgoztam egy nehéz korszakban", mondja Mátyus, akinek nemrégiben jelent meg Udvarhelyszék orvostudományának története című monumentális munkája. 

14.35

Mátyus András: "Életemet a felelősséggel végzett munka határozta meg, nincstelen időkben kellett derekasan helytállni."

14.38

A díjazott elnézést kér, amiért "ennyit beszéltem." Őt is nagy tapssal jutalmazzák a jelenlévők.

14.39

Átadják a Pro Urbe díjat a ferences nővéreknek, a Nardini napközi otthon létrehozóinak, szegények felkarolóinak. Michaela nővér németül köszönti a bürgermájsztert, vagyis a polgármestert és a többi jelenlévőt. Szavait egy másik nővér fordítja.

14.41

Nővértársai nevében szívből köszöni a kitüntetést. "25 éve tevékenykedünk ebben a városban. Isteni gondviselés volt, hogy a kommunizmus éveiben az országban szétszóródva élő nővérek otthonra találtak Székelyudvarhelyen."

14.45

Michaela nővér köszönetét fejezi ki a mindenkori városi tanácsnak, hiszen "minden időszakban jóindulatot és segítséget kaptunk a városvezetéstől."

14.50

Ugron Bélának adják át a kitüntetést.

14.51

"Váratlanul ért a megtiszteltetés, de úgy érzem, nem a személyemnek, hanem a családomnak szól. Azt szeretném továbbvinni, amit őseim tettek a városért, az itt élőkért. Köszönöm a díjat, Isten tartson meg mindenkit!", fogja rövidre Ugron.

14.52

Gálfi Árpád lép a mikrofonhoz. Gratulál a díjazottaknak, a "példaképeknek, akikből erőt meríthetünk, akikre nagyonn büszkék vagyunk, s akiknke hálás szívvel mondunk köszönetet munkájukért. Vigyék messze Székelyudvarhely hírét, s a jövőben is tevékenykedjenek a városért!"

14.54

Búcsúzóul még hozzáteszi, hogy csak együtt lehetünk sikeresek. Udvarhelyszéki népdalok következnek, Orendi István, a Néptáncműhely igazgatója furulyázik.

15.03

Az ünnepi önkormányzati ülés a magyar és a székely himnusz eléneklésével ér véget.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!