A Székelyudvarhely Polgásmesteri Hivatala és a Csicsergő Egyesület által támogatott projekt időszerűségét az mutatja, hogy a többnyire városi környezetből származó gyerekek ismeretei a hagyományos környezeti viszonyokról – pl. háziállatokra vonatkozóan - nagyon hiányosak.

Egyre kevesebb gyerek tudja megnevezni a háziállatokat, kicsinyeiket, tartási körülményeikről, táplálékukról, védelmükről, a hozzájuk való helyes viszonyról annál kevesebbet. Ismereteik nem konkrét tapasztalatszerzésből származnak.

Ezen szeretnénk változtatni, hiszen a gyerekek életkori sajátosságaiknál fogva képesek arra, ha érzelmeikre hatunk, hogy szeretettel és gondoskodással bánjanak az élővilággal” – mondta el László Ildikó óvónéni a program felelőse.

A projekt keretében a Csicsergő Tagóvoda gyerekei, az óvónénik, dadusnénik kíséretében látogatást tettek a zeteváraljai „Állatbabusgatóba”, a Zen Kutyaiskola segítségével pedig kutyás bemutató órát szerveztek, ahol a kisgyerekek interaktívan megismerhették a felelős állattartás szabályait, megsimogathatták a városi menhelyről hozott kölyökkutyákat és megtapasztalhatták egy állattal való közvetlen kapcsolat élményét.

A program záróakkordja a „Ki, mit tud az állatokról?” elnevezésű vetélkedő volt, melyen a gyerekek játékos feladatok megoldásával bizonyították, hogy az ismeretanyag beépült a tudásrendszerükbe, képesek lesznek nemcsak másként gondolkodni a környezetükről, hanem készen állnak arra is, hogy az élővilágot a tőlük telhető módon megőrizzék és „átadják” az utánuk felnövekvő generációknak is.