Az atyhai aszfaltozás meggyőzően kidomborítja az Elnök Úr felbecsülhetetlen hozzájárulását megyénk gyarapodásáért, felvirágoztatásáért.

Atyha lakóinak dolgozói a hazafias büszkeség nemes érzésével, élénk érdeklődéssel és őszinte lelkesedéssel követik a hőn szeretett Elnök Úr megfeszített, áldozatos munkáját, különös tekintettel az atyhai aszfaltozásra, mely rendkívüli eseménye az udvarhelyszéki és a csíkszéki nép közötti hagyományos baráti kapcsolatok krónikájának, megtestesülése annak a közös óhajnak, hogy a kölcsönös érdekeknek megfelelően a fejlődés megerősítéséért Hargita megyében kiterjesszék a sokoldalú együttműködést.

A rendkívüli meleg fogadtatás, melyben az atyhai nép részesítette a mindenhol nagyrabecsülésnek és nagyraértékelésnek örvendő Elnök Urat, ékesen kifejezésre juttatja azt a tekintélyt, melyet az Elnök Úr mint kimagasló vezető, kiemelkedő politikai személyiség élvez a megye minden égtáján.

Az Elnök Úr széles visszhangot kiváltott atyhai látogatása Hargita megye népei közötti egyetértés és együttműködés légkörének fejlesztését és megszilárdítását szolgáló megyevezetői aktus volt, amely ismételten erőteljesen szemlélteti azt a tisztánlátást, dinamizmust és mélyrehatóan megújító szellemet, amellyel Elnök Úr a hargitai élet alapvető kérdéseivel foglalkozik.

Tánc a munkában megfáradt dolgozóknak és az Elnök Úrnak – hosszan tartó, szűnni nem akaró taps volt a szorgalmas hagyományápolók jutalma

Az atyhai aszfaltozás meggyőzően kidomborítja az Elnök Úr felbecsülhetetlen hozzájárulását megyénk gyarapodásáért, felvirágoztatásáért: az Elnök Úr megújhodást hozott gazdasági, társadalmi és politikai életünk minden területén, egyedülállóak megyénk történetében az utóbbi évek eredményei, melyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak az Elnök Úr rendkívüli gazdag elméleti és gyakorlati munkásságához.

Jó szervezőkészségének, odaadó munkájának eredményeként túlzás nélkül állíthatjuk, hogy sikereink ihletője, győzelmeink kovácsolója az Elnök Úr.

A dolgozó nép minden bizonnyal mély hódolattal, a szeretet és a hála nemes érzésével emlékezik majd meg minden évben a hat kilométeres nagy atyhai aszfaltozás jeles évfordulójáról.