Lókodban orvosi szobával bővült az öregotthon, Kénosban pedig romokból építenek közösségi házat.

A Lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon sok éve próbálja kiszolgálni a környékbeli, és ugyanakkor az erdélyi lakósokat, hiszen lakói közt mindig vannak közelről és távolabbról érkezők. A gondozottak egy-két vagy háromágyas szobákban vannak elhelyezve, akik a nap huszonnégy órájában adminisztratív és egészségügyi szakszemélyzet felügyelete alatt élnek.

Az öregotthont felügyelő Jakab Lajos Alapítvány folyamatosan próbál javítani, újítani, bővíteni azért, hogy a lakók kényelmét és a személyzet hatékony munkáját segítse.

Romból közösségi ház
A kénosi unitárius egyházközség a BGA ZRT-től nyert pályázati támogatásból elindított egy folyamatot, mely a volt tanítói, majd később magtárház, jelenleg rom újjá-építését teszi lehetővé.
Az újjáépítéssel új szerepet is kap az épü-let: közösségi ház lesz. Egy olyan épület, mely-ben lesz orvosi rendelő, konferencia terem, vendégszoba, vagyis tényleg közösségi szerepet tölt majd be.
A pályázati pénzből a közösségi ház terveit sikerült elkészíttetni.

Az elmúlt év egyik fejlesztési célja az Egészségügyi és orvosi szoba felszerelésének beszerzése volt. Tekintettel arra, hogy az öregotthon lakóinak nagy része változó mértékben mozgáskorlátozott, szállításuk, vizsgálat céljából, nehezen kivitelezhető, szükségesnek láttuk ezen a téren fejleszteni az ellátásukat.

Ennek egyik lépése az orvosi- és laboreszközök beszerzése, mert ezek segítségével egyes vizsgálatok az intézményen belül is elvégezhetők.

A 2019-es évben a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatta az öregotthon Egészségügyi és orvosi szoba fejlesztését, mely támogatásból laboreszközöket, EKG gépet, sterilizátort, elsősegély táskát, oxigénszaturáció mérőt és egy vizsgáló ágyat sikerült beszereznünk.

„Az elkövetkező évre is vannak terveink, álmaink, amit szeretnénk megvalósítani, azzal a céllal, hogy a lakók kényelmét és a személyzet munkáját hatékonyabbá tegyük.”

- nyilatkozta Andorkó-Gál Kinga szociális munkás.